Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1965-02-07, Warszawa
Zawód: adwokat
Wykształcenie: wyższe
Prawnik, ukończył studia na Wydziale Prawa na UW oraz aplikację adwokacką. Od lat 70. grał epizodyczne role w produkcjach filmowych m.in. „Nie ma mocnych”, „Ogniem i Mieczem” i „Bitwa Warszawska 1920”. W latach 1995–1996 doradca prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W... latach 1996-2011 wspólnik warszawskiej kancelarii „Pociej, Dubois i Wspól­nicy. Kan­ce­la­ria Adwo­kacka’’, pracował również w kancelariach adwokackich w Nowym Jorku („Stroock&Stroock&Lavan”) i Paryżu („Gide Loy­rette Nouel”). Od 2001 r. współwłaściciel, członek rad nadzorczych i likwidator przedsiębiorstw. W 2005 r. szef kampanii kandydata na prezydenta – prof. Zbigniewa Religi. Nie należy do partii politycznej. Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja), zasiadał w komisjach: gospodarki narodowej (wiceprzewodniczący); praw człowieka, praworządności i petycji. Obecnie ponownie jest członkiem komisji praw człowieka, praworządności i petycji oraz jest wiceprzewodniczącym komisji ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Dla naszych dzieci i dla młodych ludzi największe zagrożenie to zmiany klimatyczne. Trzeba jak najszybciej działać celem eliminacji węgla i przejścia na odnawialne źródła energii. Natychmiastowe dofinansowanie służby zdrowia i zatrzymanie lekarzy oraz pielęgniarek przed emigracją zarobkową. Walka z inflacją, która pożera nasze pensje.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ulgi dla odnawialnych źródeł energii. Ustawy promujące produkcję energii w systemie prosumenckim.
2
Przywrócenie trójpodziału władzy; uwolnienie sądów od politycznej zależności. prawdziwa reforma sądownictwa i przespieszenie procedur.
3
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Odbudowa i umocnienie roli Polski w Unii Europejskiej oraz szerzej odbudowa wizerunku Polski w ramach demokratycznej rodziny krajów europejskich zrzeszonych w Radzie Europy.
2
Przywrócenie decydującej roli Sejmu i Senatu w zakresie stanowienia prawa.
3
Odwrócenie wszystkich patologicznych zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Przywrócenie trójpodziału władz. Ochrona Sądu Najwyższego i przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 15.02.2018
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości (obsługiwany przez Kancelarię Senatu), członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 12.01.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej