Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1947-04-17, Warszawa
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent socjologii i ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Członek PZPR w l. 1974-1990. W l. 1972-1982 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Pełnił funkcję dyrektora ds. studiów i analiz oraz sekretarza generalnego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. Uczestnik obrad okrągłego stołu..., w l. 1989-1990 minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W l.1994-1999 prezydent Warszawy. Radny m.st. Warszawy (1998-2002) i sejmiku woj. mazowieckiego (2006-2011). W l.1999-2000 wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Pełnił funkcję doradcy prezydenta Litwy ds. reform gospodarczych, był koordynatorem w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz dyrektorem w UNDP Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre w Kijowie. Członek PO. Poseł w l. 1989-1991, 1993-1997 i od 2011 r. (X, II, VII-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: przekształceń własnościowych; stosunków gospodarczych z zagranicą i gospodarki morskiej; systemu gospodarczego; przemysłu i budownictwa; integracji europejskiej; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, finansów publicznych, gospodarki oraz nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego. Obecnie pracuje w komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Miejsce na ewentualny komentarz do pytania nr 1.
Małżeństwo ma swą odwieczną definicję jako związek osób różnej płci. Dla związków tej samej płci inna nazwa nie zakłóca tej tradycji a może zapewnić podobne uprawnienia. W Polsce dodatkowo jest kontekst konstytucyjny. Art 18 jasno stwierdza "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny..." Szanujmy i nie kombinujmy z konstytucją.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Zainicjowana przeze mnie uchwała o uwolnieniu Nadii Sawczenko, któtra Sejm przyjał przez aklamację i udane interwecje w sprawie uwolnienia Aleksandra Orłowa, Władimira Kozłowa, więzionych i torturowanych robotników i dziennikarzy w Kazachstanie więżniów politycznych w Kazachstanie
ustawa wprowadzająca bezpłatny pobyt w domach opieki społecznej dla kombatantów, której byłem inicjatorem, przyjęta niemal jednogłośnie
Wstrzymanie sie od głosu jako jedyny poseł w sejmie w sprawie uchwały uznającą projekt rozporządzenia PE i Rady E. ws. alokacji uchodźców za niezgodny z zasadą pomocniczości
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa o 500plus, bo uzupełnia politykę rodzinną o bezpośrednoie świadczenie pieniężne w wychowywaniu dzieci
Ustawa obniżająca wiek emerytalny, szkodliwa bo doprowadzi do stopniowego spadku wysokości emerytur nawet o 30-40procent
Zmiany w sądownictwie upolityczniające wymiar sprawiedliwości
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
doprowadzić do ujawnienia odpowiedzialnych za upadek skoków będących beneficjentami nadużyć w skokach i osób osłaniających dojenie skoków
dać dzielnicom Warszawy więcej samodzielności
uchwalić ostateczną ustawę reprywatyzacyjną godzącą sprawiedliwie interesy właścicieli , lokatorów, gmin i skarbu państwa.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? (2017)

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
 2. Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie.
 3. Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 4. Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 5. Przyjąć uchodźców w Polsce.
 6. Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?
A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Imigranci wzbogacali polską kulturę i sprzyjali rozwojowi Polski. Najpotężniejszy kraj świata, Stany Zjednoczone, złożony jest właśnie z imigrantów. Różnorodność jest bogactwem, które w wolnym społeczeństwie sprzyja rozwojowi.

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  Straż nie wpuszczała posłów opozycji

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
uporządkowanie wcześniejszych emerytur, Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego, zapoczątkowanie reform w słuzbie zdrowia( w tym przyjecie ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta), zniesienie poboru do wojska, Orliki
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Brak reform dotyczących objęcia rolników powszechnym podatkiem dochodowym, brak reformy KRUS, brak wycofania przywilejów górniczych, brak zmniejszenia liczby licencjonowanych zawodów, zbyt mało srodków na stypendia, szkolnictwo wyższe i naukę
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Uporządkowanie wczesniejszych emerytur
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 8329
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

CETA

CETA nie dopuszcza żadnych zmian w standardach obowiązujących w UE. Towary eksportowane muszą te standardy utrzymać - także w kwestii GMO. Dotyczy to również oznakowania towarów. Konsument zyska więcej konkurencji na rynku, towarów i większy wybór produktów, może nawet w niższych cenach.

