Podsumowanie drugiego tygodnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji

Podsumowujemy obrady Sejmu, które miały miejsce w ostatnim tygodniu i w trakcie których posłowie i posłanki wybrali członków sejmowych komisji, członków Trybunału Stanu i procedowali obywatelski projekt „Tak dla in vitro”.

21 XI 2023

21 listopada 2023 r. był trzecim dniem pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. 

Posłanki i posłowie wybrali wtedy członków 29 sejmowych komisji stałych oraz członków Trybunału Stanu.

Każdy poseł może zasiadać maksymalnie w dwóch komisjach stałych i dodatkowo – w komisjach nadzwyczajnych. Od tej zasady możliwe są wyjątki – jednak aby poseł zasiadał w trzech komisjach stałych, wymagana jest zgoda Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów.

Uchwały o powołaniu posłów i posłanek zostały przyjęte bezwzględną większością głosów obecnych na sali parlamentarzystów. W 29 komisjach stałych obsadzono w sumie 714 miejsc, przypadającym posłom i posłankom ze wszystkich sześciu klubów parlamentarnych oraz koła poselskiego Kukiz'15. Najwięcej osób wybrano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej (po 39). Najmniej liczna jest Komisja Etyki Poselskiej – liczy 6 członków. 

Najwięcej miejsc w komisjach przypadło członkom klubu Koalicji Obywatelskiej – 279 (39,08% wszystkich miejsc). Klubowi Prawa i Sprawiedliwości przypadły 224 miejsca (31,37%). Mniejsze reprezentacje będa miały kluby Polska 2050 – Trzecia Droga – 62 (8,68%), Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga – 59 (8,26%) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy – 49 (6,86%). Klubem parlamentarnym z najmniejszą reprezentacją w komisjach stałych będzie Klub Poselski Konfederacji – 36 (5,04%). Ponadto 5 miejsc w komisjach przypadło trzem członkom koła poselskiego Kukiz’15 (0,70% wszystkich miejsc).

Pierwszym posiedzeniom sejmowych komisji przewodniczyli marszałek lub wicemarszałkowie Sejmu. Podczas pierwszych posiedzeń wybrano przewodniczących oraz wiceprzewodniczących 24 z 29 komisji (stan na 23 listopada 2023 r.). Najwięcej przewodniczących komisji przypadło Koalicji Obywatelskiej – 11 (45,83% wszystkich komisji). Po cztery stanowiska (16,67%) przewodniczących przypadły klubom Polska 2050 – Trzecia Droga oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga. Dwóm komisjom (8,33%) przewodniczą przedstawiciele Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości. W jednej (4,17%) komisji (Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii) przewodniczącym został przedstawiciel Konfederacji (Bartłomiej Pejo).

Ostatnie wtorkowe głosowanie było poświęcone wyborowi nowych członków Trybunału Stanu. Przedstawiciele klubów parlamentarnych zaprezentowali w wystąpieniach poselskich życiorysy kandydatów zaproponowanych przez kluby. Sejm bezwzględną większością głosów zatwierdził wybór wszystkich kandydatów do Trybunału Stanu.

Na członków Trybunału Stanu wybrani zostali:

– Piotr Andrzejewski (wiceprzewodniczący TS; kandydat zaproponowany przez KP PiS)

– Jacek Dubois (wiceprzewodniczący TS; kandydat zaproponowany przez KP KO)

– Marek Czeszkiewicz (kandydat zaproponowany przez KP PiS)

– Jan Majchrowski (kandydat zaproponowany przez KP PiS)

– Adrian Salus (kandydat zaproponowany przez KP PiS)

– Piotr Sak (kandydat zaproponowany przez KP PiS)

– Marcin Wawrzyniak (kandydat zaproponowany przez KP PiS)

– Maciej Zaborowski (kandydat zaproponowany przez KP PiS)

Zobacz najnowsze

– Adam Koczyk (kandydat zaproponowany przez KP KO)

