Sejm: Tożsamość w smartfonie - rząd wprowadza e-dokumenty

Większy dostęp do e-usług, rozbudowa systemu ochrony przed atakami w cyberprzestrzeni, obniżki podatku VAT oraz wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej – tym zajmie się Sejm na 63. posiedzeniu. Obrady rozpoczną się we wtorek, 5 czerwca, o 10.00.

Posłowie zajmą się projektem tzw. ustawy węzłowej, która ma ułatwić dostęp do publicznych e-usług. Obywatele mieliby możliwość używania tych samych loginów i haseł na stronach internetowych różnych instytucji publicznych. Nowy system informatyczny (tzw. węzeł krajowy) pozwoli m.in. bankom i operatorom komórkowym wymieniać się danymi z platformami do załatwiania spraw urzędowych. Dzięki temu obywatel będzie mógł przy pomocy konta w banku lub profilu zaufanego (narzędzie, które pozwala potwierdzić swoją tożsamość w sieci) zalogować się np. na portalu ZUS lub w rejestrze przedsiębiorców.

Organy administracji publicznej mogłyby automatycznie uzupełniać dane w podaniach i wnioskach (np. o wydanie dowodu), jeśli obywatel wyrazi na to zgodę.

Projekt nakłada na ministra cyfryzacji obowiązek rozwoju aplikacji mobilnej mDokumenty, która umożliwi przechowywanie na urządzeniach mobilnych dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka czy dowód rejestracyjny. Ministerstwo uruchomiło aplikację już w październiku zeszłego roku, ale przez brak odpowiednich przepisów nie można było wprowadzić do niej wielu danych (np. z dowodu osobistego). Po wejściu w życie ustawy za pomocą aplikacji można będzie potwierdzić swoją tożsamość na przykład w czasie kontroli drogowej, w urzędzie lub na poczcie. Korzystanie z niej pozostanie dobrowolne i bezpłatne.

Kluczowe instytucje bezpieczniejsze przed cyberatakami

Drugi projekt ministerstwa cyfryzacji ma umożliwić stworzenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne instytucji świadczących kluczowe dla sprawnego funkcjonowania państwa usługi takie jak transport czy ochrona zdrowia.

Projekt wprowadza nowe procedury zgłaszania i postępowania z incydentami dla dostawców usług internetowych (np. internetowe platformy handlowe i wyszukiwarki internetowe), podmiotów publicznych oraz tzw. operatorów usług kluczowych (np. przedsiębiorstwa dostarczające gaz, linie lotnicze, szpitale). Ci ostatni będą mieli obowiązek raz na dwa lata przeprowadzać audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Operator, który nie przeprowadzi audytu, może zapłacić do 200 tys. zł kary. Za niezgłoszenie incydentu grozi do 20 tys. zł kary.

Ustawa zakłada także, że Rada Ministrów sporządzi i przyjmie strategie cyberbezpieczeństwa, w których m.in. wskaże podmioty odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo kraju.

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy unijnej.

Oba projekty cyfryzacyjne uzasadni minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Opozycja obniża VAT

Izabela Leszczyna przedstawi projekt PO, który zakłada ujednolicenie stawki podatku VAT na żywność. Zamiast obowiązujących obecnie trzech różnych stawek (5, 8 i 23 proc.), projekt wprowadza jedną 5-procentową stawkę na wszystkie produkty żywnościowe (oprócz napojów bezalkoholowych). Według posłów takie rozwiązanie uprości system podatkowy dla przedsiębiorców oraz pomoże w ograniczeniu nadużyć w wyłudzaniu podatku VAT.

Z kolei posłowie Kukiz‘15 chcą obniżenia stawki VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce. Obecnie taka stawka wynosi 23 proc., po obniżce byłoby to 5 proc. Projekt ustawy uzasadni poseł Stanisław Tyszka.

Nowoczesna i Kukiz’15 chcą cofnąć podwyżkę VAT-u wprowadzoną w 2011 r. przez rząd PO-PSL. Kluby złożyły dwa projekty, w których proponują zmniejszenie opodatkowania dla towarów i usług ze stawki 23 proc. do 22 proc. oraz ze stawki 8 proc. do 7 proc.

Jednoprocentowe podwyżki miały pierwotnie obowiązywać do końca 2013 r., ale datę kilkakrotnie zmieniano i ostateczny termin wyznaczono na 31 grudnia 2018 r. Według projektu Nowoczesnej na starych zasadach VAT liczono by już od lipca tego roku, a według projektu Kukiz’15 – najwcześniej od sierpnia.

Projekt Nowoczesnej przedstawi poseł Jerzy Meysztowicz, a Kukiz’15 Błażej Parda

Senat i Nowoczesna o referendach

Senatorowie przygotowali projekt ustawy, który umożliwia wznowienie postępowania w sprawach dotyczących nieprawdziwych informacji publikowanych podczas kampanii przy referendach krajowych i lokalnych. Sąd może w takich sytuacjach nakazać konfiskatę materiałów, wydanie sprostowania lub wydać zakaz publikacji.

Od wyroku w takiej sprawie można złożyć zażalenie, ale nie można wnioskować o wznowienie postępowania, czyli uchylenie pod szczególnymi warunkami (np. gdy wyjdą na jaw nowe fakty) prawomocnej decyzji sądu.

Trybunał Konstytucyjny uznał brak możliwości wznowienia postępowania za niekonstytucyjny w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. Projekt uzasadni senator Stanisław Gogacz (PiS).

Oprócz tego w Sejmie:

  • W poniedziałek odbędzie się debata nad projektem Prawa i Sprawiedliwości, który pozwala obniżać uposażenia lub diety posłom i senatorom „nienależycie zachowującym się” poza salą posiedzeń. Obecnie ustawa przewiduje takie kary wyłącznie za postępowanie w trakcie obrad izby.

  • PO złożyła wniosek o odwołanie ze stanowiska wicepremier i przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Politycy opozycji uzasadniają postulat tym, że Szydło i Rafalska podejmowały decyzje niekorzystne dla niepełnosprawnych (np. wykluczenie z programu 500+ starszych dzieci z lekką niepełnosprawnością), oraz że nie spotkały się z protestującymi w Sejmie.

  • Nowoczesna proponuje zapis w ustawie o referendum ogólnokrajowym, który uniemożliwi organizowanie go tego samego dnia, co wybory samorządowe. Pomysł organizacji referendum konstytucyjnego w dniu wyborów przedstawił w maju prezydent Andrzej Duda. Projekt uzasadni poseł Marek Sowa.

  • Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej dotyczący walki ze smogiem, o którym pisaliśmy już tutaj.

Zobacz najnowsze