Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1950-02-11, Krzepice
Zawód: lekarz medycyny, kardiochirurg, transplantolog
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 31 Katowice
Liczba głosów: 53 610 (13,04%)
Profesor nauk medycznych, kardiochirurg, transplantolog. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W l. 1985-1998 związany z katedrą i kliniką kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od 1993 r. dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; od 1999 r. kierownik katedry i oddziału... klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W l. 1997-1999 prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Członek rad: Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi; Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca; Fundacji Na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii. Od października 2017 r. prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Torakochirurgów. W l. 2014-2015 radny sejmiku woj. śląskiego. W 2015 r. Minister Zdrowia w rządzie Ewy Kopacz. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), obecnie zasiada w komisji zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Z jakich praw osoby nieheteroseksualne nie mogą korzystać na równi z innymi obywatelami?
Informacje o stanie zdrowia, dziedziczenie, wspólność majątkowa, adopcja dzieci, możliwość dokonania pochówku wraz z wypłatą należnego zasiłku. Ponadto według mnie w Polsce osoby homoseksualne nie są traktowane na równi z osobami heteroseksualnymi.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 28.12.2017
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, prezes elekt, Warszawa
źródło
LEX Informator Prawno-Gospodarczy
od 11.10.2017
Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów, prezes
źródło
Internetowy Serwis Rzeczpospolitej www.rp.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
46.1%
Nieobecność
53.9%
Zgodność
z linią klubu
95%

Oddane głosy

Za
27.6%
Przeciw
15%
Wstrzymał się
3.5%
Nieobecny
53.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Nieobecność Nie dotyczy
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/78

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 części

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota: 17 242,65 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 29 728,36 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 125 876,66 PLN

Opis: z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 360 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 16 000 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Ministerstwa Zdrowia
Kwota: 960 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota: 39,50 PLN

Podpis
Data: 2019-04-29
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/78

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 części

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota: 80 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 134 911,86 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 167 438,65 PLN

Opis: z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 320 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 38 400 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Ministerstwa Zdrowia
Kwota: 146,03 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota: 3089,40 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/78

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 część

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 część

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota: 45 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 29 429,64 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 104 749,12 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 132 598,45 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kwota: 514 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 37 340 PLN

Opis: z Kancelarii Sejmu
Kwota: 1694,64 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Medycyna Praktyczna sp. z o. o. sp. k.
Kwota: 200 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kwota: 364 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o.
Kwota: 910 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Zdrowia
Kwota: 15 523 PLN

Łączny dochód
Uwagi: w okresie 1.01.2016 - 31.12.2016
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 3/26

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/6

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/252 część

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/264 część

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
Kwota: 24 236,56 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 144 009,15 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 92 169,15 PLN

Opis: z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 608,00 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia na prace badawcze z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 11 200,00 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia / pełnienia funkcji Ministra Zdrowia
Kwota: 128 776,90 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich od Medycyna Praktyczna sp. z o. o. sp. k.
Kwota: 55,00 PLN

Opis: darowizna pieniężna od żony z przeznaczeniem na spłatę pożyczki od Polskiej Grupy Medycznej sp. z o. o.
Kwota: 964 381,77 PLN

Łączny dochód
Uwagi: w okresie 1.01.2015 - 31.12.2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Podpis
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia funkcji radnego w Sejmiku
Kwota: 22 273,85 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota: 91 704,68 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca
Kwota: 76 527,94 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: Z tytułu udziału w Krajowej Radzie Transplantacyjnej
Kwota: 231 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: Z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu umowy zlecenia na prace badawcze Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota: 11 809 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis: z tytułu pełnienia funkcji ministra zdrowia
Kwota: 46 172,92 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa pożyczki pieniężnej z Polską Grupą Medyczną sp. z o.o. na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne (aktualnie 5,8% w skali roku).

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domkiem letniskowym
Tytuł prawny: właściciel

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: współwłaściciel w udziale 1/2

Rodzaj: działka niezabudowana - droga
Tytuł prawny: współwłaściciel w udziale 3/26

Rodzaj: działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Tytuł prawny: współwłaściciel w udziale 1/6

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pracy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota: 75 670 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis: z tytułu pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Kwota: 55 432,10 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis: z tytułu pełnienia funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
Kwota: 13 364,33 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis: Z tytułu członkostwa w Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia
Kwota: 231 PLN
Uwagi: na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Opis: Z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie prac badawczych z Fundacją Kardiochirurgii
Kwota: 10 122 PLN

Opis: z tytułu współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 1000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa pożyczki pieniężnej w Polskiej Grupie Medycznej z siedzibą w Gliwicach na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne (aktualnie 5,8% w skali roku). Umowa została zawarta w dniu 28 maja 2013 r.
Cała kwota: 3 426 093,72 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy