Nowe prawa w tym tygodniu (6 - 12 listopada 2017 r.)

Kogo gmina zwolni z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej?

#wchodzi w czwartek, 9 listopada

  • Weterani z Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nie będą musieli płacić za pobyt w domu pomocy społecznej.

  • Decyzję o zwolnieniu z całości lub części opłat podejmuje gmina z urzędu lub na wniosek danej osoby.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze