Sejm: Komisja reprywatyzacyjna zamiast prokuratury

PiS chce zdyscyplinować osoby wzywane przed komisję reprywatyzacyjną do stawiania się na rozprawach, wicepremier Mateusz Morawiecki szykuje zachęty dla początkujących przedsiębiorców, a prezydenckie projekty sądowe wraz z poprawkami zgłoszonymi przez PiS wracają do Sejmu. Sejm zacznie 53. posiedzenie o 10.00.

PiS chce karać za niestawienie się przed komisją reprywatyzacyjną

Komisja ds. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości rozszerzy kompetencje. Instytucja od marca tego roku zajmuje się odzyskiwaniem posesji, które zostały niesłusznie nabyte w procesach reprywatyzacyjnych (więcej na temat komisji pisaliśmy tutaj).

Komisja ma zyskać niektóre uprawnienia prokuratora. Będzie mogła samodzielnie wszczynać postępowania w sprawie uchybień przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej. W projekcie ustawy posłowie tłumaczą, że „niezasadne jest, aby Komisja zwracała się do Prokuratury, gdy sama już posiada kompletny materiał dowodowy”.

Komisja będzie mogła sprzeciwić się decyzjom administracyjnym np. o zwróceniu komuś nieruchomości (wtedy postępowanie zostanie jeszcze raz przeprowadzone) i otrzyma dostęp do akt sądowych oraz danych osobowych zgromadzonych przez m.in. prezesów sądów, prokuratorów i organy administracji publicznej.

Wzrosną kary za niestawienie się przed komisją. – Do tej pory było 3 tys. zł w razie niestawienia się strony lub świadka. Podwyższamy to do 10 tys. zł, a w razie ponownego niestawienia się będzie to od 10 do 30 tys. zł – mówił na konferencji w Sejmie członek komisji, poseł Jan Mosiński (PiS).

Komisja będzie mogła też wnioskować do prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka, strony postępowania lub biegłego na rozprawę. – Chodzi o zdyscyplinowanie osób wezwanych w charakterze świadków, bo mamy już doświadczenie, jeśli chodzi o niestawiennictwo m.in. prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz – tłumaczył MamPrawoWiedziec.pl poseł Marek Ast (PiS), który przedstawi projekt w Sejmie.

Projekt zapowiada też kary dla tzw. czyścicieli kamienic, czyli osób i instytucji, które wywierają „nacisk psychiczny, fizyczny lub ekonomiczny na mieszkańców”, aby zmusić ich do wyprowadzki. Czyściciele zapłacą od tysiąca do miliona złotych.

– Komisja ma dużo spraw, jest ich obecnie ok. 90 w trakcie postępowań sprawdzających i rozpoznawczych. W mojej ocenie ten projekt powstał po to, żeby usprawnić jej prace i wprowadzić rozwiązania, które pozwolą szybciej podejmować decyzje. Myślę, że większość klubów go poprze – ocenił w rozmowie z MamPrawoWiedziec.pl Paweł Rabiej (N), członek komisji reprywatyzacyjnej. – Pozytywnie oceniam m.in. propozycję, żeby w niektórych przypadkach zrezygnować z przeprowadzenia rozprawy przed wydaniem przez komisję decyzji. Obecnie jest taki obowiązek, a nie zawsze zeznania świadka mogą coś wnieść do sprawy. Wątpliwości budzą natomiast zapisy o przyznaniu komisji uprawnień prokuratorskich, ale dopóki nie było na ten temat debaty w komisji, trudno powiedzieć, jakie były jego intencje – komentuje Rabiej.

Przeczytaj naszą analizę wszystkich projektów ustaw dotyczących reprywatyzacji.

Obejrzyj nasze wideo o komisji reprywatyzacyjnej.

Wiceminister Morawiecki proponuje pakiet zmian dla przedsiębiorców

Sejm zajmie się w tym tygodniu aż pięcioma ustawami przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, czyli tzw. konstytucją biznesu wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Najważniejsze ma być prawo przedsiębiorców, które zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej obowiązującą od 2004 r. – Ta ustawa jest filarem naszych propozycji. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Na „pas startowy dla młodych firm” ma się składać wprowadzenie działalności nierejestrowanej, która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Osoba, która w ramach okazjonalnego handlu lub dorywczych usług (np. student dający korepetycje) zarabia w miesiącu mniej niż połowę minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku będzie to 1050 zł), nie musi rejestrować firmy ani odprowadzać składek ZUS.

