Sejm: Obniżka podatku miedziowego, stomatolog w każdej szkole i rozszerzenie 500+

Oprócz tego Sejm zajmie się rejestrem płatników VAT oraz wyborem nowego sędziego TK. Zgodnie z kalendarzem sejmowym 80. posiedzenie zostanie rozbite na dwa tygodnie – posłowie będą obradować 11-12 kwietnia oraz 25 kwietnia.

Sejm zajmie się obniżką tzw. podatku miedziowego, którego największym płatnikiem jest obecnie spółka KGHM Polska Miedź S.A. Podatek miedziowy jest pobierany od 2012 r. Jego likwidację Prawo i Sprawiedliwość obiecało w 2015 r. podczas kampanii wyborczej. – Zrobimy wszystko, żeby KGHM rozwijał się, a wszystkie środki, które dzięki swojej działalności będzie wypracowywał, inwestował w rozwój firmy – mówiła Beata Szydło w Lubinie.

Taki postulat zapisano także w umowe koalicyjnej z Bezpartyjnymi Samorządowcami, która umożliwiła wspólne rządzenie w Sejmiku Dolnego Śląska. W umowie uzgodniono termin do 1 kwietnia 2019 r. 19 marca posłowie PiS złożyli projekt, który zakłada obniżkę podatku o 15 proc. Dzięki niej KGHM zapłaci około 180 mln zł mniej w tym roku oraz o 240 mln zł w kolejnych latach, co zdaniem posłów wnioskodawców ma „istotnie przełożyć się na długoterminową stabilność i rozwój Spółki”.

W latach 2012-2017 spółka zapłaciła 9,5 mld zł samego podatku od kopalin, a w sumie ponad 24 mld zł podatków i opłat. Zadłużenie spółki na koniec 2017 r. wynosiło ponad 7 mld zł.
W opinii Biura Analiz Sejmowych dane finansowe i majątkowe KGHM-u nie uzasadniają obniżenia stawek podatku i nie potwierdzają tezy, że podatek istotnie wpływa na straty spółki. Według BAS „zmiany o charakterze systemowym powinny brać pod uwagę nie tylko interes konkretnego przedsiębiorstwa, czy branży, ale całej gospodarki, samorządu terytorialnego i finansów publicznych”.

Do szkół wróci opieka dentystyczna

Rząd chce przywrócić stomatologów, pielęgniarki i higienistki do szkół. Opieka zdrowotna ma być zapewniona we wszystkich szkołach. Aby z niej skorzystać potrzebna będzie zgoda rodziców lub pełnoletniego ucznia. Za wygospodarowanie i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarki lub higienistki miałyby odpowiadać samorządy jako organy prowadzące szkoły (dla jednego gabinetu ma to być koszt 6700 zł). To samo dotyczy gabinetu stomatologicznego, ale w tym przypadku ma być także możliwość skorzystania z gabinetu poza szkołą (konieczna będzie do tego umowa z NFZ) lub z dentobusa. Rodzicowi będzie przysługiwało prawo wyboru innego stomatologa niż wyznaczony przez szkołę.

Projekt został skrytykowany przez Związek Miast Polskich. Według ZMP głównym problemem jest brak przewidzianych w ustawie środków na realizację przyjętych celów. Samorządy nie dostaną żadnych dodatkowych środków na zatrudnienie personelu i wyposażenie gabinetów.

– Zwracamy uwagę, że autorzy projektu ustawy zachęcają samorządy do tworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach, a równocześnie NFZ planuje na rok 2019, na stomatologię środki niższe od przewidywanych w 2018 roku – można przeczytać w uchwalonej jeszcze w zeszłym roku opinii
Ustawa nie przewiduje także żadnych rozwiązań na wypadek, gdyby samorząd nie znalazł żadnego stomatologa chętnego do zawarcia umowy. – Mimo tych ewidentnych braków, projektodawcy obciążają samorządy odpowiedzialnością za zagwarantowanie dzieciom i młodzieży usług zdrowotnych z zakresu medycyny szkolnej i stomatologii – pisze ZMP.

Zobacz najnowsze

Czy będzie 500+ na pierwsze dziecko?

Prawdopodobnie posłowie zajmą się projektem rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko. Projekt znalazł się w porządku obrad, chociaż nie ma jeszcze nadanego numeru druku. Inne propozycje to m.in. wprowadzenie 3-miesięcznego terminu od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie oraz przyznanie 500 zł dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Bezpłatny elektroniczny wykaz podatników

Do Sejmu wpłynął kolejny rządowy projekt uszczelniający VAT. Tym razem propozycja dotyczy utworzenia jednego wykazu wszystkich podatników VAT.

Obecnie funkcjonują dwa wykazy: podatników niezarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego lub wykreślonych oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Dane z tych rejestrów mają zostać połączone w jedną bazę i uzupełnione o wszystkich czynnych płatników VAT oraz podatników z niego zwolnionych. Dostęp do wykazu ma być bezpłatny. Dane będą dostępne na stronie BIP ministerstwa finansów (wykaz prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej) oraz dodatkowo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprawozdanie z prac komisji finansów publicznych przedstawi poseł Piotr Uściński (PiS).

Sejm wybierze także nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 6 maja kończy się kadencja wybranej w 2010 r. sędzi Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Według mediów kandydatem Prawa i Sprawiedliwości ma być Wojciech Aleksander Sych, obecnie sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Oficjalnej kandydatury nie ma jeszcze na stronie Sejmu.