Sejm, cz.2: głosowanie korespondencyjne

W dniach 5-7 maja Sejm kontynuował swoje 11. posiedzenie. Najważniejszym wydarzeniem tych trzech dni było głosowanie nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Wbrew różnym doniesieniom medialnym, ustawa uzyskała poparcie większości sejmowej.

We wtorek posłowie pracowali nad dwoma projektami – o kołach gospodyń wiejskich oraz o podatku dochodowym. Na ten dzień marszałek zaplanowała także prace nad Tarczą antykryzysową 4.0, mimo że treść projektu nie była znana. Ostatecznie projekt zdjęto z harmonogramu.

Sejm uchwalił przepisy dające 40 mln zł na dofinansowanie kół gospodyń wiejskich w bieżącym roku. Dotacje będą przyznawane na podstawie decyzji Prezesa Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Z pomocy może skorzystać ok. 11,6 tys. kół.  

Zmiany w podatkach dotyczą m.in. dostosowania przepisów do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. (upływa termin stosowania klasyfikacji z 2008 r.), która określa symbole i nazwy dla różnych produktów i usług w celach podatkowych oraz statystycznych.  Posłowie zrezygnowali także z niektórych obciążeń dla podatników, np. jeśli przedsiębiorca dokona płatności na rachunek VAT, którego nie ma w wykazie, nie będzie musiał wyłączać tej płatności z kosztów uzyskania przychodów.

Oba projekty uchwalono i przekazano do Senatu.

Zobacz najnowsze

W środę posłowie i posłanki zajmowali się pięcioma projektami ustaw, które wróciły z prac w komisjach. Jeden z projektów – o drogach publicznych – został skierowany do Senatu. Ustawa przekazuje kompetencje w zakresie pobierania opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi szefowi Krajowej Administracji Skarbowej od Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Dzięki temu ma powstać System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oparty o inną niż dotychczas technologię, wykorzystującą dane lokalizacyjne ze smartfonów.

W czwartek, 7 maja, parlamentarzyści w pierwszej kolejności zajęli się głosowaniem nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Głosowanie odbyło się w cieniu wydanego wieczór wcześniej oświadczenia Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego, zgodnie z którym, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, posłowie Porozumienia mieli zagłosować za ustawą korespondencyjną w zamian za późniejszy termin wyborów. Tak też się stało: Sejm odrzucił weto Senatu i ustawę przyjął (za odrzuceniem uchwały, czyli przyjęciem ustawy było 236 posłów, przeciw - 213).

Później posłowie i posłanki zajmowali się m.in. czterema projektami dotyczącymi ratyfikacji umów międzynarodowych (np. o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem). Na koniec posiedzenia wiceminister finansów, Piotr Nowak, przedstawił w imieniu rządu informację o sytuacji na rynku kredytowym w związku zpandemią COVID-19 opartą na ankiecie przeprowadzonej wśród banków. Z ankiety wynika, że banki zaostrzyły i nadal będą zaostrzać warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, większość banków umożliwia zawieszenie spłaty rat swoim klientom oraz, że banki spodziewają się silnego spadku popytu na kredyty.

To nie koniec 11. posiedzenia. Sejm zbierze się ponownie w czwartek, 14 maja.