Obietnice posłów

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna

Zapewnienie znaczącej pozycji międzynarodowej, odzwierciedlającej wielkość i potencjał Polski oraz jej interesy strategiczne i rację stanu przy poszanowaniu innych państw oraz dążeniu do przyjaźni i współpracy z naszymi sąsiadami;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Powołanie komisji międzynarodowej ds. katastrofy smoleńskiej

Komisja międzynarodowa? Czemu nie? Jestem za powołaniem komisji ds. katastrofy smoleńskiej. Może być w składzie mieszanym – eksperci polscy i zagraniczni.

Źródło: www.wprost.pl

Ruch Palikota
sprawy ogólnopolskie
Katowice
polityka zagraniczna
Polityka wobec UE

Pozycja Polski podmiotowa wobec UE.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 26.04.2017

36 Kalisz
integracja europejska
PiS
polityka zagraniczna
PiS
Wizja polityki zagranicznej

Dziś Polska nie ma polityki zagranicznej. Wstając z kolan, upadliśmy na głowę, a ta polityka, która jest realizowana, to polityka, według której, przyjmujemy 20 mln ton węgla z Rosji w ostatnich dwóch latach. A polskie jabłka, polskie produkty, mleko, masło, nie mogą być sprzedawane na wschód. To polityka, według której przyjęliśmy 800 tysięcy ton śmieci z Niemiec, ale również Nigerii – staliśmy się wielkim wysypiskiem. Czas z tym skończyć, czas wzmocnić politykę zagraniczną, odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej, zająć miejsce Wielkiej Brytanii. Bo tylko wtedy będziemy silni i bezpieczni.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Relokacja migrantów

Jeśli chodzi o migrantów, Polska powinna utworzyć korytarze humanitarne, o których kiedyś była mowa. Są wciąż obszary objęte wojną. Współpracować z kościołem katolickim, z Caritasem, z innymi organizacjami pozarządowymi, bo do tego zobowiązuje nas nasza tradycja, nasza kultura i solidarność.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka zagraniczna

Zawsze będziemy mieć przyjacielskie relacje z USA, ale partnerstwo wynika z naszej realnej siły, której nie sposób osiągnąć bez Unii Europejskiej. Im bardziej osiadamy na antypodach UE, tym bardziej uzależniamy się do Stanów Zjednoczonych. Uważam, że naszym celem powinno być zajęcie pozycji we Wspólnocie, którą zwolniła Wielka Brytania. Jeśli uda nam się odbudować pozycję w Unii, pozwoli nam to na podmiotowy sojusz polityczny i militarny z Amerykanami, a także na współpracę gospodarczą z Chinami.

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) W moim programie znajduje się postulat wpisania członkostwa Polski w UE do Konstytucji. Uważam, że Unia powinna mieć większe kompetencje na przykład w temacie zdrowia publicznego, ponieważ konieczna jest odbudowa europejskiego przemysłu farmaceutycznego i medycznego. Należy także wyrównać poziom opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach UE. (...)

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

(...) trzeba koniecznie zmienić politykę, w ramach której Polska ma embargo na eksport żywności do Rosji, a w tym czasie importuje stamtąd miliony ton węgla. To przecież absurd. (...)

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

(...) Chodzi mi również o ponowne otwarcie ruchu transgranicznego w obwodzie kaliningradzkim. Powinniśmy przy tym utrzymywać kontakty z rosyjską opozycją i przyciągać do siebie Białoruś. Im więcej jest napięć na linii Mińsk–Moskwa, tym bliżej będzie Łukaszence do Polski. (...)

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

(...) Myślę, że Białoruś jest naszym często pomijanym, a bardzo ważnym sąsiadem, dlatego potrzebne jest nowe otwarcie w relacjach dwustronnych. Trudno obecnie liczyć na demokratyzację tego kraju, dlatego uważam, że musimy stanowić dla Mińska atrakcyjną alternatywę wobec Rosji. (...)

