Sojusz Lewicy Demokratycznej

Informacje ogólne

Adres:
ul. Złota 9 lok.4 00-019 Warszawa

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Leszek Miller 15.04.1999 – 6.03.2004
2 Krzysztof Janik 6.03.2004 – 18.12.2004
3 Józef Oleksy 18.12.2004 – 29.05.2005
4 Wojciech Olejniczak 29.05.2005 – 31.05.2008
5 Grzegorz Napieralski 31.05.2008 – 10.12.2011
6 Leszek Miller 10.12.2011 – 23.01.2016
7 Włodzimierz Czarzasty od 23.01.2016
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Marcin Kulasek sekretarz generalny
2 Karolina Pawliczak wiceprzewodnicząca
3 Marek Balt wiceprzewodniczący
4 Wincenty Elsner wiceprzewodniczący
5 Bogusław Liberadzki wiceprzewodniczący
6 Andrzej Szejna wiceprzewodniczący
7 Tomasz Trela wiceprzewodniczący
8 Sebasian Wierzbicki wiceprzewodniczący
9 Anna Mackiewicz
10 Małgorzata Niewiadomska - Cudak wiceprzewodnicząca
11 Włodzimierz Czarzasty przewodniczący
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Nie dotyczy

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adres siedziby partii: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marcin Robert Kulasek - sekretarz generalny
Ewa Popowska - skarbnik
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Rada Krajowa
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 6 393 536,87 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 5 929 977,97 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 397 157,46 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 221 917,10 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 239 832,22 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 935 408,14 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 3974,74 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 60 000 PLN
Kredyty
Kwota: 150 000 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 318 845,77 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 125 228,02 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 456 045,08 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 455 789,08 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 256 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 7513,82 PLN
Inne
Kwota: 2415 PLN
Opis: wpisowe

Kwota: 4148,42 PLN
Opis: ugoda sądowa (2016 r. Wilkosz Anna)

Kwota: 950,40 PLN
Opis: odszkodowanie za zniszczoną elewację budynku w Rzeszowie

Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 6 258 257,34 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 6 258 257,34 PLN
od osób fizycznych
Kwota: 5 062 872,53 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 5 062 872,53 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 337 470 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 857 914,38 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,43 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 6 256 740,39 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 1764 PLN
Opis: w 2015 r.
Wybory do samorządu
Kwota: 6 246 614,30 PLN
Opis: w 2018 r.
Inne
Kwota: 8362,09 PLN
Opis: koszty finansowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 484 113,74 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 4 459 416,37 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 216 000 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 857 914,38 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 516 298,53 PLN
Zużycie materiałów i energii: 67 222,99 PLN
Usługi obce: 443 770,11 PLN
Podatki i opłaty: 19 025,80 PLN
Pozostałe cele: 54 943,60 PLN
Suma spłaconych kredytów: 1 284 240,96 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 24 697,37 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 216 000 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 94 909,50 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 89 900 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 51 538,63 PLN
Inne
Kwota: 519 PLN
Opis: koszty finansowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adres siedziby partii: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Ewa Popowska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy, Rada Krajowa
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 6 168 769,42 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 5 491 188,01 PLN
Opis: 97 1020 1013 0000 0602 0002 5213 Bank PKO BP SA oddz. Warszawa
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 015 205,70 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 239 451,40 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 263 871,20 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 511 883,10 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 579,23 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 700 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 318 845,77 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 155 857,31 PLN
Opis: składki członkowskie wpłacone do kasy w kołach a następnie częściowo przekazane na rachunek bankowy: 155 099,31 PLN składki specjalne i darowizny wpłacone do kasy a następnie przekazane na rachunek bankowy: 758,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 512 545,74 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 511 787,74 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 758 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 320 892,98 PLN
Inne
Kwota: 2130 PLN
Opis: wpisowe

Kwota: 962,93 PLN
Opis: zwrot kosztów postępowania procesowego

Kwota: 317 800
Opis: ugoda sądowa w załączeniu

Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 93 671,21 PLN
Opis: PKO BP SA oddz. w Warszawie Nr 20 1020 1026 0000 1302 0188 5037
od osób fizycznych
Kwota: 3685,13 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 3685,13 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 1430 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 88 200 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,97 PLN
Inne
Kwota: 445,11 PLN
Kwota: 445,11 PLN
Opis: zwrot niewykorzystanych środków przez Komitety Wyborcze w 2017 r.
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 83 651,28 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 71 667,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 4993,72 PLN
Opis: wybory uzupełniające
Inne
Kwota: 6992,56 PLN
Opis: koszty finansowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 319 642,24 PLN
Inne
Kwota: 11 569,85 PLN
Opis: bilans otwarcia

Kwota: 4 318 845,77 PLN
Opis: PKO BP Oddz. w Warszawie Nr 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935

Kwota: 575,07 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 221,40 PLN
Opis: zwrot

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 4 169 344,31 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 216 000,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 88 200,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 384 465,55 PLN
Zużycie materiałów i energii: 62 085,60 PLN
Usługi obce: 666 209,50 PLN
Podatki i opłaty: 8317,40 PLN
Pozostałe cele: 74 564,36 PLN
Suma spłaconych kredytów: 1 669 501,90 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 2 195 642,41 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 161 867,78 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 205 870,53 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 52 639,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 152 734,53 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 20 864,93 PLN
Inne
Kwota: 497 PLN
Opis: koszty finansowe

