Podsumowanie 2. i 3. posiedzenia Sejmu X kadencji

W czwartek 18 stycznia zakończył się wyjątkowy tydzień w Sejmie. Wyjątkowy, ponieważ w ciągu trzech dni odbyły się dwa posiedzenia niższej izby parlamentu. Dwa posiedzenia były konieczne, aby przeprowadzić dwa czytania ustawy budżetowej.

W tym tygodniu Sejm głosował łącznie 43 razy – posłanki i posłowie postanowili między innymi o przyjęciu 3 ustaw, w tym najważniejszej ustawy każdego roku – ustawy budżetowej. Za przyjęciem budżetu głosowało 240 parlamentarzystów. Projekt trafi teraz do Senatu, który zajmie się pracami nad ustawą w przyszłym tygodniu. 

Przypomnijmy, że ustawa budżetowa musi zostać uchwalona w Parlamencie do 29 stycznia – w przeciwnym wypadku prezydent może, choć nie musi, skrócić kadencję Sejmu oraz rozpisać nowe wybory parlamentarne. Jednocześnie prezydentowi nie przysługuje prawo weta do ustawy budżetowej, może ją jednak skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. 

Zgodnie z Konstytucją (art. 225) prezydent może skrócić kadencję Sejmu, jeśli nie otrzyma budżetu do podpisu w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia prac nad tą ustawą przez Sejm. Pierwszy projekt budżetu na rok 2024 trafił do Sejmu jeszcze przed wyborami – złożył go rząd Mateusza Morawieckiego 29 września 2023 r. (stąd termin na dostarczenie budżetu na biurko prezydenta po zakończeniu procesu legislacyjnego upływa 29 stycznia). Konstytucjonaliści nie są zgodni, czy termin 4 miesięcy biegnie od tego momentu, czy od złożenia nowego projektu budżetu przez nową większość rządową, co miało miejsce 19 grudnia 2023 r. Niemniej wydaje się, że obecna większość planuje zakończenie parlamentarnych prac nad budżetem do 29 stycznia, tak aby nie dać prezydentowi potencjalnego powodu do rozwiązania Sejmu.     

Ponadto Sejm zajął się udzieleniem wotum nieufności ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiejowi Sienkiewiczowi oraz odwołaniem Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Do odwołań nie doszło – minister i wicemarszałek zachowali swoje stanowiska.

Zobacz najnowsze

Sejm powołał także Komisję Śledczą ds. oprogramowania Pegasus. Pierwotnie planowano również powołanie członków tej komisji, do którego ostatecznie nie doszło. Udało się za to przeprowadzić głosowanie na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wybrany został mecenas Mirosław Wróblewski zgłoszony przez Koalicję Obywatelską.

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 25-26 stycznia. Obrady rozpoczną się w czwartek o godzinie 10:00.