Sejm: IPN zajmie się zaniedbanymi grobami

Oprócz tego posłowie zajmą się karami za manipulowanie licznikiem w samochodzie, zakazem dodatkowych odsetek dla banków i ulgą na ocieplanie domów. Z Senatu wraca także projekt dotyczący 12 listopada. 71. posiedzenie rozpoczyna się w środę o 14.00.

12 listopada dniem wolnym?

Sejm rozpocznie prace od rozpatrzenia uchwały Senatu na temat projektu ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy. Senat zaproponował, by 12 listopada był także dniem wolnym od handlu. Poprawki Senatu zaskoczyły większość sejmową i doprowadziły do przesunięć w harmonogramie pierwszej izby parlamentu i decyzji o zajęciu się nowym prawem w pierwszej kolejności.

Groby weteranów.

Powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Zgodnie z projektem ma ją prowadzić Instytut Pamięci Narodowej. IPN ma także odpowiadać za wsparcie finansowe opieki nad ww. grobami, m.in. poprzez dotacje remontów pomników nagrobnych. W projekcie przewidziano na ten cel ok. 3 mln 650 tys. zł, co umożliwi opiekę nad ok. 520 grobami rocznie. Z różnego rodzaju dotacji i świadczeń będą mogły skorzystać zarówno osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), jak i osoby fizyczne (np. rodziny weteranów). Liczbę zachowanych grobów weteranów szacuje się na 200 tys.

Opieką IPN objęte zostaną również miejsca pochówku bohaterów powstania warszawskiego. Wynika to z drugiego projektu ustawy, który powstał w reakcji na petycję Związku Powstańców Warszawskich oraz Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Rządowy projekt przedstawi sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Drugi projekt w imieniu Komisji do spraw petycji przedstawi poseł Sławomir Piechota (PO).

Nowa darowizna obniżająca podatek.

Przedsiębiorcy, zajmujący się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, będą mogli odliczyć od podatku darowiznę na rzecz gminy, powiatu lub województwa, w którym prowadzą swoją działalność. Darowizna będzie nie może przekroczyć 5 proc. podatku i będzie deklarowana za miesiąc, w którym dokonano darowizny. Jak czytamy w uzasadnieniu, kwota ma być rekompensatą dla lokalnej społeczności za “koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem”.

Projekt przedstawi minister finansów Teresa Czerwińska.

Zobacz najnowsze

Kary za manipulowanie licznikiem samochodu.

Będą kary za “przekręcanie” licznika w samochodach. Za zmianę pomiaru drogomierza odpowiadać będzie kierowca i mechanik, dokonujący bezprawnej ingerencji. Grozić za to będzie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto większą kontrolą zostaną objęte wymiany liczników np. zostanie wprowadzony przymus zgłaszania każdej wymiany do stacji kontroli pojazdów. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji liczba samochodów z zafałszowanym licznikiem w Polsce wynosi 1,27 proc. wszystkich pojazdów (ok. 240 tys. aut). Dane Centralnego Ośrodka Informatyki mówią aż o 20 proc. samochodów.

Projekt przedstawi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zakaz pobierania odsetek od odsetek.

Prezydent chce zakazu anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od zaległych odsetek. Obecne przepisy dopuszczają naliczanie odsetek od odsetek instytucjom kredytowym (np. bankom), udzielającym pożyczek długoterminowych (np. kredytów hipotecznych). Projekt zakłada likwidację tego wyjątku. Przedstawi go Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii prezydenta.

Ulga termomodernizacyjna.

Nowa zachęta dla podatników w ramach walki ze smogiem. Z tzw. ulgi termomodernizacyjnej na wydatki związane z ocieplaniem (np. wymiana kotłów grzewczych, montaż ogrzewania elektrycznego) będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy rozliczają 19 proc. stawkę podatku PIT lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (np. przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób, osoby zarabiające na wynajmie mieszkań). Ulga ma wynosić 23 proc. poniesionych wydatków, obowiązywać maksymalnie przez kolejne 3 lata i nie może przekroczyć w sumie kwoty 53 tys. zł.

Sprawozdanie z prac komisji finansów publicznych nad projektem przedstawi poseł Andrzej Szlachta (PiS).