Oprócz tego ministerstwo proponuje ulgę dla początkujących przedsiębiorców. Osoba, która dopiero założyła firmę, będzie musiała zgłosić się do ZUS po sześciu miesiącach, a nie, jak obecnie, po siedmiu dniach.

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zakłada, że premier na wniosek ministra rozwoju i finansów powoła rzecznika, który będzie m.in. opiniował projekty ustaw dotyczących działalności gospodarczej, występował z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej czy informował o nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności. Rzecznik będzie mógł również interweniować u organów władzy, organizacji lub instytucji i żądać np. złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji, udostępnienia dokumentów i akt.

Zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy planowane jest także uruchomienie portalu internetowego tzw. Punktu Informacji dla Przedsiębiorców (PIdP), na którym będzie można m.in. znaleźć informacje o tym jak załatwiać sprawy urzędowe, uiszczać niektóre opłaty czy otrzymywać zaświadczenia.

W pakiecie znajdzie się także ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy wprowadzające prawo przedsiębiorców.

Wszystkie projekty uzasadni minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Prezydenckie projekty po pracach w komisji

Sejm zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa po tym, jak posłowie PiS zgłosili do nich poprawki w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Wszystkie poprawki opozycji komisja odrzuciła. Zmieniając prezydencki projekt posłowie PiS zaproponowali m.in. że:

  • wybierając członków KRS posłowie będą głosować na przygotowaną przez „właściwą komisję” (nie określono w poprawkach którą komisję) listę 15 kandydatów, na której musi się znaleźć min. jeden kandydat wskazany przez dany klub poselski spośród kandydatur zgłoszonych przez obywateli lub sędziów. Jeden klub nie może wskazać więcej niż dziewięciu kandydatów (prezydent proponował, by każdy poseł miał oddać jeden głos, na wybranego kandydata);

  • jeśli Sejm nie wybierze sędziów KRS za pierwszym razem większością kwalifikowaną 3/5 przy obecności połowy posłów, odbędzie się drugie głosowanie, w którym sędziów posłowie wybiorą zwyczajną większością. W prezydenckim projekcie była mowa tylko o większości kwalifikowanej.

Sprawozdania z prac komisji nad projektami przedstawią poseł Stanisław Piotrowicz (PiS) i poseł Waldemar Buda (PiS).

Posłanka Gasiuk-Pihowicz bez immunitetu

Sejm zajmie się wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz (N.), za wypowiedź z lipca z mównicy sejmowej, w której oskarżyła posła Dawida Jackiewicza (PiS) o „branie udziału w awanturze, która doprowadziła do śmierci bezdomnego człowieka”. – A co potem zrobiła prokuratura Ziobry? Umorzyła sprawę partyjnego kolegi – dodała posłanka.

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przychyliła się do tego wniosku i zagłosowała za uchyleniem immunitetu posłanki. Sprawozdanie z prac komisji nad wnioskiem przedstawi poseł Włodzimierz Bernacki (PiS).

PO chce odwołać premier Szydło

Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla premier Beaty Szydło. Chce, żeby na stanowisku zastąpił ją Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO. Zdaniem posłów opozycji premier Szydło nie przestrzega „obowiązującego w Polsce prawa, które nakazuje zwalczać rasizm, faszyzm i antysemityzm oraz delegalizować każdą organizację, która publicznie wzywa do rasistowskiej przemocy”.

PO chodzi o marsze niepodległości, które przeszły ulicami Wrocławia i Warszawy 11 listopada 2017 r., na których, zdaniem posłów, „pojawili się ludzie propagujący faszyzm, wykrzykujący rasistowskie i antysemickie okrzyki, prezentujący symbole i hasła mające znamiona nacjonalistyczne i neofaszystowskie”. Według klubu ze swoich obowiązków nie wywiązała się nie tylko premier, ale również „odpowiedzialny za działania policji” minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz „odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku międzynarodowego” minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Wniosek uzasadni Grzegorz Schetyna.

Ponadto na posiedzeniu Sejmu:

  • rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa, o którym pisaliśmy tutaj. Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej przedstawi poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

  • rządowy projekt ustawy o rynku mocy, o którym pisaliśmy tutaj. Sprawozdanie z prac komisji energii i skarbu państwa przedstawi poseł Wojciech Zubowski (PiS).

W porządku obrad marszałek Sejmu nie przewidział czasu na głosowanie nad zmianami w funkcjonowaniu samorządów i w Kodeksie Wyborczym (więcej na ten temat tutaj).

Zobacz najnowsze