Nowe prawa: będzie polski box office z danymi od właścicieli kin

Dotychczas dane o oglądalności i sprzedanych biletach pochodziły od dystrybutorów, teraz będą zbierane prosto z kin.

#częściowo weszło w sobotę, 11 stycznia

Właściciele kin muszą przekazywać dwa razy w tygodniu do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej informacje o liczbie widzów i sprzedanych biletów, akceptowanych w kasach voucherach oraz pieniądzach zarobionych na sprzedaży biletów na każdy wyświetlany w danym dniu film. Zbierane będą także miesięczne dane o przychodach z filmów i reklam. W przypadku sieci kin informacje muszą dotyczyć każdego kina z osobna. Jeśli właściciel kina nie będzie przekazywał tych danych, grożą mu kary finansowe. W ten sposób PISF ma zyskać dostęp do rzetelnych danych o oglądalności filmów w Polsce, które do tej pory były pozyskiwane od dystrybutorów.  

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

#częściowo weszło w niedzielę, 12 stycznia

Zgodnie z nowymi przepisami i rozporządzeniem ministra administracji i spraw wewnętrznych kradzież tożsamości jest przesłanką do wyrobienia nowego dowodu. Obywatel, który podejrzewa, że doszło do kradzieży jego tożsamości – co oznacza, że dane osobowe z jego dowodu osobistego zostały wykorzystane przez kogoś w nieuprawniony sposób (np. do zaciągnięcia kredytu) – w pierwszej kolejności powinien zgłosić to na policję. Na podstawie zgłoszenia policja wydaje potwierdzenie, które umożliwia zgłoszenie kradzieży tożsamości w urzędzie gminy lub przez internet (profil zaufany), unieważnienie dowodu, a później wyrobienie nowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie rządowej.

Zobacz najnowsze

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dokumentach publicznych

Przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty będzie można od razu wyrazić zgodę na dodanie swoich danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). RDK funkcjonuje od 22 grudnia i służy do ułatwienia kontaktu między urzędnikiem, a obywatelem (pisaliśmy o nim więcej TUTAJ).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dokumenty w sprawach o świadczenie wychowawcze 500+, które są składane za pomocą portalu ZUS można podpisać dowodem osobistym. Możliwość korzystania z podpisu osobistego mają także lekarze wystawiający zaświadczenia lekarskie za pomocą portalu ZUS.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw