Sejm 28: rozwój usług cyfrowych i brak widoków na wybór RPO

28. posiedzenie Sejmu trwało trzy dni (14,15 i 20 kwietnia). Odbyły się 173 głosowania, posłowie i posłanki zadali 53 pytania. 32 posłów i posłanek wygłosiło oświadczenie poselskie.

Pierwszego dnia posiedzenia Sejm przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące dowodów osobistych. Jej głównym celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej. Ustawa wprowadza m.in. zamieszczanie odcisków palców w dowodzie osobistym, uregulowanie terminów ważności dowodów osobistych w zależności od grupy wiekowej oraz własnoręczny podpis właściciela zamieszczony w dokumencie. Za było 428 posłów i posłanek. Przeciw zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji. Teraz nad projektem będzie obradował Senat. 

Kolejnego dnia kluby przedstawiły stanowiska na temat sprawozdania komisji Infrastruktury o rządowym projekcie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek). 

Rząd chce m.in. udrożnić przejazdy autostradami i umożliwić płacenie za przejazd poprzez zakup elektronicznego biletu lub na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu. 

Sposób wykorzystania i przechowywania danych spotkał się z krytyką posłów (pisaliśmy o tym TU). 

Posłowie odnieśli się też do sprawozdania komisji polityki społecznej i rodziny o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (sprawozdawca poseł Grzegorz Matusiak). Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się o wsparcie dla rodzin z dziećmi. Chodzi m.in. o wprowadzenie elektronicznych formularzy i korespondencji pomiędzy urzędem a rodziną objętą wsparciem. Zdaniem opozycji projektodawcy nie uwzględnili wykluczenia cyfrowego beneficjentów. Obydwa projekty zostały przyjęte przez Sejm i skierowane do marszałka Senatu. 

Zobacz najnowsze

Posłowie wysłuchali również pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o świadczeniach na rzecz rodziny. Projekt zakłada, związane z różnymi świadczeniami dla rodzin, rozwiązania kierowane bezpośrednio do nich oraz rozwiązania, które przyczynią się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach, w tym m.in.: waloryzację kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Projekt trafi teraz do komisji polityki społecznej i rodziny.

Po raz czwarty od zakończenia kadencji Adama Bodnara posłowie i posłanki wysłuchali wystąpień kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – Piotra Ikonowicza (kandydat popierany przez Lewicę), Sławomira Patyry (z poparciem KO i Koalicji Polskiej) oraz posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS). 

231 głosami PiSu, sześcioma głosami Konfederacji i dwoma głosami Kukiz'15 na urząd RPO Sejm wybrał posła, Bartłomieja Wróblewskiego. Teraz nad tą kandydaturą głosować będzie Senat.

Ostatni dzień posłowie i posłanki spędzili głównie na głosowaniach – 102 razy decydowali naciskając guzik. Głosowania dotyczyły trzech projektów ustaw, w ramach których przyjmowane były liczne poprawki. Parlamentarzyści przyjęli: projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, rządowy projekt ustawy o samorządzie wzmacniający funkcjonowanie młodzieżowych rad w społecznościach lokalnych oraz zmianę kodeksu cywilnego wprowadzającą e-licytacje nieruchomości.