Podsumowanie 8. posiedzenia Sejmu

W czwartek 21 marca zakończyło się ostatnie posiedzenie Sejmu przed wyborami samorządowymi. W jego trakcie posłowie i posłanki głosowali 21 razy, w tym przyjęli dwa projekty ustaw. O czym zdecydowano w niższej izbie polskiego parlamentu?

Parlamentarzyści zagłosowali za przyjęciem dwóch projektów ustaw. Pierwszy z nich dotyczył nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany wprowadzają m.in. obowiązek ujawniania sprawozdania finansowego o podatku dochodowym przez wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe. Firmy z siedzibą w Polsce lub prowadzące działalność w Polsce będą zobowiązane do publikacji danych o zapłaconych podatkach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli krajów UE oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Za przyjęciem projektu głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciw, a także nikt się nie wstrzymał.

Drugi przyjęty projekt dotyczył zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Nowelizacja uchyla przepisy o konsumenckiej pożyczce lombardowej wprowadzone w kwietniu 2023 r., które m.in. ustanowiły objęcie wszystkich rolników ochroną konsumencką, a także ograniczyły rolnikom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek. Przyjęta ustawa powoduje, że osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne mogą ponownie skorzystać z dostępnych wcześniej źródeł finansowania. Zmiany poparło 255 posłów, przeciw głosowało 180 parlamentarzystów, nikt się nie wstrzymał.

Sejm zaczął także prace nad ustawą nadającą językowi śląskiemu status języka regionalnego (taki status ma język kaszubski). Projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jednocześnie przepadł wniosek o zakończenie prac nad projektem w pierwszym czytaniu – za odrzuceniem projektu ustawy głosowała większość posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, a także 2 posłów Kukiz15 i posłanka niezrzeszona Monika Pawłowska. 

Zobacz najnowsze

Rozpoczęto również prace nad projektem ustawy autorstwa Konfederacji, podnoszącym kwotę wolną od podatku z 30 tys. zł do wartości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł. Sprawozdawcą projektu był Przemysław Wipler (Konfederacja). Co ciekawe, identyczny postulat w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi wysuwała Koalicja Obywatelska, o czym szerzej pisaliśmy w zapowiedzi posiedzenia. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Ponadto posłowie i posłanki wysłuchali informacji Rzeczniczki Praw Dziecka o działalności poprzedniego Rzecznika w 2023 roku. Następne posiedzenie rozpocznie się już po I turze wyborów samorządowych w środę, 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00.