Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1954-11-06, Wieluń
Zawód: pracownik naukowy
Wykształcenie: wyższe

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2.12.2010
Rada Miasta Kalisz, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na Urząd Prezydenta Miasta Kalisz), Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządny Kalisz", liczba głosów: 808
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Miasta Kalisz www.bip.kalisz.pl
2010
kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Kalisz, Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządny Kalisz", liczba głosów: 18 019
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
2010
kandydat na radnego, Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządny Kalisz", liczba głosów: 808
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 152 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 106,71 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 14 999,00 PLN
Uwagi: składka miesięczna 461,91 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu, majątek odrębny
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość domu: 700 000,00 PLN
Tytuł prawny: dom - właściciel; działka - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość łączna domu i działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy
Kwota: 123 188,14 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: dieta
Kwota: 24 120 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Łączny dochód
Kwota: 189 608,85 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lancia
Model: Delta
Rok produkcji: 2011
Wartość: 25 506,00 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Sorrento
Rok produkcji: 2009
Wartość: 26 674,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kościelna Wieś
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 30 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 430,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Tytuł prawny: własciciel
Uwagi: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 619 m2 z budynkiem 152,39 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Wartość: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 184680,30PLN

Opis: prawa autorskie (Art. 18)
Kwota: 2032,58 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (Art. 13)
Kwota: 2895,97PLN

Łączny dochód
Kwota: 189 608,85 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0 810 361, DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\1108260d, na zakup nieruchomości zbudowanej w budynku mieszkalnym
Cała kwota: 65 970,00 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zakładowa UM w Kaliszu
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2014-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 95 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 470,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Tytuł prawny: własciciel
Uwagi: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 619 m2 z budynkiem 152,39 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Wartość: 126 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 160 977,96 PLN

Opis: prawa autorskie (Art. 18)
Kwota: 1108,68 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (Art. 13)
Kwota: 2482,26 PLN

Opis: inne źródła
Kwota: 633,38 PLN

Łączny dochód
Kwota: 165 202,28 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0 810 361, DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\1108260d, na zakup nieruchomości zbudowanej w budynku mieszkalnym
Cała kwota: 65 970,00 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zakładowa UM w Kaliszu
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2013-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 75 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 22 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 435,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 152,39 m2
Powierzchnia działki: 619 m2
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: Nieruchomość zabudowana o powierzchni 619 m2 z budynkiem 152,39 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Wartość: 126 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 160 641,73 PLN

Opis: prawa autorskie i inne prawa (art. 18)
Kwota: 1847,79 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (art. [tekst nieczytelny])
Kwota: 7309,68 PLN

Łączny dochód
Kwota: 169 799,20 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\\\\\0 810 361, DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\\\\\1108260d w DB PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na zakup nieruchomości zbudowanej w budynku mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym
Cała kwota: 65 970,00 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zakładowa UM w Kaliszu
Cała kwota: 15 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2012-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 196 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 20 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 415,00 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 185 146,32 PLN

Opis: prawa autorskie i inne dochody
Kwota: 1410,00 PLN

Opis: inne źródła
Kwota: 112,13 PLN
Uwagi: inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4

Łączny dochód
Kwota: 186 668,45 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0 810 361, Deutsche BANK PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" z siedzibą w Kaliszu
Cała kwota: 42 140,00 CHF
Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2011-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Janusz Andrzej
Nazwisko: Pęcherz
Data urodzenia: 1954-11-06
Miejsce urodzenia: Wieluń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kaliszu
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa nr 682881 ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 17 000,00 PLN
Uwagi: Składka miesięczna 389,08 PLN, rok założenia 1997, podana wartość (pełna kwota) to wartość wykupu.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 33 m2
Wartość: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: właściciel

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 109 569,76 PLN

Opis: prawa autorskie i inne dochody
Kwota: 1920,39 PLN

Łączny dochód
Kwota: 111 490,15 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lancia
Model: Lybra
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny- nr umowy kredytu: KM\\\\0 810 361, Deutsche BANK PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zakup mieszkania 33,08 m2 (w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dobrzec" z siedzibą w Kaliszu)
Cała kwota: 42 140,00 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 34 000,00 CHF
Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2010-09-10

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Cele klimatyczne
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zdrowotnych
2
Samorządowych
3
Ekologicznych
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przestrzeganie Konstytucji RP
2
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
15
zgodność
84%
wspólne pytania
16
zgodność
84%
wspólne pytania
17
zgodność
82%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
44%
wspólne pytania
27
zgodność
45%
wspólne pytania
20
zgodność
45%