Sejm: Posłowie zajmą się budżetem na przyszły rok, kolejną kandydaturą na RPD i reformą emerytalną

Oprócz tego w Sejmie nowa służba w policji i ułatwienia w rozliczaniu PIT. 69. posiedzenie rozpocznie się we wtorek o 10.00.

Minister finansów Teresa Czerwińska przedstawi budżet na 2019 r.

W przyszłym roku dochody państwa mają wynosić 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Planowany deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł. PKB osiągnie poziom 3,8 proc, a inflacja 2,3 proc. W budżecie zapowiedziano obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 do 9 proc. Zwiększeniu ma ulec udział samorządów we wpływach z PIT (z 49,83 proc. do 49,93 proc.).

Nowa służba w polskiej policji.

Joachim Brudziński, minister MSWiA, przedstawi projekt utworzenia nowej jednostki policyjnej odpowiedzialnej za działania kontrterrorystyczne, tj. “działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. W skład nowej służby ma wejść Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji “BOA” (zastąpi już istniejące Biuro Operacji Antyterrorystycznych – BOA) oraz 17 samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Nowa służba ma podlegać Komendantowi Głównemu Policji. To on powoła dowódcę pododdziału BOA i jego zastępców. Policjanci pracujący w obecnym BOA oraz pododdziałach antyterrorystycznych mają zostać automatycznie przeniesieni do zreformowanej służby. Dodatkowo funkcjonariusze BOA będą mogli w sytuacji wyższej konieczności odstąpić od zasad bezpieczeństwa i higieny służby, co oznacza, że potencjalnie będą mogli użyć wszelkich środków w celu ratowania życia.

Nowa kandydatura na Rzecznika Praw Dziecka.

Sejm rozpatrzy powołanie na to stanowisko Agnieszki Marii Dudzińskiej popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatka jest z zawodu socjologiem, ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 2009 r. uzyskała doktorat w Instytucie Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Była zastępcą prezesa w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON (l. 2013-1014). Działała w harcerstwie (l.1977-1983) oraz w Ruchu Światło-Życie (l. 1974-1980). Była  przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Pełniła funkcję rzecznika uczniów z niepełnosprawnością (2011 r.). Była także członkiem zespołu ekspertów m.in. przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kandydaturę przedstawi posłanka Joanna Borowiak (PiS).

Pracownicy będą dodatkowo oszczędzać na emerytury.

Tak przewiduje projekt nowej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ramach PPK każda osoba pracująca będzie wpłacać 2 proc. swojego wynagrodzenia do PKK, a oprócz tego 1,5 proc. będzie wpłacać pracodawca. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli zadeklarować dodatkową kwotę wpłat. Najwyższa możliwa wartość takiej wpłaty z uwzględnieniem maksymalnych dodatków to 8 proc. Udział w programie jest dobrowolny. Będą go deklarować pracodawcy, a sam pracownik będzie dołączany automatycznie, chyba że z tego zrezygnuje. Składki do PKK będzie można przekazywać instytucjom finansowym w celach inwestycyjnych. Zgromadzona w PPK suma zostanie pracownikowi wypłacona po osiągnięciu 60. roku życia. PPK będą wdrażane stopniowo: 1 lipca 2019 r. ustawa obejmie podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, w 2020 mniejsze podmioty (powyżej 50 w styczniu 2020 r., powyżej 20 w lipcu tego roku), a w 2021 r. pozostałe podmioty oraz sektor finansów publicznych. Sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem przedstawi poseł Jarosław Krajewski (PiS).

Nie trzeba będzie składać PIT-ów.

Zgodnie z zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami to Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) sporządzi zeznanie podatkowe bez składania przez podatnika wniosków. Przygotowane przez KAS zeznanie będzie dostępne na portalu podatkowym. Podatnicy rozliczający się z małżonkiem lub korzystający z ulg i odliczeń będą musieli sprawdzić zeznanie sporządzone przez KAS i zatwierdzić je przez internet. Pozostali nie muszą nic robić, zeznanie zostanie złożone automatycznie. Sprawozdanie z prac komisji finansów publicznych nad projektem przedstawi poseł Andrzej Szlachta (PiS).

Europejskie partie z siedzibą w Polsce.

Europejskie partie (grupy) polityczne to organizacje polityczne zrzeszające partie krajowe oraz członków indywidualnych i realizujące wspólny program europejski. Obecnie funkcjonuje 12 partii europejskich zarejestrowanych w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych przy Parlamencie Europejskim (lista członków tych ugrupowań). Zgodnie z regulacjami unijnymi każdy kraj członkowski powinien umożliwić rejestrację siedziby którejś z partii europejskich na terenie swojego terytorium. 28 sierpnia rząd przyjął projekt odpowiedniej ustawy regulującej tę kwestię, który na najbliższym posiedzeniu przedstawi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Dobrowolność szczepień.

Podczas sesji Sejmu odbędzie się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt firmuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” reprezentowane przez Justynę Sochę. Stowarzyszenie, które zebrało 120 tys. podpisów pod swoim projektem (wymagana liczba to 100 tys.), wnosi, by szczepienia ochronne np. przeciwko gruźlicy, pneumokokom i tężcowi nie były obowiązkowe. Nasza analiza nt. projektu do przeczytania TUTAJ.

Informacja o GetBack oraz sporze Komisji Europejskiej z rządem o Sąd Najwyższy.

Porządek obrad Sejmu może także zostać rozszerzony o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który poinformuje o działaniach organów państwa m.in. Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości w spółce GetBack S.A. oraz planowanych przez rząd krokach w związku z wniesieniem przez Komisję Europejską pozwu przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie ochrony niezależności polskiego Sądu Najwyższego.

Zobacz najnowsze