Źródło: Mam Prawo Wiedzieć pyta w Sejmie

Data obietnicy: 10.10.2016

MPW pyta
PO
19 Warszawa
CETA
sprawy globalne
GMO
gospodarka i energetyka
handel międzynarodowy
CETA

Umowa o współpracy inwestycyjnej i gospodarczej z Kanadą ułatwi przedsiębiorcom wchodzenie na jej rynek. Zostaną zniesione obowiązujące cła, wprowadzone ułatwienia techniczne, a także zyskamy dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie.

Źródło: Mam Prawo Wiedzieć pyta w Sejmie

Data obietnicy: 10.10.2016

MPW pyta
CETA
sprawy globalne
PO
19 Warszawa
handel międzynarodowy
gospodarka i energetyka
CETA

CETA wprowadza nowy system rozstrzygania sporów miedzy inwestorami a państwem. W dotychczasowej umowie jaką Polska miała z Kanadą, takie spory były rozstrzygane przez arbitraże powoływane ad hoc, sędziów wyznaczała również druga strona, czyli przedsiębiorstwo, które czuło się poszkodowane. Ma być to zastąpione przez stały sąd arbitrażowy między UE i Kanadą, do którego sędziów wyznaczą UE i Kanada w równych ilościach po 5 osób plus pięciu sędziów spoza terenu obu tych obszarów. To będzie coś bardziej trwałego i niezależnego od korporacji.

Źródło: Mam Prawo Wiedzieć pyta w Sejmie

Data obietnicy: 10.10.2016

PO
19 Warszawa
MPW pyta
sprawy globalne
CETA
gospodarka i energetyka
handel międzynarodowy
Sprawozdanie z działalności w VII kadencji

Krótkie podsumowanie moich czterech lat w Sejmie (sprawozdanie do pobrania pod linkiem jako źródło).

Źródło: swiecicki.waw.pl

Data obietnicy: październik 2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
PO
19 Warszawa
Przyjazdy obcokrajowców

Deklaruję jedno, że jeśli zostanę posłem, rozpocznę walkę o liberalizację przepisów, na podstawie których państwo traktuje obcokrajowców ze Wschodu jak zakałę a własnych obywateli jak podejrzanych oszustów. W imię zdrowego rozsądku, godności, praw człowieka i po prostu. Po drugiej wojnie światowej pewna lwowska rodzina podzieliła się: jedno z rodzeństwa ewakuowało się do Polski a dwoje zostało we Lwowie. Ta w Polsce zapragnęła na swe złote wesele zaprosić rodzinę ze Lwowa w liczbie 6 osób na kilka dni pobytu, maksimum tydzień. Urząd ds. Cudzoziemców odmówił jednak potwierdzenia zaproszenia bez czego jest ono nieważne. „Wasze mieszkanie w naszej ocenie jest za małe, a wasze emerytury są za niskie, aby zapraszać 6 osób na tyle dni - stwierdziła ważna urzędniczka Urzędu. - Na podstawie waszych papierów możecie na swą uroczystość zaprosić tylko jedną osobę. Albo wykupcie im hotele i wyżywienie. Koniec kropka.” Jakież to miłe, że nasze państwo tak troszczy się o rodzinę, która chce nas odwiedzić, nieprawdaż?(…)

Źródło: swiecicki.blog.onet.pl

Data obietnicy: 20.08.2011

PO
prawa i wolności obywatelskie
sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
19 Warszawa
wybory 2011