Nowe prawa w tym tygodniu (9 - 15 kwietnia 2018 r.)

Jakie nowy obowiązek muszą wykonywać notariusze?

#częściowo weszło w poniedziałek, 9 kwietnia

  • Powstało Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Prowadzi je Krajowa Rada Notarialna. Dostęp do repozytorium mają notariusze, sądy oraz niektóre organy państwowe.

  • Notariusz musi umieścić w Repozytorium wypis z aktu notarialnego od razu po jego sporządzeniu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w czwartek, 12 kwietnia

  • Do zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dodano laboratoryjne badanie próbek artykułów rolno-spożywczych, w tym żywności przekazywanej jako pomoc dla najuboższych. Taki obowiązek wynika z prawa unijnego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 15 kwietnia

  • Zarządy portów, terminali, przystani oraz stoczni mają obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową na zarządzanym przez siebie terenie oraz dla statków i innych obiektów pływających po wodach przybrzeżnych. Muszą uzgodnić z dyrektorem urzędu morskiego na danym terenie regulaminy organizacyjne podmiotów przeprowadzających ochronę przeciwpożarową w portach (np. portowej straży pożarnej).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze