Sejm: Ostatnie posiedzenie przed świętami

Posłowie zajmą się m.in. zmianami w sejmikach, wotum nieufności dla premiera oraz uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Posiedzenie rozpocznie się o 10.00.

PiS proponuje zmiany w sejmikach.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by do zarządzenia przerwy w sesji sejmiku województwa konieczna była zgoda większości radnych. Obecnie o przerwach decyduje samodzielnie przewodniczący sejmiku, co zdaniem posłów może prowadzić do “paraliżu pracy sejmiku, np. w sytuacjach, gdy przewodniczący nie chcąc poddać pod głosowanie wniosku o swoje odwołanie, powołanie wiceprzewodniczącego czy wybór zarządu województwa wielokrotnie ogłasza przerwy i tym samym uniemożliwia kontynuowanie obrad sesji oraz wybór władz samorządu województwa”.

Druga zmiana zakłada, że jeśli przewodniczący jest nieobecny i nie wyznaczy na swoje miejsce wiceprzewodniczącego, jego rolę zajmuje automatycznie wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Jeśli wiceprzewodniczący jest nieobecny lub nie został wybrany, wyznaczy go premier spośród radnych.

Zaproponowane zmiany mogą mieć związek z sytuacją w sejmiku podlaskim, gdzie większość radnych należy do PiS-u, ale przewodniczącym został członek PO, w efekcie czego radni nie byli w stanie dojść do porozumienia m.in. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących (udało się to wczoraj, podczas trzeciej sesji sejmiku). Projekt uzasadni poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Rzecznik dla pasażerów lotniczych.

Sporami między przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów a pasażerem będzie mógł się zajmować specjalny rzecznik przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu, jeśli obie strony wyrażą zgodę, spory te będzie można rozwiązywać bez udziału sądu. Rzecznik będzie mógł przyjmować od pasażerów skargi, jeśli wyczerpie się zwykłe postępowanie reklamacyjne. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, rzecznik przekaże sprawę do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który może nałożyć na przewoźnika karę administracyjną do 100 tys. zł. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej. Sprawozdanie z prac komisji infrastruktury przedstawi poseł Artur Zasada (PiS).

Zobacz najnowsze

Opozycja chce wotum nieufności.

Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu w związku z aferą korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego. Według klubu “działalność KNF pod nadzorem Premiera Mateusza Morawieckiego jest daleka od definicji niezależnego i działającego na rzecz poprawnego funkcjonowania rynku finansowego organu nadzorczego”. W uzasadnieniu posłowie PO zarzucają premierowi także m.in. “legitymizowanie zamachu na niezależne sądy oraz niezawisłych sędziów” oraz pogorszenie relacji z Unią Europejską. Wniosek uzasadni poseł Grzegorz Schetyna (PO).

Ostatnie głosowanie nad budżetem.

Posłowie zakończą posiedzenie głosowaniem nad ustawą budżetową na przyszły rok (pisaliśmy o tym już TUTAJ). Podczas procedowania projektu w komisji finansów zgłoszono poprawki, m.in. zaproponowano zwiększenie wynagrodzeń dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Sprawozdanie z prac komisji przedstawi Andrzej Kosztowniak (PiS).

Porządek może zostać uzupełniony o:

  • Informację Rady Ministrów o działaniach podjętych w ramach pomocy rolnikom dotkniętych suszą, w celu uniknięcia wzrostu cen produktów zbożowych.
  • Informację Minister Edukacji Narodowej w związku z raportem Rzecznika Praw Dziecka w sprawie warunków szkolnych uczniów i nauczycieli klas VII, którzy “mierzą się z konsekwencjami źle ułożonych programów nauczania: nadmiarem nauki i prac domowych, niemożnością pełnej realizacji programu oraz niemożnością zrozumiałego zaprezentowania nauczanych treści”.
  • Informację Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na temat postępów w śledztwie prokuratury w sprawie wyprowadzenia kwoty 1,2 mln zł z dolnośląskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i przekazania części tej kwoty na kampanię wyborczą Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej.
  • Informację Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie wszystkich toczących się od listopada 2015 r. postępowań prowadzonych przez Prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości podejrzanym o korupcję.
  • Informację Ministra Sprawiedliwości na temat obecnej sytuacji w więziennictwie w Polsce, a także rzetelności i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez wiceministra Patryka Jakiego.
  • Informację Prezesa Rady Ministrów na temat powiązań Marka Falenty z przedstawicielami służb Federacji Rosyjskiej oraz z partią Prawo i Sprawiedliwość w związku z tzw. aferą taśmową.
  • Informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie Radomskiego Układu Korupcyjnego ujawnionego i opisanego przez ogólnopolskie media dn. 30.08.2018 r. (sprawę układu korupcyjnego, w który zamieszani mieli być politycy PiS oraz władze Radomia nagłośniła Gazeta Wyborcza).
  • Informację Prezesa Rady Ministrów dotycząca wyprzedaży polskiej ziemi rolnej cudzoziemcom na ogromną skalę.