Sejm: ostatnie posiedzenie przed przerwą wakacyjną

Posłowie zajmą się m.in. dodatkiem 500 plus dla osób niepełnosprawnych oraz tzw. ustawą antylichwiarską. Trzydniowe posiedzenie rozpocznie się o 10.00.

Rząd proponuje przyznanie świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Projekt ma objąć osoby pełnoletnie, u których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem (np. o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji). Warunkiem otrzymania świadczenia jest dochód własny niższy niż 1100 zł miesięcznie ( jest to kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Pomoc finansowa ma trafić do ok. 500 tys. osób. 

– Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie też wliczać się do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby również zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. 

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek zainteresowanego, składany do ZUS. Koszty zostaną pokryte z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej, która ma według premiera Mateusza Morawieckiego „zapobiegać przypadkom nadużywania silnej pozycji różnych firm pożyczkowych i kredytowych wobec słabszych konsumentów”. – Będziemy proponowali dalsze obniżenie łącznych opłat, żeby z jednej strony zapewnić dostęp dla niektórych kredytobiorców, którzy chcą korzystać z pożyczek tego typu, ale z drugiej strony, żeby ograniczyć te maksymalne koszty zarówno odsetkowe, jak i pozaodsetkowe – mówił premier podczas konferencji poświęconej projektowi. Konferencja odbyła się w dniu, w którym rząd przyjął projekt czyli 18 czerwca, ale już tydzień później wprowadzono autopoprawkę obniżającą jeszcze bardziej maksymalne wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (są to np. prowizje, marże, ubezpieczenia). Obecnie dopuszczalne wartości wynoszą 25 proc. kwoty kredytu (w przypadku kosztów niezależnych od okresu kredytowania) i 30 proc. (jeśli koszty są uzależnione od okresu kredytowania). W pierwszej wersji projektu obniżono je odpowiednio do 20 i 25 proc., a po poprawce jest to w obydwu przypadkach 10 proc. 

Pomysł został negatywnie oceniony przez przedstawicieli branży. Według Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych uchwalenie ustawy doprowadzi do „zakończenia działalności sektora instytucji pożyczkowych”. W swoim oficjalnym stanowisku PZIP stwierdza, że zaproponowane rozwiązania prawne doprowadzą do „rozwoju pożyczek bezumownych w szarej strefie i lombardach dla najbardziej zdesperowanych konsumentów; próby obchodzenia limitu przez skomplikowane konstrukcje prawne lub struktury zagraniczne oraz wzrostu wykluczenia finansowego poprzez odcięcie konsumentów od możliwości zaciągnięcia legalnej, drobnej, krótkoterminowej pożyczki, której nie było i nie ma w ofercie banków”. Do dalszych konsekwencji miałaby należeć m.in. utrata pracy przez 40 tys. pracowników sektora. 

Zobacz najnowsze

Nie wiadomo jednak, jakie będą dalsze losy projektu, ponieważ po jego notyfikacji w Komisji Europejskiej (zgodnie z wymogami dyrektywy dot. przejrzystości jednolitego rynku) projekt powinien pozostawać w zawieszeniu przez 3 miesiące. Rząd zawnioskował o tryb pilny, który umożliwia przyspieszenie tego procesu, dlatego wszystko zależy teraz od decyzji Komisji. 

Obowiązkowa dzielona płatność VAT dla części przedsiębiorców już od 1 września tego roku – tak zakłada nowy projekt przygotowany przez ministerstwo finansów. Mechanizm dzielonej płatności (split payment) polega na tym, że z kwoty za usługę lub towar płaconej przez nabywcę część netto trafia na zwykłe konto przedsiębiorcy, a wartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT założony przez bank. Klient wykonując taki przelew nie musi znać numeru konta VAT, ale musi podać osobno kwotę sprzedaży i kwotę podatku. Takie konto założone automatycznie przez bank ma każdy płatnik VAT. Z dobrowolnej płatności dzielonej można korzystać od 1 lipca zeszłego roku. Teraz taka forma płatności ma być jednak obowiązkowa dla przedstawicieli tzw. branż wrażliwych lub narażonych na wyłudzenia VAT, do których zaliczono m.in. usługi budowlane, stal, metale szlachetne, biżuterię, urządzenia elektryczne (np. telefony), paliwa, wkłady do urządzeń (np. tusze i tonery), akcesoria samochodowe, ale tylko w przypadku transakcji powyżej 15 tys. Przy mniejszych kwotach pozostanie dowolność. 

Według Konfederacji Lewiatan przedsiębiorcy nie zdążą przygotować się do nowych wymogów w tak krótkim terminie. Konfederacja wystosowała apel do premiera o wydłużenie vacatio legis ustawy, tak aby przepisy weszły z 1 stycznia 2020 r. 

Sejm zajmie się projektem umożliwiający aplikantkom radcowskim i adwokackim, które urodziły dziecko i nie mogły przystąpić do egzamin na czas, zachowanie statusu aplikanta przez dwa lata. Obecnie taki termin dla osób, które niezależnie od przyczyny nie zdały egzaminu wynosi rok. Projekt określa jednak trzy przypadki kiedy taki termin może zostać wydłużony: urodzenie dziecka, powikłania związane z przebiegiem ciąży lub z powodu choroby powodującej długotrwałą niezdolność do pracy. Projekt przygotowała komisja ds. petycji na podstawie petycji złożonej do marszałka sejmu we wrześniu 2016 r.