Zapowiedź 9. posiedzenia Sejmu

Po niemal trzech tygodniach przerwy spowodowanej kampanią samorządową posłowie i posłanki wracają do Sejmu. Podczas trzydniowego posiedzenia parlamentarzyści podejmą m.in. temat ustaw liberalizujących prawo aborcyjne czy projektów wspierających kredytobiorców. Będzie także mowa o „wakacjach”. Sprawdzamy, o jakich sprawach będzie dyskutować Sejm.

Najbliższe posiedzenie rozpocznie się w środę, 10 kwietnia o godzinie 11:00. Posłowie mają rozpocząć prace od kolejnego czytania projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którego podstawowe założenia opisaliśmy w jednej z poprzednich zapowiedzi. Następnie po raz pierwszy pod dyskusję poddany będzie rządowy projekt ustawy wspierający kredytobiorców. Projekt zakłada m.in. przedłużenie tzw. wakacji kredytowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z wakacji będą mogły skorzystać osoby, których wskaźnik tzw. raty do dochodu (wyliczana średnia dochodów kredytobiorców) przekracza 30% w danym okresie, lub kredytobiorcy mający na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Na środę przewidziana jest także m.in. dyskusja i głosowanie nad poselskim wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego (KO).

W czwartek głównymi punktami obrad będą: pierwsze czytania czterech projektów ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. O wszystkich szczegółach projektów i ich założeniach przeczytacie w artykule Mai Rup na naszej stronie. Po czytaniach wszystkich projektów zaplanowane są oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad projektami. Pod koniec drugiego dnia posiedzenia rozpatrzony zostanie także projekt usprawniający współpracę pomiędzy Polską a Ukrainą w zakresie przekazywania wykonywania kar za wyroki skazujące w drugim państwie.

Zobacz najnowsze

Na ostatni dzień posiedzenia, piątek 12 kwietnia, przewidziano m.in. prace nad rządowym projektem o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie tzw. „wakacji składkowych” dla najmniejszych przedsiębiorstw przez jeden miesiące w roku z jednoczesnym zachowaniem prawa do świadczeń społecznych. Ponadto przewidziano także blok głosowań dotyczący m.in. powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. projektów liberalizujących prawo aborcyjne.