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

(...) Na pewno jedną z pierwszych odwiedzonych przeze mnie stolic byłby Kijów. Ze względu na coraz większą liczbę Ukraińców mieszkających w Polsce, ale także z powodów politycznych i historycznych. (...)

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

(...) prawda o ludobójstwie na Wołyniu nie może zostać w żaden sposób zapomniana. Będę przekonywał prezydenta Zełeńskiego do ekshumacji i odpowiedniego upamiętnienia ofiar. Uważam, że ta sprawa musi być załatwiona, co będzie najlepszą, chociaż symboliczną ilustracją europejskich aspiracji Ukrainy, co jest przecież polską racją stanu.

Źródło: kulturaliberalna.pl

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Ruch graniczny

Trzeba odblokować Mały Ruch Graniczny z obwodem kaliningradzkim. To konkretna propozycja dla Warmii i Mazur, dla turystyki tego regionu i lokalnych przedsiębiorców. Mówiliśmy o tym jako Koalicja Polska, będę o to zabiegał jako prezydent.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Imigranci

Oczywiście powinniśmy prowadzić politykę imigracyjną samodzielną, powinna być to odpowiedzialna polityka imigracyjna. Polacy są narodem gościnnym, natomiast ci, którzy są przysyłani na siłę to nie są goście. Musimy też ostrożnie podchodzić do polityki imigracyjnej, którą prowadzi obecny rząd. (...) W innych sprawach w polityce zagranicznej musimy dumnie bronić swoich interesów narodowych

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Wizja polityki zagranicznej

Trzeba przywrócić demokratyczne standardy, trzeba powrócić do godnego miejsca w UE, do głównego stołu, a nie być czarną owcą w oślej ławce, tak jak przez ostatnie lata. Ja nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby kucać przy biurku jakiegokolwiek prezydenta, tylko zawsze będę siedział jak równy z równym przy jednym stole. Polska potrzebuje powrotu godności w polityce zagranicznej, skuteczności. Koniec tej niepotrzebnej wojny z Unią Europejską.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

Powiedział pan tutaj, że w wyniku pandemii Europa nam nie pomaga. Są ogromne środki przeznaczone na pomoc naszemu krajowi i trzeba te środki wykorzystać. Rząd powinien zwrócić się o te pieniądze, wypełnić formularze. A tutaj mówi się, szczególnie w telewizji publicznej, że Europa nas zostawiła. Mówił pan prezydent o solidarności. Tak, solidarność jest potrzebna, ale także powinna być solidarność z Polakami w tej sytuacji, bo polski rząd zaspał i przynajmniej miesiąc nie realizował tego, co powinien, a testów do dnia dzisiejszego nie robi na takim poziomie, na jakim powinien. Wyprowadzana jest Polska z UE i mamy sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, przegrane procesy. W stosunku do nas rozpoczęto działania z powodu artykułu 7, bo łamana jest praworządność w naszym kraju.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka zagraniczna

My musimy rozmawiać jako partnerzy, ale jako sojusznicy, dlatego ważna jest Unia Europejska, ważne są Stany Zjednoczone, ważne są kraje Europy Wschodniej. A chciałabym pokazać, że możemy rozmawiać i że jesteśmy partnerem, który słucha, daje dobre propozycje i który jest partnerem wiarygodnym. Dlatego chciałabym, i mówiłam o tym wielokrotnie, zaprosić do Polski, na pierwszą wizytę przedstawicieli Trójkąta Weimerskiego, żeby Polska na nowo wróciła do tego ważnego miejsca decydowania o losach w Europie, bo wtedy łatwiej nam będzie rozmawiać ze wszystkimi innymi krajami.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Pierwsza wizyta zagraniczna

Polska potrzebuje polityki interesu narodowego, polityki obrony racji stanu, polityki propolskiej. Jest jedno państwo w Europie, które dumnie broni swoich wartości konserwatywnych, dumnie broni również swoich interesów i prowadzi politykę, którą ja postuluję - politykę wielowektorową. To Węgry. Dlatego, jako właśnie na cel pierwszej wizyty wybrałbym Budapeszt (...) Nie warto szukać poklepywania po plecach na salonach europejskich, amerykańskich czy izraelskich. Trzeba dumnie bronić interesów narodowych naszego państwa.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Relacje międzynarodowe