– Sabina Grabowska (kandydatka zaproponowana przez KP KO)

– Przemysław Rosati (kandydat zaproponowany przez KP KO)

– Marek Mikołajczyk (kandydat zaproponowany przez KP KO)

– Piotr Zientarski (kandydat zaproponowany przez KP KO)

– Kamila Ferenc (kandydatka zaproponowana przez KP KO, KKP Lewicy, KP Polska 2050 – Trzecia Droga i KP PSL – Trzecia Droga)

– Marek Małecki (kandydat zaproponowany przez KP Polska 2050 – Trzecia Droga i KP PSL – Trzecia Droga)

– Józef Zych (kandydat zaproponowany przez KP Polska 2050 – Trzecia Droga i KP PSL – Trzecia Droga)

– Marcin Radwan-Röhrenschef (kandydat zaproponowany przez KKP Lewicy, KP Polska 2050 – Trzecia Droga i KP PSL – Trzecia Droga)

– Maciej Miłosz (kandydat zaproponowany przez KP Konfederacja, KP Polska 2050 – Trzecia Droga i KP Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga)

22 XI 2023

22 listopada 2023 r. był czwartym dniem pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji.

W harmonogramie obrad uwzględniono pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który postuluje przywrócenie finansowania zabiegów in vitro z budżetu państwa.

Dyskusję nad projektem poprzedziły wnioski formalne posłów ogniskujące się wokół tematu głosowania nad zmianą traktatów unijnych w Parlamencie Europejskim. Poseł Grzegorz Płaczek (Konfederacja) we wniosku formalnym nad rozpoczęciem debaty nad zmianami traktatów unijnych zadawał pytanie „Czy polski parlament będzie milczał, kiedy nasz kraj traci kolejne elementy swojej suwerenności, czy jednak wybrzmi z tej Izby stanowczy głos sprzeciwu?”. Głos przeciwny zgłosił Adrian Zandberg (Lewica) wskazując, że „w interesie Polski są wspólne unijne inwestycje w transformację energetyczną. W interesie Polski jest Europa, która skutecznie konkuruje z innymi blokami gospodarczymi na świecie”. Po dyskusjach nad wnioskami formalnymi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP PSL – Trzecia Droga) przystąpił do rozpatrywania punktu trzynastego porządku dziennego obrad.

„Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze! To wielki dzień, to wyjątkowo ważny dzień. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy «Tak dla in vitro», obiecywaliśmy, że prędzej czy później ten projekt, ta ustawa wejdzie w życie, i dzisiaj to robimy. Robimy to w pierwszym możliwym dniu, w pierwszym możliwym momencie” –  tymi słowami z mównicy sejmowej rozpoczęła swoje przemówienie posłanka-sprawozdawczyni Agnieszka Pomaska. Pod obywatelskim projektem „Tak dla in vitro” swoje podpisy złożyło ponad 500 000 osób. Głos w trakcie obrad zabierali posłowie i posłanki ze wszystkich klubów parlamentarnych na temat procedowanego projektu ustawy z wyrazami jej poparcia (przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy), jak również przeciwko projektowi (przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji). Głos zabrała także przedstawicielka komitetu inicjatywy ustawodawczej Małgorzata Rozenek-Majdan, która dziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w zbieranie podpisów, a także wymieniła nazwiska byłej premierki, a dziś europosłanki Ewy Kopacz, przewodniczącej Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Agnieszce Pomaski oraz przewodniczącego PO Donalda Tuska, dziękując im za wspieranie projektu. 

Dyskusja wykroczyła poza zakładane wcześniej ramy czasowe – na dowód niech posłuży fakt, że zwrot „in vitro” padł w trakcie całej dyskusji 373 razy. Ostatecznie do laski marszałkowskiej wpłynął wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu, który będzie procedowany 28 listopada 2023 r., ale prawdopodobnie nie zdobędzie większości.