Sejm: powrót po wyborach w starym składzie

W związku z bezprecedensową decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek posłowie wrócą po wyborach w składzie z 8. kadencji. Będzie to kontynuacja 86. posiedzenia z 11 września.

Kary za edukację seksualną

We wtorek ma się także odbyć pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zakazującego edukacji seksualnej, który przewiduje m.in. kary 3 lat więzienia dla osób prowadzących edukację seksualną w szkołach. Projekt zgłosił komitet „Stop Pedofilii” z inicjatywy Fundacji PRO – Prawo do życia związanej m.in. z prof. Bogdanem Chazanem. 

W środę sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności przedstawi komisja ds. Amber Gold. O obydwu tych projektach pisaliśmy więcej w poprzedniej zapowiedzi TUTAJ

Obniżka akcyzy dla samochodów hybrydowych

Posłowie PiS wnieśli do Sejmu także projekt dotyczący obniżki akcyzy na samochody hybrydowe. Stawka podatku miałaby zostać obniżona o 50 proc. jako zachęta do użytkowania pojazdów niskoemisyjnych. Samochody o pojemności silnika między 2 tys. a 3,5 tys. cm3 zostałyby objęte stawką 9,3 proc. (obecnie 18,6 proc.), a pojazdy z silnikiem do 2 tys. cm3 stawką 1,55 proc. (obecnie 3,1 proc.).

Farmaceuta zostanie psychoterapeutą

Ministerstwo zdrowia proponuje, aby osoby wykonujące zawody medyczne takie jak lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny czy fizjoterapeuta mogli rozpocząć specjalizację m.in. z nowo wprowadzonych dziedzin: psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii. Dotychczas osoby wykonujące zawody medyczne nie mogły robić specjalizacji, której nie było w katalogu dziedzin dla danego zawodu.

Zobacz najnowsze

Nie wiadomo, co dalej ze specustawą węglową

Grupa posłów Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła 9 września projekt tzw. specustawy węglowej. Projekt miał być czytany na bieżącym posiedzeniu, ale został w ostatniej usunięty z harmonogramu. Zakłada „usunięcie przeszkód prawnych”, które komplikują realizację inwestycji polegających na wydobywaniu węgla kamiennego lub brunatnego przez przedsiębiorców. Zgodnie z projektem w przypadku złóż węgla „o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” minister środowiska może utworzyć na wniosek inwestora specjalną strefę, tzw. obszar specjalnego przeznaczenia, która musi zostać uwzględniona przez gminę w planie miejscowym. Gmina ani jej mieszkańcy nie będą jednak uwzględniani w całym procesie (nie będzie konsultacji ani innej możliwości sprzeciwu), jedyną stroną będzie inwestor. Decyzja ministra środowiska będzie mogła zastąpić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Jak pisze w piśmie do marszałek Sejmu Wielkopolska Izba Rolnicza, „wątpliwości budzi wyraźne uprzywilejowanie inwestorów (…). Stroną postępowania o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia jest wyłącznie inwestor, pominięto natomiast obywateli i inne podmioty, których nieruchomości może dotyczyć. Tym samym pozbawia się tę grupę podmiotów prawa do podania tejże decyzji weryfikacji sądów administracyjnych. Także samorząd gminny traci wpływ na ostateczne brzmienie ww. decyzji. Projekt zakłada jedynie konieczność zwrócenia się o opinię samorządu gminy, tymczasem treść takiej opinii w żaden sposób nie jest dla ministra wiążąca”. Izba apeluje o zaprzestanie procedowania projektu.

Ustawie sprzeciwili się m.in. mieszkańcy miejscowości na Śląsku (np. Rybnik, Mysłowice) czy w Wielkopolsce (np. powiaty gostyński, rawicki), gdzie pojawiały się już plany budowy kopalni odkrywkowych. Do takich miejscowości należy także Złoczew (woj. łódzkie), z którego węgiel miałby trafiać do Elektrowni Bełchatów. Politycy PiS nie kryją swojego poparcia dla tej inwestycji. W Sejmie istnieje zespół parlamentarny dedykowany inwestycji w Złoczewie, w którego składzie znajdują się posłowie będący wnioskodawcami projektu specustawy.