Zapowiedź 8. posiedzenia Sejmu

20 marca rozpocznie się ósme posiedzenie Sejmu X kadencji – ostatnie przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Dwudniowe posiedzenie rozpocznie się w środę o 10:00, a zakończy w czwartek po południu. O czym dyskutować będą posłowie w jednym z ostatnich tygodni kampanii wyborczej?

Na środę zaplanowano pierwsze czytania dwóch projektów ustaw. Obydwa dotyczą zmian, które znalazły się na liście „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” – wyborczego programu Koalicji Obywatelskiej.

Celem pierwszego projektu jest nowelizacja Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Projekt nadaje status języka regionalnego językowi śląskiemu, tym samym zrównując go prawnie z językiem kaszubskim. Dzięki temu nauka śląskiego w szkołach będzie mogła być finansowana z budżetu państwa. Oznacza to również, że będzie można zdawać maturę z języka śląskiego. Projekt uzasadni posłanka – Ślązaczka – Monika Rosa (KO), która, prezentując ustawę na konferencji prasowej, podkreślała, że ponad 467 tys. osób posługuje się tym językiem.

Druga ustawa, którą łączyć można z listą „100 konkretów”, nie została zgłoszona przez KO, ale przez Konfederację. Celem Projektu jest zmiana Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To właśnie o tej propozycji Konfederacji głośno zrobiło się w listopadzie, ponieważ partia Mentzena i Bosaka popełniła w niej błąd, przez co musiała zgłaszać chaotyczne autopoprawki. W tym tygodniu projekt doczeka się pierwszego czytania, a jego uzasadnienie przedstawi poseł Przemysław Wipler (Konfederacja). Autorzy proponują podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł. Posłowie Konfederacji twierdzą, że chcą tym samym sprawdzić, czy koalicja rządząca jest skłonna do realizacji swoich własnych postulatów. Zgodnie z projektem zmiana miałaby obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r. Posłowie szacują, że zmiany obniżą dochody sektora finansów publicznych o 35 mld złotych. 

Zobacz najnowsze

W środę odbędzie się również sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a nowe regulacje nakładają na wielonarodowe przedsiębiorstwa obowiązek publicznego ujawniania sprawozdań o podatkach płaconych przez nie w poszczególnych krajach. 

W czwartek posłowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku, w ramach której przedstawione zostaną uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Przypominamy, że w grudniu nową Rzeczniczką Praw Dziecka została Monika Horna-Cieślak. Informacja dotyczyć więc będzie działań poprzedniego Rzecznika Mikołaja Pawlaka.