Sopockie stery po Jacku Karnowskim

Po objęciu mandatu poselskiego przez Jacka Karnowskiego w listopadzie 2023 r. w Sopocie zapanowało bezkrólewie. W końcu dotychczasowy prezydent swoją funkcję pełnił nieprzerwanie od 1998 r. Komisarzem Sopotu została, decyzją premiera Donalda Tuska, wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. Teraz pierwszy raz podda się ocenie wyborców. Co proponuje i jak odpowiadają jej konkurenci?

7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Serwis MamPrawoWiedziec.pl przygotował kwestionariusz skierowany do kandydatek i kandydatów na prezydentów 23 miast (miasta wojewódzkie, a dodatkowo Gdynia i Sopot w województwie pomorskim, Częstochowa i Bielsko-Biała w województwie śląskim i Radom w województwie mazowieckim). Wypełnij kwestionariusz i dowiedz się, kto najlepiej reprezentuje twoje poglądy.

Poza wspomnianą Magdaleną Czarzyńską-Jachim (Koalicja dla Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim) w Sopocie kandyduje jeszcze artystka i aktywistka Maria Lepczak-Wysocka (W Imieniu Sopocian), a także dwóch emerytowanych marynarzy: kapitan żeglugi wielkiej Gabriel Oleszek (Mieszkańcy dla Sopotu) i oficer marynarki wojennej Lechosław Wojtynowski (Trzecia Siła). W wyborach konkuruje również dwóch miejskich radnych – wiceprzewodniczący rady miasta Jarosław Kempa (Kocham Sopot) oraz przewodniczący sopockich struktur PiS Paweł Petkowski (Prawo i Sprawiedliwość).

Poniżej publikujemy analizę ich poglądów w wybranych kwestiach. Wszystkie pytania, pełne odpowiedzi kandydatów, a także ich dodatkowe wyjaśnienia i krótkie notki biograficzne znajdziecie w profilach kandydatów. W Sopocie na pytania MamPrawoWiedziec.pl odpowiedzieli wszyscy kandydaci i kandydatki poza Jarosławem Kempą (stan na 5 kwietnia, godz. 14:00). 

Na co pieniądze z KPO?

W jednym z pierwszych pytań poruszyliśmy temat trzech najważniejszych inwestycji, które kandydaci – z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej – chcieliby zrealizować w nadchodzącej kadencji. Co ciekawe bardzo niewiele pomysłów powtórzyło się wśród wskazań udzielonych przez startujących. Jednym z nich był postulat budowy tanich mieszkań na wynajem (Lepczak-Wysocka, Oleszek). Również dwoje kandydatów chce doinwestować transport zbiorowy – Lepczak-Wysocka chce wprowadzić w Sopocie bezpłatną komunikację miejską, a Wojtynowski nowe autobusy elektryczne. Na zdrowie postawić chce Czarzyńska-Jachim (budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego) oraz Petkowski (stworzenie kliniki jednego dnia z opieką pediatryczną) i Lepczak-Wysocka (profilaktyka i opieka medyczna). 

Zgoda w narodzie

Analiza odpowiedzi sopockich kandydatów i kandydatek przyniosła niemało zaskoczeń. Jednym z nich była pełna zgoda wszystkich w dużej liczbie pytań. Po pierwsze, zgadzają się, że samorząd, powinien oferować atrakcyjne wynagrodzenia dla nauczycieli, nawet jeśli oznacza to dopłacanie do nauczycielskich pensji z budżetu samorządu w obliczu niewystarczających środków z subwencji oświatowej. 

Kolejną bezsporną kwestią okazała się być dostępność boisk szkolnych dla mieszkańców. Wszyscy zgodnie twierdzą, że przede wszystkim powinny być one otwarte dla wszystkich i bezpłatne. Nikt nie opowiedział się zatem za komercjalizacją ich użytkowania.

Zgoda panuje także jeśli chodzi o ograniczenia możliwości krótkoterminowego wynajmowania mieszkań. Wszyscy bowiem uważają, że takie regulacje w mieście są potrzebne, a najem krótkoterminowy niekorzystnie wpływa na lokalną tkankę społeczną.

Patrząc szerzej na temat mieszkaniowy w Sopocie, wszyscy równie zgodnie opowiadają się za zwiększeniem liczby mieszkań komunalnych i ograniczeniem ich sprzedaży. To oznacza, że nie ma w Sopocie zwolenników wykupywania lokali miejskich przez ich lokatorów.

Każdy z kandydatów i kandydatek postuluje także dofinansowanie sportu amatorskiego i rekreacyjnego. Profesjonalne kluby sportowe na pomoc finansową miasta będą musiały więc jeszcze poczekać.

Startujący nie mają też wątpliwości, że szczególną ochroną należy objąć tereny zielone, które uznane zostały za dobro szczególne. Kandydaci przykładają do nich szczególną wagę i planują bronić ich nawet kosztem ewentualnych inwestycji w mieście. 

