Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1965-02-07, Warszawa
Zawód: adwokat
Wykształcenie: wyższe
Prawnik, ukończył studia na Wydziale Prawa na UW oraz aplikację adwokacką. Od lat 70. grał epizodyczne role w produkcjach filmowych m.in. „Nie ma mocnych”, „Ogniem i Mieczem” i „Bitwa Warszawska 1920”. W latach 1995–1996 doradca prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W... latach 1996-2011 wspólnik warszawskiej kancelarii „Pociej, Dubois i Wspól­nicy. Kan­ce­la­ria Adwo­kacka’’, pracował również w kancelariach adwokackich w Nowym Jorku („Stroock&Stroock&Lavan”) i Paryżu („Gide Loy­rette Nouel”). Od 2001 r. współwłaściciel, członek rad nadzorczych i likwidator przedsiębiorstw. W 2005 r. szef kampanii kandydata na prezydenta – prof. Zbigniewa Religi. Nie należy do partii politycznej. Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja), zasiadał w komisjach: gospodarki narodowej (wiceprzewodniczący); praw człowieka, praworządności i petycji. Obecnie ponownie jest członkiem komisji praw człowieka, praworządności i petycji oraz jest wiceprzewodniczącym komisji ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • ul. Flory 7/6, 00-586 Warszawa tel. 22 820 77 96

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 15.02.2018
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości (obsługiwany przez Kancelarię Senatu), członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 12.01.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander August
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1800 USD

Kwota: 1100 CHF

Kwota: 9200 EUR

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany 240 m2, budynek gospodarczy 306 m2
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 169 m2
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 34 809,16 PLN
Uwagi: przychód

Opis: uposażenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota: 108 224,60 PLN
Uwagi: przychód

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 123 100,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 49 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 3,46%
Kwota pozostała do spłacenia: 67 129,30 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander August
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 147 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 8700 EUR

Kwota: 1100 CHF

Kwota: 1800 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany 240 m2, budynek gospodarczy 306 m2
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 169 m2
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna wraz z dietą wyjazdową
Kwota: 27 623,86 PLN
Uwagi: przychód

Opis: uposażenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota: 86 579,68 PLN
Uwagi: przychód

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 92 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 49 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 3,46%
Kwota pozostała do spłacenia: 67 510,65 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-01
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander August
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 305 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 7300 EUR

Kwota: 800 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany 240 m2, budynek gospodarczy 306 m2
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 169 m2
Wartość: 1 600 000 PLN
Tytuł prawny: własność

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: przychód

Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 11 486,77 PLN
Uwagi: przychód

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 112 232,96 PLN
Uwagi: przychód

Opis: dodatki do uposażenia
Kwota: 39 281,52 PLN
Uwagi: przychód

Opis: przychód z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 187 200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 49 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 4,12%
Cała kwota: 472 766,37 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander August
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 296 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 29 900 USD

Kwota: 5500 EUR

Kwota: 800 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Uwagi: wartość przybliżona
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość przybliżona
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano łączną wartość szacunkową pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 169 m2
Wartość: 1 600 000 PLN
Tytuł prawny: ekspektatywa ustanowienia prawa odr. własności na rzecz członka spółdzielni po zakończeniu budowy

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 811,87 PLN

Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 8149,08 PLN

Opis: uposażenie parlamentarne
Kwota: 119 247,51 PLN

Opis: dodatki do uposażenia
Kwota: 42 087,36 PLN

Opis: Z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 191 400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 52 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość około
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 4,12%
Cała kwota: 486 207,18 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander August
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 340 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 29 000 USD

Kwota: 4400 EUR

Kwota: 800 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano łączną wartość szacunkową pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 169 m2
Wartość: 1 600 000 PLN
Tytuł prawny: ekspektatywa ustanowienia prawa odr. własności na rzecz członka spółdzielni po zakończeniu budowy

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: uposażenie + dodatki
Kwota: 160 255,32 PLN

Opis: przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta + dieta wyjazdowa
Kwota: 38 288,01 PLN

Opis: z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 173 400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 58 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 4,12%
Cała kwota: 244 749,80 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander August
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 060 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 29 000 USD

Kwota: 3100 EUR

Kwota: 400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: uposażenie
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta wyjazdowa
Kwota: 1564 PLN

Opis: Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dodatki do uposażenia
Kwota: 10 337,30 PLN

Opis: Z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 154 200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 63 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 020 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 29 000 USD

Kwota: 800 EUR

Kwota: 400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 160 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: uposażenie senatorskie
Kwota: 113 909,85 PLN

Opis: Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta
Kwota: 26 705,01 PLN

Opis: Z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 141 400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Range Rover
Rok produkcji: 2005
Wartość: 65 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 050 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25 000 USD

Kwota: 1000 EUR

Kwota: 900 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Wartość: 1 660 000 PLN
Tytuł prawny: ekspektatywa własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: uposażenie senatorskie
Kwota: 80 721,17 PLN

Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: dieta
Kwota: 20 694,17 PLN

Opis: Z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 86 200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 090 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 000 USD

Kwota: 2500 EUR

Kwota: 1400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2
VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. (w likwidacji nie prowadzącej żadnej działalności)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: uposażenie senatorskie
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: diety
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 43 150 PLN

Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: zajęcia sportowe finansowane z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kwota: 158,75 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 510 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 USD

Kwota: 3000 EUR

Kwota: 1400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2
VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie prowadząca żadnej działalności;
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP uposażenie senatorskie
Kwota: 118 377,86 PLN

Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP diety
Kwota: 30 674,04 PLN

Opis: Z tytułu najmu mieszkań
Kwota: 77 310,40 PLN

Opis: Dofinansowanie zajęć sportowych
Kwota: 747,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 440 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 USD

Kwota: 3000 EUR

Kwota: 1400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nr 17 - powierzchnia 76,60 m2 nr 18 - powierzchnia 51,43 m2
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Adwokacka spółka jawna "Pociej, Dubois i Wspólnicy"
Dochód / Przychód
Przychód: 1 065 372,20 PLN
Dochód: 403 837,83 PLN
Uwagi: uczestnictwo w spółce do 31-10-2011 r. przychód i dochód w 2011 miesiące I-X
VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie prowadząca żadnej działalności;
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP uposażenie senatorskie
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP diety
Kwota: 30 475,03 PLN

Opis: Najem mieszkań
Kwota: 78 802,80 PLN

Opis: Wypłacone w 2012 roku zaległe wynagrodzenie za prowadzenie spraw z urzędu w sprawach prowadzonych przed październikiem 2011 roku
Kwota: 5400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004
Wartość: 25 000 PLN
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 395 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 000 USD

Kwota: 6500 EUR

Kwota: 1400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nr 17 - powierzchnia 76,60 m2 nr 18 - powierzchnia 51,43 m2
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Adwokacka spółka jawna "Pociej, Dubois i Wspólnicy"
Dochód / Przychód
Przychód: 1 065 372,20 PLN
Dochód: 403 837,83 PLN
Uwagi: uczestnictwo w spółce do 31-10-2011 r. przychód i dochód w 2011 miesiące I-X
VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie prowadząca żadnej działalności;
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: czynsz z wynajmu mieszkań
Kwota: 8080 PLN
Uwagi: miesięcznie + VAT

Opis: przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP uposażenie senatorskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP dieta
Kwota: 4369,11 PLN

Opis: przychody z tytułu obrony z urzędu
Kwota: 2316,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: komplet mebli z XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-26
Uwaga / Sprostowanie: Informuję, że moje przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w 2 011 r. wyniosły 182 360,00 PLN
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Pociej
Data urodzenia: 07-02-1965
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 385 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 000 USD

Kwota: 6500 EUR

Kwota: 1400 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 126 m2
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: las, łąka
Powierzchnia działki: 10,36 ha
Wartość: 3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa lokale mieszkalne
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nr 17 - powierzchnia 76,60 m2 nr 18 - powierzchnia 51,43 m2
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Adwokacka spółka jawna Pociej, Dubois i Wspólnicy
Dochód / Przychód
Przychód: 974 824,30 PLN
Dochód: 382 630,80 PLN
Uwagi: uczestnictwo w spółce do 31-10-2011 r. przychód i dochód w 2011 miesiące 1-9
VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie [nieczytelne] żadnej działalności;
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: czynsz z wynajmu mieszkań
Kwota: 8080 PLN
Uwagi: miesięcznie
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: komplet mebli XIX w.
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-09-08

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Dla naszych dzieci i dla młodych ludzi największe zagrożenie to zmiany klimatyczne. Trzeba jak najszybciej działać celem eliminacji węgla i przejścia na odnawialne źródła energii. Natychmiastowe dofinansowanie służby zdrowia i zatrzymanie lekarzy oraz pielęgniarek przed emigracją zarobkową. Walka z inflacją, która pożera nasze pensje.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ulgi dla odnawialnych źródeł energii. Ustawy promujące produkcję energii w systemie prosumenckim.
2
Przywrócenie trójpodziału władzy; uwolnienie sądów od politycznej zależności. prawdziwa reforma sądownictwa i przespieszenie procedur.
3
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Odbudowa i umocnienie roli Polski w Unii Europejskiej oraz szerzej odbudowa wizerunku Polski w ramach demokratycznej rodziny krajów europejskich zrzeszonych w Radzie Europy.
2
Przywrócenie decydującej roli Sejmu i Senatu w zakresie stanowienia prawa.
3
Odwrócenie wszystkich patologicznych zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Przywrócenie trójpodziału władz. Ochrona Sądu Najwyższego i przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
17
zgodność
89%
wspólne pytania
19
zgodność
88%
wspólne pytania
19
zgodność
87%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
23
zgodność
48%
wspólne pytania
17
zgodność
48%
wspólne pytania
19
zgodność
49%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Uważam, że wszystkie funkcje nadzorcze związane z wymiarem sprawiedliwości, czyli na przykład nominowanie przedstawicieli parlamentu do Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury, powoływanie komisji śledczej, zatwierdzanie bądź nie sprawozdania Prokuratora Generalnego, wybór Prezesa NIK etc. powinny trafić do Senatu.Te funkcje można rozszerzyć o jakąś formę nadzoru nad sądami. Senat nie ma wpływu na tworzenie, ani na odwoływanie rządu jest więc z definicji mniej uwikłany w bieżące spory.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Kadencja Senatu powinna być rozdzielona od kadencji Sejmu, wybory następować w innym czasie, możliwe że w systemie odnawiania co dwa lata jednej trzeciej izby, przy sześcioletniej kadencji, tak aby skład izby mógł reprezentować bardziej opozycję. Byli prezydenci powinni zasiadać w Senacie dożywotnio.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
35
zgodność
76%
wspólne pytania
24
zgodność
74%
wspólne pytania
50
zgodność
72%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
39%
wspólne pytania
11
zgodność
44%
wspólne pytania
34
zgodność
46%