Sejm: tarcza antykryzysowa 3.0 trafiła do Senatu

Pierwsza część 11. posiedzenia Sejmu za nami. Parlamentarzyści pracowali nad pięcioma projektami ustaw. Wśród nich znalazła się trzecia Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców oraz ustawa antyprzemocowa, która ma chronić ofiary przemocy domowej.

W środę 29 kwietnia rozpoczęło się 11. posiedzenie Sejmu, potrwa do 7 maja. W zeszłą środę i czwartek posłowie i posłanki zajmowali się przede wszystkim Tarczą Antykryzysową 3.0, czyli trzecim pakietem propozycji dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym COVID-19. Nad projektem pracuje teraz Senat. Z najważniejszymi zapisami poprzednich dwóch można zapoznać się w naszych analizach TUTAJ i TUTAJ. Oto część rozwiązań proponowanych w nowej Tarczy:

  • zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj samozatrudnionych, których przychody są wyższe niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale dochody nie przekroczyły 7 tys. zł.
  • pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego przysługują samotnym rodzicom, jeśli dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza 900 zł. Wcześniej limit wynosił 800 zł. Po przekroczeniu tego progu, świadczenie ma być obniżone w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”, czyli zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nadal przyznawane.
  • wprowadzenie podatku cyfrowego dla platform streamingowych, takich jak Netflix czy Ipla, w wysokości 1,5 proc. przychodu. Pieniądze miałyby trafić do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
  • studenci mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego na 6 miesięcy bez dodatkowych dokumentów. Bank ma obowiązek te spłaty zawiesić.
  • Służba więzienna ma prawo do zasiłku opiekuńczego (ten zapis to zlikwidowanie luki z poprzedniej tarczy). Ustawa wprowadza także nadgodziny bez limitu dla policji..
  • podwyższenie dopłat dla przewoźników autobusowych, którzy realizują połączenia zlecone przez samorządy, co ma ich zachęcić do utrzymania nierentownych linii w okresie ograniczonej liczby pasażerów. 

W pierwotnej wersji projekt zawierał wiele krytykowanych rozwiązań pogarszających sytuację pracownika, np. możliwość zwolnienia mailem, ale rząd się z nich wycofał. 

Do projektu zgłoszono w trakcie prac 72 poprawki. Część poprawek opozycji przyjęto, m.in. tę o wykreśleniu zmian w Karcie Nauczyciela (minister edukacji mógłby rozporządzeniem wyłączyć stosowanie karty np. w odniesieniu do urlopów wypoczynkowych czy awansu). Nie uzyskała poparcia m.in. poprawka opozycji o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych.

Zobacz najnowsze

Posłowie i posłanki zakończyli także prace nad projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego, czyli tzw. ustawą antyprzemocową. Projekt umożliwia szybszą izolację sprawców przemocy domowej od osób dotkniętych przemocą. Normalnym trybem sądowym takie sprawy mogą trwać wiele miesięcy. Zgodnie z projektem na wniosek osoby dotkniętej przemocą policja lub żandarmeria wojskowa będą mogły natychmiastowo wydać wobec osoby stosującej przemoc nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się na 14 dni, z możliwością przedłużenia na wniosek.

Projekt został uchwalony przy poparciu całego Sejmu, oprócz 6 członków klubu Konfederacja (5 posłów z Konfederacji oraz 1 z PiS wstrzymało się). Zajmie się nim Senat.

29 i 30 kwietnia kontynuowano także prace nad dwoma projektami w komisjach: prawo energetyczne i ustawa o drogach publicznych. Rozpoczęto także prace (pierwsze czytanie) nad projektem o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, która umożliwi m.in. udzielanie przedsiębiorcom krótkoterminowych pożyczek na ratowanie firmy. Podczas posiedzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg udzieliła informacji na temat pomocy dla Polaków mieszkających przy granicy, którzy pracują w Polsce lub państwach ościennych.