Zapowiedź 10. posiedzenia Sejmu

W minioną niedzielę w 748 gminach odbyły się drugie tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tym samym zakończyły się wybory samorządowe, a wraz z nimi kolejna kampania wyborcza. Jednak już za półtora miesiąca Polacy znów ruszą do urn – tym razem wybierać będziemy reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Tym samym najbliższe posiedzenie Sejmu będzie jedynym, które w ostatnich i najbliższych tygodniach wolne będzie od wyborczej atmosfery. Nad czym będą pracować posłanki i posłowie?

10. posiedzenie sejmu rozpocznie się w środę, 24 kwietnia o godzinie 10:00. Posłowie i posłanki wysłuchają najpierw sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. To właśnie te przepisy regulują zakres odpowiedzialności pomiędzy ministerstwami. Dokument jest obszerny, a planowane zmiany znaczące. Dotyczą przede wszystkim powołania Ministerstwa Przemysłu (Marzena Czarnecka) i przekazania do niego części kompetencji związanych z polityką energetyczną. Projekt zakłada także likwidację Rządowego Centrum Analiz, którego część kompetencji związanych z oceną projektów dokumentów przejąć ma Kancelaria Premiera. W noweli ustawy o działach zapisano również wydzielenie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej polityki senioralnej. Za tę część wsparcia ze strony państwa dla obywateli ma odpowiadać Marzena Okła-Drewnowicz – Ministra ds. Polityki Senioralnej. 

Na godzinę 15:00 z kolei zaplanowana jest informacja Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o łącznej liczbie osób, wobec których w 2023 r. miało być stosowane oprogramowanie kontrolujące i utrwalające rozmowy – a także, wobec których sporządzany był wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.

Tego samego dnia czekają nas jeszcze sprawozdania komisji o: poselskim projekcie ustawy uznającej język śląski za regionalny (projekt opisywaliśmy szerzej w zapowiedzi jednego z poprzednich posiedzeń), a także o dwóch ustawach prosto z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zobacz najnowsze

Najdłużej jednak trwać będzie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, pod którym podpisali się posłowie i posłanki wszystkich klubów tworzących koalicję rządzącą. Projekt jest przekrojowy i, jak piszą wnioskodawcy, jego „celem (...) jest stworzenie trwałych podstaw normatywnych pozwalających na odbudowę autorytetu Trybunału Konstytucyjnego oraz przywrócenie efektywnej, rzetelnej i niezależnej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce”. Ustawa zakłada m.in. zmianę w procedurze powoływania Prezesa TK – na 3-letnią kadencję ma go wybierać Prezydent RP spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów TK. Na kolejną kadencję Prezes TK może być powołany tylko raz. Zmianie ulec ma także sposób wyboru sędziów TK – od tej pory sędziowie mają być wybierani większością 3/5 głosów, a nie zwykłą większością. Ustawa wprowadza także ograniczenia dla polityków, którzy chcieliby zasiadać w TK – sędziami będą mogli być byli posłowie, senatorowie, ministrowie czy członkowie partii politycznych, ale dopiero po 4 latach od czasu, kiedy przestaną pełnić swój mandat, funkcję lub zrzekną się członkostwa w partii. 

Czwartek upłynie pod znakiem exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Na 9:00 bowiem zaplanowane jest jego przemówienie o priorytetach polskiej polityki zagranicznej, a później długa debata, która może potrwać aż do 18:00. Drugi dzień zakończy się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego. Wnioskodawcy chcą zmian w ochronie prawa do wyrażania poglądów i opinii związanych z wyznawaną religią i m.in. karania osób przeszkadzających w wykonywaniu aktów religijnych i „szydzących” z kościołów i innych związków religijnych, a także ich obrzędów czy dogmatów. Co ciekawe projekt został złożony w październiku 2022 roku, a więc w poprzedniej kadencji Sejmu. Obywatelskie projekty nie podlegają jednak zasadzie dyskontynuacji, a więc dokument można poddać pod obrady w obecnej kadencji.

10. posiedzenie Sejmu zakończy sesja piątkowa, podczas której tradycyjnie posłowie odbędą blok głosowań. Poza tym zaplanowane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, która ma na celu przywrócenie ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Chodzi przede wszystkim o podniesienie wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzenie kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posłowie i posłanki będą mogli także zapoznać się z innym obywatelskim projektem. Ma on dotyczyć ochrony własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Projekt w sejmowej „zamrażarce” przeleżał ponad 4 lata, z kolei zawarte w nim postulaty co jakiś czas w debacie publicznej podnoszą politycy związani z Konfederacją, którzy zwracają uwagę na problem mienia bezdziedzicznego. Roszczenia wobec niego wysuwane są między innymi w związku z amerykańską ustawą Just 447, stanowiącą o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym dotychczas nie zadośćuczyniono ich strat.