Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1950-02-11, Krzepice
Zawód: lekarz medycyny, kardiochirurg, transplantolog
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015 Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska Okręg: 31 Katowice Liczba głosów: 53 610 (13,04%)
Profesor nauk medycznych, kardiochirurg, transplantolog. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W l. 1985-1998 związany z katedrą i kliniką kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od 1993 r. dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; od 1999 r. kierownik katedry i oddziału... klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W l. 1997-1999 prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Członek rad: Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi; Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca; Fundacji Na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii. Od października 2017 r. prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Torakochirurgów. W l. 2014-2015 radny sejmiku woj. śląskiego. W 2015 r. Minister Zdrowia w rządzie Ewy Kopacz. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), obecnie zasiada w komisji zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Z jakich praw osoby nieheteroseksualne nie mogą korzystać na równi z innymi obywatelami?
Informacje o stanie zdrowia, dziedziczenie, wspólność majątkowa, adopcja dzieci, możliwość dokonania pochówku wraz z wypłatą należnego zasiłku. Ponadto według mnie w Polsce osoby homoseksualne nie są traktowane na równi z osobami heteroseksualnymi.
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek, Sejm RP VIII kadencji
od 28.12.2017
prezes elekt, Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, Warszawa
źródło: LEX Informator Prawno-Gospodarczy
od 11.10.2017
prezes, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
48.7%
Nieobecność
51.3%
Zgodność
z linią klubu
46.3%

Oddane głosy

Za
29.2%
Przeciw
15.8%
Wstrzymał się
3.7%
Nieobecny
51.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1238 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-04-26 02:24:42 Wybór pana Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Nieobecność niezgodny
2019-04-26 02:11:36 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektóre inne ustawy Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:49:19 Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:43:13 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:42:37 Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:42:02 Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:41:22 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektóre inne ustawy Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:33:16 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:31:46 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka Nieobecność niezgodny
2019-04-26 01:31:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Nieobecność niezgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/78

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 części

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota: 17 242,65 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 29 728,36 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 125 876,66 PLN

Opis: z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 360 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 16 000 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Ministerstwa Zdrowia
Kwota: 960 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota: 39,50 PLN

Podpis
Data: 2019-04-29
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/78

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 części

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota: 80 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 134 911,86 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 167 438,65 PLN

Opis: z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 320 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 38 400 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Ministerstwa Zdrowia
Kwota: 146,03 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota: 3089,40 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/78

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 część

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 część

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota: 45 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 29 429,64 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 104 749,12 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 132 598,45 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kwota: 514 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 37 340 PLN

Opis: z Kancelarii Sejmu
Kwota: 1694,64 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Medycyna Praktyczna sp. z o. o. sp. k.
Kwota: 200 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kwota: 364 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o.
Kwota: 910 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Zdrowia
Kwota: 15 523 PLN

Łączny dochód
Uwagi: w okresie 1.01.2016 - 31.12.2016
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/26

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 część

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 część

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
Kwota: 24 236,56 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 144 009,15 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 92 169,15 PLN

Opis: z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 608,00 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia na prace badawcze z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 11 200,00 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia / pełnienia funkcji Ministra Zdrowia
Kwota: 128 776,90 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Medycyna Praktyczna sp. z o. o. sp. k.
Kwota: 55,00 PLN

Opis: darowizna pieniężna od żony z przeznaczeniem na spłatę pożyczki od Polskiej Grupy Medycznej sp. z o. o.
Kwota: 964 381,77 PLN

Łączny dochód
Uwagi: w okresie 1.01.2015 - 31.12.2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Podpis
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia funkcji radnego w Sejmiku
Kwota: 22 273,85 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 91 704,68 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca
Kwota: 76 527,94 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: Z tytułu udziału w Krajowej Radzie Transplantacyjnej
Kwota: 231 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: Z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu umowy zlecenia na prace badawcze Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 11 809 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu pełnienia funkcji ministra zdrowia
Kwota: 46 172,92 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa pożyczki pieniężnej z Polską Grupą Medyczną sp. z o.o. na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne (aktualnie 5,8% w skali roku).

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel w udziale 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel w udziale 3/26

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel w udziale 1/6

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 75 670 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis: z tytułu pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Kwota: 55 432,10 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis: z tytułu pełnienia funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
Kwota: 13 364,33 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis: Z tytułu członkostwa w Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia
Kwota: 231 PLN
Uwagi: na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Opis: Z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie prac badawczych z Fundacją Kardiochirurgii
Kwota: 10 122 PLN

Opis: z tytułu współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 1000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa pożyczki pieniężnej w Polskiej Grupie Medycznej z siedzibą w Gliwicach na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne (aktualnie 5,8% w skali roku). Umowa została zawarta w dniu 28 maja 2013 r.
Cała kwota: 3 426 093,72 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy