Sejm, cz.4: tarcza antykryzysowa 3.0 przegłosowana. Czeka na podpis prezydenta

11. posiedzenie Sejmu, liczące aż 7 dni na przestrzeni 3 tygodni, dobiegło końca w czwartek 14 maja. W ostatni dzień obrad posłowie i posłanki rozpatrzyli trzy projekty, które wróciły z prac Senatu, w tym tarczę antykryzysową 3.0, oraz przyjęli trzy uchwały upamiętniające rocznice.

W czwartek wieczorem zakończono pracę (Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu) nad Tarczą Antykryzysową 3.0. Przed posiedzeniem komisja finansów publicznych rozpatrywała poprawki zgłoszone przez Senat. Komisja zarekomendowała przyjęcie 40 z nich, a odrzucenie 47. Marszałek Terlecki wnioskiem formalnym zaproponował, aby na posiedzeniu głosowano nad nimi blokowo – najpierw za tymi rekomendowanymi, potem za tymi bez poparcia komisji. 

To nie pierwszy raz, gdy PiS korzysta w Sejmie z takiej metody. Blokowo głosowano m.in. nad ustawą dyscyplinującą sędziów na komisji sprawiedliwości i praw człowieka w grudniu zeszłego roku, czy ostatnio nad pierwszą tarczą antykryzysową w marcu. Wzbudziło to sprzeciw opozycji. – Jeśli mamy nad czymś głosować, to musimy wiedzieć nad czym głosujemy. Z całym szacunkiem panie marszałku, mówienie, że poprawki “ZA” w jednym bloku, a poprawki “PRZECIW” w drugim bloku.Powiedzcie od razu, że poprawki “PiS” w jednym bloku, a poprawki “pozostałe” w drugim – mówił z mównicy sejmowej poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. 

Kolejna, trzecia już tarcza przyniesie m.in.:

Zobacz najnowsze

  • objęcie większej grupy samozatrudnionych zwolnieniem ze składek (przychody wyższe niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale dochody mniejsze niż 7 tys. zł.),
  • platformy streamingowe typu VOD zostaną opodatkowane (1,5 proc.),
  • cudzoziemcy, którzy mieli zezwolenie na pracę sezonową, ale straciło ono ważność albo zmieniły się warunki pracy ze względu na epidemię, mogą pracować bez takiego zezwolenia, 
  • wyższy próg dochodowy, do którego samotnym rodzicom przysługują pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego;
  • jeśli komornik zajmuje komuś pensję w związku z długami, kwota wolna od zajęcia wzrosła o 25 proc. na każdego członka rodziny na utrzymaniu, gdy członek rodziny stracił przez epidemię pracę lub dochody dłużnika zmalały;
  • korzystniejsza waloryzacja emerytur dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu (będzie wyliczana tak, jakby przechodziły na nią w maju).

Wśród poprawek senackich, które zostały zaopiniowane pozytywnie i znalazły się w ostatecznej wersji projektu, są m.in.:

  • cudzoziemcy, którzy starają się o polską wizę, nie będą musieli w niektórych przypadkach składać dokumentów osobiście;
  • podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego UNESCO mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników;
  • zmiana w zwolnieniu z ZUS – dochód liczy się od pierwszego miesiąca, za który jest składany wniosek, a nie od lutego.

Poparcia nie uzyskała poprawka zwiększająca zasiłek dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł. Posłowie opozycji chcieli także odrzucenia zapisów Tarczy dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W Tarczy znalazły się przepisy, zgodnie z którymi kadencja obecnego prezesa UKE zostaje skrócona i skończy się w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy. Nowy prezes zostanie wyłoniony w konkursie, a w procedurze wyboru nie będzie udziału Senatu. Dotychczasowe zapisy mówiły, że prezesa odwołuje i powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek premiera. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.