Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1954-05-17, Dąbrowa Górnicza
Zawód: lekarz
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, doktorka nauk medycznych, laryngolożka. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 1980-1996 pracowała jako laryngolożka. W l. 1996-2001 zastępczyni dyrektora ds. lecznictwa w ZOZ w... Dąbrowie Górniczej, a w l. 2001-2005 dyrektorka naczelna Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. W l. 90. związana z Unią Demokratyczną, a następnie Unią Wolności. Członkini PO od 2001 r., członkini zarządu regionu śląskiego oraz przewodnicząca koła PO Dąbrowa Górnicza. W l. 1994-1998 radna gminy Dąbrowa Górnicza. Od stycznia do listopada 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pełnomocniczka rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Posłanka na Sejm w l. 2005-2019 (V-VIII kadencja). Od 2019 r. senatorka (X-XI kadencja). W Senacie X kadencji była przewodniczącą Komisji Zdrowia, członkinią Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Pakiet zdrowotny. Pakiet na rzecz przedsiębiorczości. Pakiet antykryzysowy. Ustawa żłobkowa.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Brak reformy ustawy o finansach.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Najważniejszy dla mnie był pakiet zdrowotny, ponieważ tym właśnie się zajmuję. Problem nierozwiązywalny od kilkunastu lat wreszcie został uchwalony jako ustawa o działalności leczniczej, mającej na celu sprawne zarządzanie szpitalami i położenie kresu dalszemu zadłużaniu się, a przez to poprawa bezpieczeństwa dla pacjentów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

5.02.2014, Komisja kultury i środków przekazu: redaktorzy i lokalni działacze kultury

…i kultury. Są to: Andrzej Dąbrowski (PSL), Elżbieta Gapińska (PO), Tadeusz Iwiński (SLD), Jarosław Katulski (PO), Beata Małecka-Libera (PO) oraz Zbigniew Pacelt (PO). Dąbrowski jest politykiem, Gapińska – pedagogiem, Iwiński wykłada na uczelni, Katulski…

3.03.2013, NFZ czy kasy chorych ? poglądy parlamentarzystów VII kadencji Sejmu

…większym stopniu niż obecnie”. Krystyna Kłosin (PO) chciałaby decentralizacji połączonej z „wprowadzeniem dodatkowych prywatnych ubezpieczeń”, natomiast Beata Małecka-Libera uważa, że kluczowa jest „konkurencja ubezpieczycieli”.   Jak będzie pracować Komisja Zdrowia   Wygląda na to, że…

13.02.2013, Organizacja i finansowanie służby zdrowia

…NFZ w formie, jaką reprezentuje dzisiaj. Część jego zadań miałyby przejąć regionalne ośrodki opieki zdrowotnej. Posłanka Beata Małecka-Libera (PO) udzieliła nam jeszcze innej odpowiedzi – jej zdaniem kluczowym elementem funkcjonowania służby zdrowia powinna być…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Sosnowiec, liczba głosów: 23 429
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Zadania w rządzie

Nie będę się zajmowała pakietem onkologicznym czy kolejkami do lekarza. Mam się zając projektem ustawy o zdrowiu publicznym. Moim zadaniem ma być zapobieganie chorobom. Musimy jednocześnie dokonywać dwóch reform. Jedna jest nastawiona na ludzi chorych, a druga na to, abyśmy nie chorowali. Albo jeśli już mamy chorować, to żebyśmy zaczęli chorować jak najpóźniej

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

ochrona zdrowia
sprawy ogólnopolskie
32 Sosnowiec
obietnice rządu
O marihuanie medycznej

Zawsze wprowadzenie czy też dopuszczenie do obrotu marihuany było poprzedzone bardzo dużą dyskusją. Jesteśmy gotowi do wywołania takiej dyskusji. Chcemy o tym rozmawiać merytorycznie z ekspertami. Chcemy jasno rozdzielić problem marihuany leczniczej, od tzw. rekreacyjnej

Źródło: www.termedia.pl

Data obietnicy: 17.07.2015

PO
sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
32 Sosnowiec
obietnice rządu
O studiach medycznych

Uważam, że zawód lekarza jest takim zawodem, że powinniśmy jednak robić dodatkowe egzaminy, dodatkowe testy, które pozwalałyby weryfikować osoby, które na te studia zostają dopuszczone. W tej chwili przyjmujemy studentów na uniwersytety medyczne (...) na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Nie powinno tak być

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 16.07.2015

sprawy ogólnopolskie
PO
32 Sosnowiec
edukacja i szkolnictwo wyższe
O seniorach

Oprócz świadczeń zdrowotnych i tej kompleksowej opieki, widzimy także konieczność działań profilaktycznych, zapobiegawczych kierowanych do osób starszych - pokazywanie im możliwości zapobiegania, unikania pewnych czynników ryzyka

Źródło: www.medonet.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
32 Sosnowiec
ochrona zdrowia
seniorzy
obietnice rządu
Priorytet na 2015 r.