Pozostając w temacie przestrzeni miejskiej, warto też zwrócić uwagę na fakt, że każdy kandydat i kandydatka postuluje wprowadzenie uchwały krajobrazowej w nadchodzącej kadencji. Wszyscy uważają bowiem, że ograniczenie liczby reklam wielkopowierzchniowych w mieście pozytywnie wpłynie na jego odbiór przez mieszkańców.

Czym po mieście?

Różnice w odpowiedziach pojawiają się przy pytaniu o priorytetyzację różnych form transportu w mieście. Co ciekawe kandydaci i kandydatki zgodnie chcą inwestycji w transport rowerowy oraz opowiadają się za wyznaczeniem w mieście stref, w których prędkość samochodów ograniczona będzie do 30 km/h. Różnicuje ich jednak podejście do rozwoju infrastruktury dla transportu indywidualnego. Za korzyściami dla kierowców stoją Lepczak-Wysocka, Oleszek i Wojtynowski, a przeciwko są Czarzyńska-Jachim i Petkowski. Ze stwierdzeniem „Priorytetowe powinny być inwestycje w transport zbiorowy” zgadzają się z kolei wszyscy oprócz Wojtynowskiego.

Zobacz najnowsze

Wielkie imprezy czy biblioteki?

Zapytaliśmy też, czy w najbliższym czasie Sopot powinien postawić na rozwój kultrury lokalnej czy tej wielkoformatowej. I tak Czarzyńska-Jachim, Oleszek i Wojtynowski chcą dofinansować biblioteki czy teatry, a także aktywizować kulturalnie mieszkańców, a Lepczak-Wysocka i Petkowski postawiliby na organizację dużych imprez jak koncerty czy wydarzenia sportowe, tak aby skupić się na promocji miasta i regionu.

Piwo pod chmurką czy nocna prohibicja?

Kandydaci i kandydatki okazali się być raczej zgodni w kontekście dostępu do alkoholu w przestrzeni publicznej. Prawie wszyscy są przeciwni wyznaczaniu dodatkowych stref, w których picie alkoholu byłoby dozwolone, a także zgadzają się z postulatem wprowadzenie nocnej prohibicji w celu zwiększenia bezpieczeństwa (obecnie w Sopocie funkcjonuje zakaz sprzedaży alkoholu między 2 w nocy a 6 rano). W obu pytaniach od wyrażenia opinii wstrzymał się tylko Gabriel Oleszek.

Czyje będą media lokalne?

Kolejnym tematem, z którym musieli zmierzyć się startujący, były media lokalne. Jak wynika z odpowiedzi, troje kandydatów sprzeciwia się wydawaniu mediów przez samorządy (Czarzyńska-Jachim, Lepczak-Wysocka, Petkowski). Według nich informacje przekazywane przez władze lokalne powinny ograniczyć się do oficjalnych i określonych informatorów jak strona internetowa czy biuletyn. Za możliwością dalszego wydawania prasy i portali przez władze samorządowe są za to Oleszek i Wojtynowski.

Czysty transport w Sopocie?

W tym roku wszystkim kandydatom w Trójmieście zdecydowaliśmy się zadać pytania dodatkowe, dotyczące konkretnych problemów regionu. Pomogła nam w tym Fundacja Widzialne, zajmująca się edukacją obywatelską na Pomorzu.

Jednym z nich było pytanie o konieczność wprowadzenia strefy czystego transportu. W tym przypadku troje startujących uznaje ją za jeden z priorytetów do zrealizowania w nadchodzącej kadencji (Czarzyńska-Jachim, Oleszek, Petkowski). Pozostali (Lepczak-Wysocka, Wojtynowski) twierdzą, że wyznaczenie STC jest potrzebne, ale nie powinno znajdować się wśród najważniejszych punktów najbliższych pięciu lat.

Przyrodnicza chluba Trójmiasta

Jedno z ostatnich pytań dotyczyło roli Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W tej kwestii kandydaci i kandydaci również są podzieleni. Czarzyńska-Jachim i Wojtynowski uznają, że w TPK przede wszystkim należy skupić się na ochronie środowiska naturalnego, a Oleszek i Petkowski chcieliby na jego terenie rozwijać głównie możliwości rekreacyjne. Jako jedyna opinii w tej kwestii nie wyraziła Lepczak-Wysocka.

***

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl to 25 pytań skierowanych do 133 kandydatów starających się o prezydenturę w 23 największych miastach w Polsce. Oprócz polityki transportowej, mieszkaniowej czy przestrzennej pytaliśmy kandydatów o programy integracji uchodźców, priorytety w polityce zdrowotnej, sposoby walki ze smogiem i wiele innych kwestii. Odpowiadając na pytania, kandydaci często dodają dodatkowe wyjaśnienia. Aby poznać pełne poglądy kandydatów, wypełnij kwestionariusz – sprawdź, kto jest Twoim kandydatem.