Sejm: Pierwsze posiedzenie w nowym roku

Pro life / pro choice. W tym tygodniu w Sejmie Kaja Godek i Barbara Nowacka przedstawią obywatelskie projekty zmian w prawie do aborcji. Posłowie przyjmą zmiany w kodeksie wyborczym, budżet na 2018 r. i nowe regulacje dotyczące posiadania broni.

Komitet „Ratujmy Kobiety” złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy, który przewiduje prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Po tym terminie ciążę można będzie przerwać w trzech przypadkach: zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu (do 24. tyg. ciąży) lub jeśli ciąża jest efektem gwałtu (do 18. tyg. ciąży). Projekt znosi też obowiązek uzyskania recepty lekarskiej na pigułkę antykoncepcyjną „dzień po" ellaOne, który Sejm przyjął w maju zeszłego roku.

Dzieci powyżej 13. roku życia i osoby ubezwłasnowolnione będą musiały złożyć deklarację o chęci przerwania ciąży na piśmie. Oprócz tego będzie konieczna zgoda ich opiekuna lub rodzica. Jeśli ten jej odmówi, sytuację rozstrzygnie sąd opiekuńczy.

NFZ będzie miał obowiązek zerwać umowę z placówką, która nie gwarantuje pacjentkom w ciąży odpowiedniej opieki lub nie umożliwia przerwania ciąży. Przychodnie i szpitale miałyby obowiązek wpisywać swoich lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia na publicznie dostępną listę.

W programie szkół miałyby pojawić się dwa nowe obowiązkowe przedmioty: przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie oraz wiedza o seksualności człowieka. Uczniowie mogliby dowiedzieć się na nich, jak chronić się przed przemocą seksualną, stosować sprawdzone metody antykoncepcji i zabezpieczać się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Projekt zakazuje wywieszania banerów lub organizowania demonstracji antyaborcyjnych w pobliżu szpitali położniczych, szkół i przedszkoli.

– W projekcie są zapisy, które nawet dla konserwatywnych obrońców zakazu aborcji powinny wydać się istotne – komentuje dla MamPrawoWiedziec.pl Barbara Nowacka, przedstawicielka Komitetu „Ratujmy Kobiety”. – Mam na myśli edukację seksualną, dostępność antykoncepcji, w tym awaryjnej, dostęp do lekarzy ginekologów dla młodych osób. Wystarczy odrobina dobrej woli i myślenie o państwie, żeby dalej procedować – dodaje. Nowacka liczy na to, że projekt poprze Nowoczesna i część posłów PO.

Na tym samym posiedzeniu posłowie zajmą się projektem Komitetu „Zatrzymaj aborcję” reprezentowanego przez Kaję Godek. Projekt koncentruje się na jednej kwestii – zakazie dokonywania aborcji w sytuacji, gdy badania prenatalne lub przesłanki medyczne wskazują na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

– Chcemy likwidacji możliwości zabicia dziecka ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Na podstawie tej przesłanki dzisiaj w Polsce dokonuje się 96 proc. legalnych aborcji w szpitalach, w majestacie prawa, za pieniądze płatników składek – mówiła w rozmowie z MamPrawoWiedziec.pl Kaja Godek. – Naszym zdaniem jest to przepis, który dyskryminuje ludzi niepełnosprawnych. Na jego podstawie dokonuje się selekcji ludzi na zdrowych i chorych i tych chorych, uznanych za gorszych, pozbawia się podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia.

PiS uzbroi cywilów

Posłowie wysłuchają trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Projekt posłów PiS wrócił z prac komisji administracji i spraw wewnętrznych, która odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez PO i Kukiz'15.

Certyfikowane przez MON organizacje proobronne (zrzeszające cywilów) i strzelnice będą mogły otrzymać pistolety i karabiny maszynowe i amunicję, z których wojsko już nie korzysta.

Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło, że projekt pozwala na zbyt szeroki dostęp do broni maszynowej i jest sprzeczny z dyrektywą Unii Europejskiej, która reguluje nabywanie i posiadanie broni.

Oprócz tego ustawa wprowadza kategorię broni szkolnej czyli przeznaczonej tylko do celów szkoleniowych, z której nie można oddać strzału. Będzie można ją posiadać na podstawie karty rejestracyjnej wydanej przez komendanta wojewódzkiego policji. Podczas poprzedniego posiedzenia w Sejmie m.in. posłowie Marek Wójcik (PO) oraz Bartosz Józwiak (Kukiz’15) ostrzegali, że taką broń można łatwo przerobić na palną.

3 razy Senat

Sejm zajmie się w tym tygodniu trzema senackimi projektami ustaw.

Pierwszy ma przyznać osobom deportowanym do pracy przymusowej przez ZSRR lub Trzecią Rzeszę pierwszeństwo w kolejce do domu opieki społecznej, lekarza lub usług w aptekach oraz prawo do specjalistycznej opieki zdrowotnej bez skierowania. Przepisy objęłyby grupę ok. 71 tys. Polaków.

Kolejny senacki projekt zmienia prawo o ruchu drogowym. Osobie, która poważnie naruszyła przepisy (np. znacząco przekroczyła prędkość) nie będzie groziło zatrzymanie prawa jazdy, jeżeli działała w stanie wyższej konieczność (np. wiozła do szpitala osobę, której życie było zagrożone). W październiku 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał brak zapisów, które uwzględniają takie sytuacje, za niezgodny z konstytucją.

Trzeci projekt wydłuża okres, po którym wygasa przymusowa hipoteka z miesiąca do dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Nowy przepis realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2016 r.

Posłowie przyjmą budżet na 2018 r.

Posłowie zagłosują nad projektem budżetu na rok 2018 r. W ustawie dochody państwa określono na ok. 355,7 mld zł., a wydatki na ok. 397,2 mld zł. Deficyt nie przekroczy ok. 41,5 mld zł. Sprawozdanie z prac komisji finansów publicznych nad budżetem przedstawi poseł Jacek Sasin (PiS).

Na tym posiedzeniu Sejm zajmie się także projektem zmian w kodeksie wyborczym oraz w funkcjonowaniu samorządu (o którym pisaliśmy już tutaj i tutaj). Posłowie zagłosują nad poprawkami Senatu, które w poniedziałek rozpatrzyła komisja nadzwyczajna. Jeśli poprawki zostaną przyjęte, projekt trafi do podpisu prezydenta.

Oprócz tego Sejm zajmie się m.in.:

  • Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, o którym pisaliśmy już tutaj. Sprawozdanie przedstawi poseł Waldemar Buda (PiS).

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw, o którym pisaliśmy tutaj. Sprawozdanie z prac komisji ustawodawczej przedstawi posłanka Barbara Bartuś (PiS).

Zobacz najnowsze