To jest dla mnie najważniejsze wyzwanie; 2015 (rok) - ustawa o zdrowiu publicznym

Źródło: www.medonet.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
PO
32 Sosnowiec

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 615 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 35 394 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/2 w spółdzielczym mieszkaniu własnościowymi
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: rolno-leśne, niezabudowana działka
Tytuł prawny: akt prawny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43,7 m2
Wartość: 395 000 PLN
Tytuł prawny: akt prawny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Forum dla Aktywnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: nie prowadzi działalności gospodarczej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 25 887,06 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 25 887,06 PLN

Opis: przychód z tyt. zw. lim. na podr. zagr.
Kwota: 901,06 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 47 469,20 PLN brutto

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 33 815,01 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 42 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 612 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 36 060 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/2 w spółdzielczym mieszkaniu własnościowymi, akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: rolno-leśne, niezabudowana działka
Tytuł prawny: akt notarialny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43,7 m2
Wartość: 395 000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Forum dla Aktywnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: nie prowadzi działalności gospodarczej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 19 958,09 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19 958,09 PLN

Opis: przychód zw limit podróże zagraniczne
Kwota: 901,30 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 72 596,46 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 38 143,50 PLN brutto

Opis: dochód z wynajmu mieszkania
Kwota: 25 908,31 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 42 000 PLN
Podpis
Data: 2019-09-03
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 530 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 36 900 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/2 w spółdzielczym mieszkaniu własnościowymi, akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: rolno-leśne, niezabudowana działka
Tytuł prawny: akt notarialny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43,7 m2
Wartość: 395 500 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Forum dla Aktywnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: nie prowadzi działalności gospodarczej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29 978,89 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 127 399,17 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 54 136,06 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 42 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 495 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 36 559 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/2 w spółdzielczym mieszkaniu własnościowymi, akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 5354
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: leśno-rolne, niezabudowane
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43,73 m2
Wartość: 256 575,50 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska na mieszkanie i garaż
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Forum dla Aktywnych

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27 360 PLN opodatkowana 2 535,38 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 136 283,98 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 52 785,68 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 45 000 PLN
Podpis
Data: 2018-04-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 539 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny
Pełna kwota: 38 100 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 w spółdzielczym mieszkaniu własnościowymi, akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolno leśna
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43,73 m2
Wartość: 256 575,50 PLN
Uwagi: umowa deweloperska, podano kwotę wpłaconą w 2016 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Forum dla Aktywnych
Funkcja
Od kiedy: 2016

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27 360 PLN opodatkowana 2 152,08 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 115 394,20 PLN

Opis: Ministerstwo Zdrowia
Kwota: 59 676,74 PLN brutto

Opis: ZUS
Kwota: 52 571,90 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: wartość około
Podpis
Data: 2017-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Zdrowia
Stanowisko lub funkcja: sekretarz stanu (od 7.01.2015 do 11.11.2015)

Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 642 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny
Pełna kwota: 37 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/2 spółdz. mieszkaniu własnościowym
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolno leśna
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27 360 PLN opodatkowana 2 316,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 4347,11 PLN

Opis: Ministerstwo Zdrowia
Kwota: 148 829,02 PLN brutto

Opis: ZUS
Kwota: 42 921,00 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 1000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 55 000 PLN
Podpis
Data: 2016-04-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
poseł na Sejm RP
sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 630 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny
Pełna kwota: 37 851 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 spół. mieszkanie własnościowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 1930,80 PLN netto
Uwagi: 22800 (brutto)

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 2282,05 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 35 765,5 PLN

Opis: wynagrodzenie za pracę brutto
Kwota: 123 815,7 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: wartość około
Podpis
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 629 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: usługi maklesrskie
Pełna kwota: 36 075 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 spół. mieszkanie własnościowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2013
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 28 205 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 28 614 PLN

Opis: wynagrodzenie umowa o pracę
Kwota: 86 295,82 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: wartość około
Podpis
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 559 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 36 500 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 spół. mieszkanie własnościowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2013
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 30 482,90 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 176 726,46 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 4286,25 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 65 000 PLN
Uwagi: wartość około
Podpis
Data: 2015-04-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 458 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Inwestycyjny
Pełna kwota: 36800PLN

Nazwa: ING OFE
Liczba jednostek: 2932,686
Pełna kwota: 118 803,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 [nieczytelne] mieszkanie własnościowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Stowarzyszenie "Zagłębiacy"
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2012
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 30 032,84 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 147 049,56 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 475,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 70 000 PLN
Podpis
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 375 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 37 099 PLN

Nazwa: ING OFE
Liczba jednostek: 2852,52
Pełna kwota: 102 493,40 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 [nieczytelne] mieszkanie własnościowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny, właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 30 214,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 145 071 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 475,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2012
Wartość: 74 000 PLN
Podpis
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrebny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 96 500 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Inwestycyjny
Pełna kwota: 33 200 PLN

Nazwa: ING Fundusz Emerytalne
Liczba jednostek: 2 781 684
Pełna kwota: 86 927,64 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 162 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel - akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 spół mieszkaniu własnościowym
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana działka rolno-leśna
Tytuł prawny: akt notarialny - właściciel
4. Inne nieruchomości
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: wstępna umowa na budowę mieszkania
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 139 436 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście w tym umowa o dzieło
Kwota: 7374,49 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2004
Wartość: 30 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny BRE Bank na budowę domu
Cała kwota: 110 000 CHF
Podpis
Data: 2012-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Beata
Nazwisko: Małecka-Libera
Data urodzenia: 1954-05-17
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 95 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Inwestycyjny ING OFE
Liczba jednostek: 2647
Pełna kwota: 33 800 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 162 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 56 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współudział w 1/2 spół [nieczytelne]
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 5354 m2
Wartość: 70 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana działka leśno-rolna
Tytuł prawny: akt notarialny - właściciel
4. Inne nieruchomości
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: umowa wstępna na budowę mieszkania
Uwagi: wartość wpłaty:
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie - dochód
Kwota: 117 062,24 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2093,41 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 1284 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2004
Wartość: 30 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu BRE Bank
Cała kwota: 110 000 CHF
Podpis
Data: 2011-11-07