Moje idee to nowoczesny konserwatyzm i wolność gospodarcza. Dumna obrona polskich interesów na forum międzynarodowym w relacjach z Amerykanami, w relacjach z Izraelem, w relacjach z Unią Europejską, w relacjach z naszymi sąsiadami jak Ukraina czy Litwa, czy Rosja. Tutaj wszędzie musimy dumnie bronić swoich interesów i ja gwarantuję to, że bez żadnego zawahania, czy to na forum wewnętrznym, czy na forum międzynarodowym, będę mówił jak jest.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Integracja europejska

Ja jestem za integracją europejską. Moje środowisko polityczne miało okazję negocjować, wprowadzać (wspólnie z innymi grupami politycznymi) Polskę do Unii Europejskiej, ale jestem za Europą Ojczyzn, gdzie oczywiście, tam gdzie to możliwe, podejmujemy decyzje w określonych sprawach na poziomie europejskim, ale choćby w sprawie umowy o wolnym handlu z Kanadą, umowy Mercosur z Ameryką Południową ja uważam, że najpierw parlamenty narodowe w tej sprawie powinny się wypowiedzieć a nie na poziomie europejskim. (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) Dzisiaj wyzwanie przed Unią ogromne, bo jeżeli nie dokonamy też zmian, choćby ograniczenia biurokracji - biurokracja zabija ideę zjednoczenia europejskiego, biurokracja wykończyć może Unię Europejską i tu jest potrzebna reflekcja. Też wejście w obszary, w które do tej pory Unia nie wchodziła i tu jestem otwarty, tak jak odbudowa przemysłu farmaceutycznego. Jeżeli Unia nie wyciągnie wniosków w najbliższym czasie, to będziemy po prostu świadkami coraz większego odchodzenia w Europie od integracji europejskiej, a to nie jest dobre dla Polski.

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) Absolutnie Unia Europejska nie powinna mieć nic do tego [połączenia przestrzegania praworządności z wypłatą funduszy - przyp. MPW]. Moim zdaniem jakiekolwiek ramy współpracy międzynarodowej powinny polegać na po prostu na ułatwieniach w handlu miedzynarodowym i wystarczy. Cała reszta rzeczy, które robi Unia Europejska jest zbędna i należy je zlikwidować, podobnie jak te instytucje [Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyp. MPW]. One nic nie wnoszą poza kosztami i ogromnym zamieszaniem w nasze życie polityczne. (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Praworządność a Unia Europejska

(...) Jeżli zaś chodzi o kwestię praworządności, to trzeba przypomnieć, że jej rozumienie jest zawsze związane z kulturą prawną konkretnego społeczeństwa. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna, abstrakcyjna praworządność, która jest możliwa do rozpoznania i sparametryzowania w punktach w każdym państwie. (...) My musimy tutaj sami zbudowac swoją kulturę prawną. (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) Żadna wypłata środków nie może być uzależniona od żadnych komisarzy, czy to z Luksemburga, gdzie jest siedziba Trybunału tzw. Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to z Brukselii, gdzie jest siedziba tych wszystkich pozostałych ciał. (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Pozycja Polski w UE

Przez nieudolną politykę ostatnich lat, politykę międzynarodową rządzących jesteśmy czarną owcą, która siedzi w oślej ławce. Jesteśmy na marginesie Unii Europejskiej. Z państwa, które było ważnym rozgrywającym państwem, staliśmy się lokajem czekającym w przedpokoju i to trzeba zmienić (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) Trzeba też otworzyć Unię dzisiaj na nowe projekty. Koronawirus obnażył słabości - brak na przykład w polityce spójności spraw związanych ze zdrowiem - i chciałbym, żeby to było (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) najgorszą drogą do wzmacniania czy w jakikolwiek sposób prezentowania zdania o Unii Europejskiej jest karanie obywateli za błędy rządzących. To rządzący podjęli określone decyzje. Wymachują szabelką, nie potrafią prowadzić dialogu w Brukseli i osiągać swoich celów. Nie zmienili choćby dopłat rolniczych, a tak wielokrotnie obiecywali, więc nie wolno karać obywateli za błędy rządzących. (...)

