Nowe prawa w tym tygodniu (7-13 maja 2018 r.)

Jak polepszy się sytuacja bezdomnych? Jakie uprawnienia zyskał prezes Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym?

#wchodzi w środę, 9 maja

  • Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sam rozporządza budżetem SN w zakresie dotyczącym swojej Izby bez udziału Pierwszego Prezesa SN.

  • Zmniejszenie budżetu Izby wymagają zgody prezesa Izby.

  • Prezes może cofnąć zmniejszenie budżetu dla swojej Izby przyjęte przed wejściem w życie ustawy.

  • Ławników SN wybiera Senat w głosowaniu jawnym, a nie jak do tej pory – w tajnym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Głosowanie

#wchodzi w życie w piątek, 11 maja

  • Powstaną specjalne schroniska dla osób bezdomnych, które są chore lub w podeszłym wieku. Będą tam kierowane osoby, które potrzebują częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają całodobowej opieki.

  • Żeby znaleźć się w takiej placówce, osoby bezdomne nie muszą podpisywać kontraktów socjalnych (umowy z pracownikiem socjalnym, która określa, jak obie strony będą ze sobą współpracować).

  • Cztery miesiące w schronisku będą mogły spędzić osoby, które czekają na miejsce w domu pomocy społecznej.

  • Schroniska będą prowadzone przez gminy lub organizacje pozarządowe na zlecenie gmin.

  • Wojewoda będzie prowadzić rejestr placówek z informacjami np. o liczbie miejsc.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Głosowanie