Podsumowanie 10. posiedzenia Sejmu

Piątek 26 kwietnia był ostatnim dniem 10. posiedzenia Sejmu. W ostatnich dniach posłowie po raz ostatni spotkali się przed kulminacją kampanii europarlamentarnej. O czym dyskutowano na sali plenarnej i jakie akty prawne zostały przegłosowane?

Sejm przyjął zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt zakłada zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wspierania rodzin i pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych w powyższych zawodach. Co warte podkreślenia, Sejm przyjął ustawę jednogłośnie – nikt nie był przeciw, nikt również się nie wstrzymał.

Przyjęte zostały także zmiany w ustawie o językach regionalnych. Posłowie i posłanki zdecydowali o uznaniu języka śląskiego językiem regionalnym. Ustawa pozwala m.in. na dobrowolne nauczanie języka śląskiego w szkołach czy montowanie dwujęzycznych nazw miejscowości – podobnie jak w przypadku języka kaszubskiego, który od kilkunastu lat ma status języka regionalnego.

Przegłosowano również zmiany w niektórych ustawach związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Szerzej o ich zakresie pisaliśmy w zapowiedzi posiedzenia. Celem nowelizacji jest m.in. powołanie Ministerstwa Przemysłu.

Ponadto odbyło się tradycyjne exposé ministra spraw zagranicznych, które wygłosił Radosław Sikorski. W przemówieniu minister nakreślił priorytety polityki zagranicznej Polski, jak również krytykował poszczególne elementy polityki zagranicznej poprzedniego rządu. Po exposé odbyła się kilkugodzinna debata z udziałem posłów i posłanek wszystkich klubów i koła. W piątek Sejm w głosowaniu przyjął informację szefa MSZ.

Zobacz najnowsze

Przeprowadzona została także dyskusja nad poselskim projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (jej założenia szerzej opisywaliśmy w zapowiedzi posiedzenia). Odrzucono również wniosek o przerwanie prac po pierwszym czytaniu. Projekt trafi wkrótce do prac w komisjach.

Zgodnie z obietnicą marszałka Szymona Hołowni Sejm wrócił do procedowania projektów obywatelskich, których rozpatrzenie przełożono podczas 5. posiedzenia Sejmu w lutym. Ustawa o zmianach w kodeksie karnym, której celem było m.in. karanie osób przeszkadzających w wykonywaniu aktów religijnych i „szydzących” z kościołów i innych związków religijnych, a także ich obrzędów czy dogmatów, została odrzucona po pierwszym czytaniu.

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się za dwa tygodnie. Początek obrad w środę 8 maja 2024 r. o 10:00.