Informacje ogólne

Minister Klimatu i Środowiska

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1977-10-05, Gniezno
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie analizy finansowej i controllingu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracowała jako dziennikarka lokalnej rozgłośni radiowej oraz jako dyrektorka oddziału banku w Gnieźnie.... Przez kilkanaście lat zajmowała kierownicze stanowiska w branży bankowej, pracując m.in. jako dyrektor centrum biznesowego. Dyrektorka generalna zakładu produkcyjnego DCD Habitat. W l. 2015-2021 członkini partii Nowoczesna, następnie wstąpiła do Polski 2050, w której obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej partii. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kadencja), w Sejmie IX kadencji należała do Komisji Zdrowia, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Pauliny Hennig- Kloski ul. Dąbrówki 18 lok. 2 62-200 Gniezno woj. wielkopolskie tel. (61) 424-44-37 hennigkloska.biuro@gmail.com

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Pracowała jako dziennikarka lokalnej rozgłośni radiowej oraz jaki bankowiec, ponad 11 lat pełniłam funkcje dyrektora centrum biznesowego. Później związana z sektorem prywatnym, zostałam dyrektorem generalnym w spółce prawa handlowego. Od 8 lat pełnie funkcje Posłanki na Sejm RP. W działalności poselskiej zabiegam o zwiększenie efektywności pracy administracji państwowej i racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Aktywnie działam na rzecz zmian w systemie ochrony zdrowia i edukacji oraz w obszarze ekologii. Jako parlamentarzystka pracuję w sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Z mojej inicjatywy powołany został Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego, którego jestem przewodniczącą. Pełnię funkcje wiceprzewodniczącej partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz przewodniczącej Koła Parlamentarnego Polska 2050.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
ewentualnie obowiązkowe dla seniorów
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Miejscowości/regiony turystyczne.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Kandyduję, bo chcę państwa racjonalnego, uczciwego, które rozwiązuje proble¬my obywateli, a nie partii rządzącej. Kraju, który szanuje pracę obywateli oraz prawo emerytów do godnego życia, wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Państwo musi działać stabilnie, by obywatele czuli się bezpiecznie. Rząd musi być transparentny, byśmy wiedzieli, na co wydaje nasze pieniądze. Mamy prawo oczekiwać służby zdrowia na europejskim poziomie, dostępnej dla wszystkich potrzebujących pacjentów. Zasługujemy na nowoczesną edukację dla naszych dzieci, czyste środowisko naturalne oraz proste i przejrzyste podatki.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Opieka Zdrowotna - zmiana finansowania i zarządzania szpitalnictwem w Polsce, reorganizacja sieci.
2
Edukacja - normalizowanie sytuacji w szkolnictwie - przygotowanie przez ekspertów porządnych podstaw programowych, wprowadzenie jednozmianowości, dofinansowanie.
3
Podatki/ZUS - uproszczenie systemu podatkowego, likwidacja podatków sektorowych, obniżenie opodatkowania pracy, zwiększenie kwoty wolnej, odmrożenie progów.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Obniżenie opodatkowania pracy o 10%, wzrost kwoty wolnej od podatku do 15 tys.
2
Skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów do 21 dni i czasu oczekiwania na szpitalnych oddziałach ratunkowych do maksymalnie 60 minut. Oddłużenie szpitali.
3
Transformacja energetyczna, poprawa jakości powietrza.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [Druk nr 660] na podstawie którego przygotowano rządową nowelizacje ustawy o ziemi, która odblokowała możliwość zabezpieczania się na nieruchomościach rolnych
Zatrzymanie prac nad ustawą o SN i KRS
Opracowanie i złożenie przez klub poselski Nowoczesna - 42 projektów ustaw. Choć ustawy te trafiły do zamrażarki sejmowej lub są odrzucane stanowią spory zasób zmian legislacyjnych ważnych i potrzebnych z punktu widzenia obywatela.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Niestety w negatywnym znaczeniu ale najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania państwa były ustawy upolityczniające TK.
Ustawa wprowadzająca program Rodzina 500+, która zdeterminowała budżet państwa i uniemożliwiła wygospodarowanie dodatkowych środków na szereg potrzebnych reform i inwestycji typu: służba zdrowia, budowa dróg samorządowych, sądownictwo.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny - dewastująca rynek pracy i stanowiąca ogromne obciążenie dla kolejnych pokoleń polaków.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Dopracowanie programu Aktywna Rodzina - który miałby zastąpić program rodzina 500+.
Przygotowanie kompleksowej reformy finansów publicznych.
Przygotowanie założeń reformy administracyjnej kraju w zakresie administracji rządowej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  posiedzenie w Sali kolumnowej było nielegalne-protestowałam w kwestii naruszania przez marszałka Kuchcińskiego fundamentalnych zasad działania Sejmu RP i ograniczeniach Jego transparentności

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
JOWy tak ale małe, te w Senacie i tak sa zbyt duże.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 15
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Znalezione artykuły

15.05.2024, Relacja z 11. posiedzenia Sejmu

…Janusz Kowalski (PiS). Na zdjęciu  Łukasz Kmita (PiS) przykłada kartkę z napisem „Minister Paulina Hennig-Kloska = DROŻYZNA” poniżej miejsca ministry na rządowej trybunie. fot. Piotr Wójcik „(...) napisaliście państwo w tym wniosku, że minister…

9.04.2024, Gdzie drwa nie rąbią, tam wióry lecą

…wycinkę drzew w części Lasów Państwowych. 8 stycznia 2024 r. ministra klimatu i środowiska  Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD) poinformowała o wyłączeniu z cięć na pół roku najcenniejszych przyrodniczo obszarów należących do…

7.03.2024, Czy rządzą nami kobiety?

…t.j. 10 Piotrków Trybunalski – Anna Milczanowska (PiS), 30 Bielsko-Biała – Gabriela Lenartowicz (KO), 37 Konin – Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD), 38 Piła – Maria Janyska (KO). Tylko jedna kobieta – Dorota Niedziela (KO) – została wybrana…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 15.02.2021
Sejm RP IX kadencji, Koło Parlamentarne Polska 2050, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
12.11.2019 – 15.02.2021
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Konin, liczba głosów: 16 813
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Hennig-Kloska
Nazwisko panieńskie: Hennig
Data urodzenia: 1977-10-05
Miejsce urodzenia: Gniezno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 309 654,44 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: PSO
Pełna kwota: 17 000 PLN

Nazwa: BPW
Liczba jednostek: 20 000

Suma ogólna: 37 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 500 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 141 662,166 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Hyundai
Model: Tucson 1,6
Rok produkcji: 2016
Wartość: 70 000 PLN
Uwagi: leasing 50/50

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mitsubishi
Model: Colt 1,5
Rok produkcji: 2007
Wartość: 8000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3 1,2
Rok produkcji: 2018
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: leasing 50/50

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): leasing 50/50
Cała kwota: 52 200 PLN
Uwagi: współmałżonek
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-23
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Hennig-Kloska
Nazwisko panieńskie: Hennig
Data urodzenia: 1977-10-05
Miejsce urodzenia: Gniezno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 258 683,32 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: PSO
Pełna kwota: 17 000 PLN

Nazwa: BPW
Liczba jednostek: 20 000

Suma ogólna: 37 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 500 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 151 983,24 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2 702,40 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: Tucson 1,6
Rok produkcji: 2016
Wartość: 80 000 PLN
Uwagi: leasing

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt 1,5
Rok produkcji: 2007
Wartość: 8000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): leasing na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Hyundai Tyscon)
Cała kwota: 31 090 PLN
Uwagi: współmałżonek
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Hennig-Kloska
Nazwisko panieńskie: Hennig
Data urodzenia: 1977-10-05
Miejsce urodzenia: Gniezno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 208 103,62 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: PSO
Pełna kwota: 17 000

Nazwa: BPW
Liczba jednostek: 7000

Suma ogólna: 24 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 153 151,78 PLN brutto

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2 316,96 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: Tucson 1,6
Rok produkcji: 2016
Wartość: 85 000 PLN
Uwagi: leasing

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt 1,5
Rok produkcji: 2007
Wartość: 8000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): leasing na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Hyundai Tyscon)
Cała kwota: 50 000 PLN
Uwagi: współmałżonek
Podpis
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Hennig-Kloska
Nazwisko panieńskie: Hennig
Data urodzenia: 1977-10-05
Miejsce urodzenia: Gniezno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria sejmu
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 165 000 PLN
Uwagi: środki prywatne

Kwota: 8288,56
Uwagi: środki obrotowe na koncie firmowym męża (jednoosobowa działalność gospodarcza)

Papiery wartościowe
Nazwa: bankowe papiery wartościowe PSO
Pełna kwota: 45 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Dochód / Przychód
Dochód: 884,12
Uwagi: Spółka cywilna którą prowadziłam została zamknięta dnia 02.11.2015r., w ostatecznym rozliczeniu z dnia 20.11.2015r. Dochód w wysokości ujętej w PIT36
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Bank BGŻ BNP Paribas SA
Kwota: 130 697,51 PLN netto
Uwagi: dochód opodatkowany

Opis: DCD Habitat Sp. z o.o.
Kwota: 6896,54 PLN
Uwagi: dochód opodatkowany

Opis: Kancelaria sejmu - uposażenie
Kwota: 23 222,25 PLN
Uwagi: dochód opodatkowany

Opis: Kancelaria sejmu - dieta opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN

Opis: Kancelaria sejmu - dieta nieopodatkowana
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: Pozarolnicza działalność gospodarcza PHU BORG SC.
Kwota: 884,12 PLN
Uwagi: dochód opodatkowany

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: citroen
Model: c5
Rok produkcji: 2008
Wartość: 29 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt 1,5
Rok produkcji: 2007
Wartość: 10 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Hennig-Kloska
Nazwisko panieńskie: Hennig
Data urodzenia: 1977-10-05
Miejsce urodzenia: Gniezno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: DCD Habitat Sp. z o.o.
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: bankowe papiery wartościowe PSO Generali
Pełna kwota: 45 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Bank BGŻ BNP Paribas i DCD Habitat Sp. z o.o.
Kwota: 92 508 PLN netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: citroen
Model: c5
Rok produkcji: 2008
Wartość: 29 000 PLN
Podpis
Data: 2015-11-03