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

(...) Kosiniak-Kamysz powiedział, że jest i za Unią Europejską i za Europą Ojczyzn. No to oczywista niekonsekwencja. Nie da się być jednocześnie za dwoma, właściwie biegunowo, sprzecznymi pomysłami na to, jak zorganizować Europę i współpracę różnych narodów, różnych państw w Europie. Europa Ojczyzn to tradycyjnie hasło tych, którzy byli krytykami centralizacji Unii Europejskiej.

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka historyczna

Jednym z głównych współczesnych zagrożeń, z jakimi musi zmierzyć się Polska, jest kampania nienawiści zmierzająca do przypisania Polakom współodpowiedzialności za Holokaust. Celem jest wyegzekwowanie od Polski gigantycznych roszczeń żydowskich, liczonych w dziesiątkach miliardów dolarów. Zobowiązuję się, że będę bronił polskiego majątku narodowego przed rabunkiem. Będę także liderem działań zmierzających do poprawy naszego wizerunku na świecie i wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy Polskę oczerniają.

Źródło: bosak2020.pl

Data obietnicy: 14.03.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Koronawirus: zamknięcie granic

Uważam, że granice należy zamknąć, tak jak robią to już inne państwa. Trzeba minimalizować wszystkie możliwości przenikania #koronawirus na teren Polski. Obecność wirusa i obszary kwarantanny w pewnych miejscach kraju nie oznaczają, że powinniśmy ignorować zagrożenie zwielokrotnienia liczby zarażonych przez ich swobodny napływ z zagranicy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
polityka zagraniczna
Unia Europejska

Nie ma bezpieczeństwa Polski bez Unii Europejskiej. Doprowadzę do wpisania naszego członkostwa we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji. Posiadając taki przepis w Konstytucji, będziemy zabezpieczeni przed nieodpowiedzialnymi krokami ze strony niektórych polityków, którzy swoim postepowaniem starają się za wszelką cenę skłócić Polskę z resztą rodziny europejskiej. Jest to bardzo groźne, bo może w przyszłości doprowadzić do opuszczenia przez nas tej wspólnoty bądź usunięcia z niej przez zniechęcone taką postawą państwa, dla których kontynuacja i dalszy rozwój ścisłej współpracy w ramach UE jest podstawową wartością.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

Jednym z celów mojej prezydentury będzie odbudowanie nieistniejącej właściwie obecnie polskiej polityki wschodniej. Podążanie drogą rozgrywania sporów historycznych – suflowaną nam przez Kreml – jest drogą donikąd. Strategicznym interesem Polski jest też wzmacnianie suwerenności Białorusi i Ukrainy. Polska polityka wobec Ukrainy musi kierować się strategicznym interesem ochrony prozachodniej orientacji Kijowa.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka wschodnia

Nie można również rezygnować z dialogu – jakby on nie był trudny – z Rosją. Utraciliśmy, kiedyś bardzo dobre, relacje z rosyjską opozycją, a zerwanie umowy o małym ruchu granicznym z Okręgiem Kaliningradzkim nie zmartwiło Kremla, a zwykłym Rosjanom pokazało, że Polacy są rusofobami. Polska polityka wschodnia musi być krytyczna wobec agresywnych zapędów Putina, ale nie antyrosyjska.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka historyczna

Włączę się aktywnie w promowanie Polski i jej dorobku kulturowego i gospodarczego za granicą. Nie pozwolę też na opluwanie dobrego imienia Polski przez polityków i media z innych krajów.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Interesy polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii

Musimy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć interesy naszych przedsiębiorców i pracowników na Wyspach i wykorzystać ścisłe więzi z Wielką Brytanią do uczynienia z Polski łącznika pomiędzy nią, a Unią Europejską. Jako Prezydent RP, jedną z pierwszych wizyt zagranicznych złożę w Londynie, aby wzmocnić nasze stosunki bilateralne i nadać im nowy impuls po Brexicie.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Współpraca z Chinami i Indiami

Sprawując urząd Prezydenta RP, będę działał na rzecz zwiększenia współpracy gospodarczej z Chinami, oraz z drugim bardzo ważnym państwem tego regionu – Indiami. Wzmocni to nie tylko naszą pozycję w polityce gospodarczej i wyznaczaniu nowych jej kierunków, ale też zwiększy bezpieczeństwo.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Handel zagraniczny

Polscy przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na pomoc placówek dyplomatycznych. Natomiast na całym świecie reprezentowanie interesów ekonomicznych jest głównym zadaniem dyplomacji. Dlatego jako Prezydent RP zrobię wszystko aby zapewnić wsparcie polskim przedsiębiorcom w poszukiwaniu nowych kontaktów handlowych i otwieraniu nowych rynków na polskie towary, w tym na nasze najlepsze dobro eksportowe –zdrową, tradycyjną żywność. Należy też zwrócić uwagę na kadry dyplomatyczne, które w ostatnim czasie mocno upartyjnione, powinny przejść proces odpolitycznienia, aby na całym świecie reprezentowali nas prawdziwi dyplomaci – bezpartyjni urzędnicy dbający o interes wszystkich Polaków, a nie partyjni nominaci zainteresowani wyłącznie spełnianiem życzeń obecnej władzy.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Dopłaty z UE dla rolników

Obowiązkiem rządzących Polską jest stworzenie warunków, w których polscy rolnicy, na równych zasadach mogą konkurować na wspólnym europejskim rynku. Dlatego w nowym unijnym budżecie dopłaty dla polskiego rolnika powinny być w tej samej wysokości, w jakiej otrzymują je rolnicy Francji i Niemiec. Wspólnie z rządem Prezydent ma obowiązek działać na forum Unii na rzecz podniesienia unijnych dopłat do wysokości 1200 zł/ha.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Natychmiastowego działania prezydenta wymaga zanikająca polityka zagraniczna. Każdy, kto obserwuje dzisiejszy świat wie, że to nie miejsce i czas na samotność. Dlatego Rada Bezpieczeństwa Narodowego przestanie być martwym zapisem. Zadbam o to, by stała się ważnym forum dla ponadpartyjnego konsensusu, kluczowego dla realizacji polskiej racji stanu. Jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskie będę szukała dla nas przyjaciół, a nie wrogów. Odbuduję prawdziwie partnerskie relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Wrócimy do Trójkąta Weimarskiego i będę rozmawiała z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

Jako Prezydent RP będę aktywnie działał na rzecz przywrócenia Polsce roli jednego z „rozgrywających” państw w ramach Unii Europejskiej, zamiast obecnej roli państwa „rozgrywanego”. Teraz bowiem, bardzo często przy podejmowaniu decyzji w kwestiach kluczowych dla żywotnych interesów Polski, niektóre kraje tzw. „Starej Unii” wykorzystują nieudolność obecnego rządu i faktyczną izolację Polski w ramach UE do marginalizowania naszego głosu – kwestia dyrektywy w sprawie tzw. „transportowców” jest tego najlepszym przykładem. Wobec daleko niewystarczającej obecnie roli Grupy Wyszehradzkiej czy zamrożenia spotkań państw Trójkąta Weimarskiego (którego działalność na najwyższym szczeblu trzeba bezwzględnie reaktywować), oraz wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, należy zaproponować nowy format grupy państw UE, które powinny wytyczać kierunki i odpowiednią dynamikę sprawom ważnym dla Zjednoczonej Europy. Mając to na uwadze podejmę się inicjatywy utworzenia Grupy „Północ-Południe”, która będzie się składać z sześciu państw o największym znaczeniu gospodarczo-politycznym w danym regionie Europy. Tworzyć ją powinny : Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Polska i Szwecja. Pozwoli to na powrót Polski do głównego stołu decyzyjnego UE.

Źródło: kosiniakkamysz.pl

Data obietnicy: 29.02.2020

prezydent2020
polityka zagraniczna
Polityka międzynarodowa

Po pierwsze, budując w przeciwieństwie do tego co jest dzisiaj politykę opartą na dialogu i porozumieniu. Najpierw w kraju, potem w Europie i na świecie. Czas skończyć z doktryną wojny prowadzoną przez rząd PiS, trzeba skończyć z doktryną szukania wrogów prowadzoną przez prezydenta Dudę. Trzeba szukać przyjaciół, trzeba zabiegać o przyjaciół. Trzeba wspólnie nakreślić plany na 5, na 10, na 15 lat plany polityki międzynarodowej Rzeczypospolitej.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka klimatyczna UE to sabotaż przemysłowy

Regulacje klimatyczne w Unii Europejskiej to sabotaż przemysłowy, którego skutkiem jest transferowanie problemów ekologicznych w inne części świata.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 11.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
polityka zagraniczna
gospodarka i energetyka
Unia Europejska
Gospodarka neutralna klimatycznie jako lewicowa utopia

To, co jest narzucone Polsce, co narzuca Unia Europejska, nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu. To realizacja lewicowej utopii - tak zwanej gospodarki neutralnej klimatycznie.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 6.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Unia Europejska
polityka zagraniczna
Polska w UE

Polska powinna zająć miejsce Wielkiej Brytanii przy stole Unii Europejskiej, być w głównej piątce najważniejszych państw, które rozdają karty. Nie być, tak jak dzisiaj, lokajem, który czeka w przedpokoju, aż go poproszą

Źródło: www.psl.pl

Data obietnicy: 3.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

Jeżeli chcemy być bezpiecznym krajem, jeżeli chcemy, żeby nasza historia była szanowana, żeby prawda o nas była szanowana musimy mieć sojuszników, a nie znajdziemy ich nigdzie poza Unią. Unia jest dla nas najważniejsza

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 31.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

Chciałbym też, żebyśmy przestali się skłócać z tymi, którzy są naszymi sojusznikami, bo to jest kolejny problem. Rządzący dzisiaj prowadzą politykę wojny z Unią Europejską - machają szabelką, obrażają, często pokrzykują. Krzyk jest zawsze wyrazem słabości. Powinniśmy dbać o relacje w UE, to są nasi najważniejsi partnerzy gospodarczy

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 21.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka migracyjna

Ja nigdy nie mówiłem "stop wszystkim imigrantom", tylko stop masowej imigracji. Jestem przeciwny zjawisku, które jest określana, jako masowa imigracji. Czyli imigracja, która zmienia warunki naszego życia. Np. kiedy rząd znosi obowiązek posiadania uprawnień zawodowych w różnych zawodach po to, żeby można było szybko zastąpić brakujące miejsca pracy cudzoziemcami.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 21.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Strategia polityki migracyjnej

Rząd obiecał przygotowanie i publikację strategii polityki migracyjnej. Tej strategii nie opublikował, a minister odpowiedzialny za jej przygotowanie został odwołany.Konfederacja popiera odpowiedzialną politykę migracyjną. Nie chodzi o nagonkę na konkretne osoby, ale o to, by państwo posiadało jakąś strategię w tym zakresie.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 21.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Trybunał Sprawiedliwości UE

Nasze państwo nie może się zgodzić na to, żeby tzw. Trybunał Sprawiedliwości UE uchylał dowolne reformy polskiego rządu swoją arbitralną decyzją.

Źródło: conowego.info

Data obietnicy: 20.01.2020

prezydent2020
Unia Europejska
polityka zagraniczna
ustrój państwa
Relacje z Rosją

Wprowadzimy embargo na rosyjski węgiel.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: styczeń 2019

polityka zagraniczna
prezydent2020