Kwota: 10 734,30 PLN
Opis: kwota z bilansu otwarcia

Kwota: 1,16 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 226 735,46 PLN
Opis: razem kwota Fund. Eksp. do dyspozycji w roku 2017 na rachunku nr 57 1020 1026 0000 1102 0195 5376 PKO BP Oddz. w Warszawie

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adres siedziby partii: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Ewa Popowska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarząd Krajowy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 8 516 386,28 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 8 149 795,87 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 125 270,18 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 260 532,33 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 254 805,33 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 609 932,52 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 14,29 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 65 900,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 3 500 000,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 3 239 134,33 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 219 447,07 PLN
Opis: składki członkowskie wpłacone do kasy w kołach a następnie częściowo przekazane na rachunek bankowy: 218 875,07 PLN składki specjalne i darowizny wpłacone do kasy a następnie przekazane na rachunek bankowy: 602,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 583 546,75 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 582 944,75 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 602,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 2520,73 PLN
Inne
Kwota: wpisowe
Opis: 2310,00 PLN

Kwota: dodatnie różnice kursowe
Opis: 21,73 PLN

Kwota: 189,00 PLN
Opis: odszkodowania z firm ubezpieczeniowych

Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 618 531,54 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 618 531,54 PLN
Opis: PKO BP SA oddz. w Warszawie Nr 20 1020 1026 0000 1302 0188 5037
od osób fizycznych
Kwota: 33 834,50 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 33 834,50 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 310 337,90 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 274 300,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,30 PLN
Inne
Kwota: 58,84 PLN
Kwota: 58,84 PLN
Opis: zwrot niewykorzystanych środków przez Komitety Wyborcze w 2016 r.
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 615 408,66 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 615 408,66 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 593 031,16 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 2338,06 PLN
Inne
Kwota: 6379,44 PLN
Opis: z wyborów uzupełniających do samorządu

Kwota: 13 660,01 PLN
Opis: koszty finansowe

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 3 259 706,57 PLN
Inne
Kwota: 20 562,52 PLN
Opis: bilans otwarcia

Kwota: 9,72 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 3 239 134,33 PLN
Opis: PKO BP SA Oddział w Warszawie Nr 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 3 248 136,72 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 162 000,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 274 300,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 001 530,78 PLN
Zużycie materiałów i energii: 63 865,75 PLN
Usługi obce: 821 176,60 PLN
Podatki i opłaty: 7130,80 PLN
Pozostałe cele: 53 031,43 PLN
Suma spłaconych kredytów: 865 101,36 PLN
Uwagi: łączne wydatki na cele statutowe: 1 946 735,36 PLN podano sumę spłaconych kredytów wraz z odsetkami
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 11 569,85 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 162 000,00 PLN
Opis: kwota z bilansu otwarcia: 49 129,48 PLN odsetki bankowe: 0,82 PLN razem kwota Fund. Eksp. do dyspozycji w roku 2 016 na rachunku nr 57 1 020 1 026 0 000 1 102 0 195 5 376 PKO BP Oddz. w Warszawie: 211 130,30 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 49 911,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 150 000,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 10 734,30 PLN
Inne
Kwota: 485,00 PLN
Opis: koszty finansowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adres siedziby partii: ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Ewa Popowska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarząd Krajowy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 13 605 286,23 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 480 822,98 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 483 994,86 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 318 577,59 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 678 250,53 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 53,53 PLN
Kredyty
Kwota: 4 500 000,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 609 025,68 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 6 254 323,99 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 383 275,98 PLN
Opis: - składki członkowskie wpłacone do kasy w kołach a następnie częściowo przekazane na rachunek bankowy - 377 595,98 PLN - składki specjalne i darowizny wpłacone do kasy a następnie przekazane na rachunek bankowy - 5 680 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 717 624,84 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 711 944,84 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 5680,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 43 435,21 PLN
Inne
Kwota: 6560,00 PLN
Opis: wpisowe

Kwota: 29 819,78 PLN
Opis: refundacja kosztów

Kwota: 34,91 PLN
Opis: dodatnie różnice kursowe

Kwota: 7020,52 PLN
Opis: odszkodowania z firm ubezpieczeniowych

Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 8 503 689,73 PLN
Opis: PKO BA SA oddz. w Warszawie Nr 20 1020 1026 0000 1302 0188 5037
od osób fizycznych
Kwota: 3 953 362,80 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 3 953 362,80 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 3 037 184,64 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 1 492 465,89 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 7,57 PLN
Inne
Kwota: 20 668,83 PLN
Kwota: 20 382,87 PLN
Opis: zwrot nadpł. zobow. dotyczących wyborów samorząd. 2014r

Kwota: 285,96 PLN
Opis: zwrot niewykorzystanych środków przez Komitety Wyborcze w 2015r

Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 8 551 214,97 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 5 854 990,74 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 1 000 000,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 1 550 810,11 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 1070,07 PLN
Inne
Kwota: 61 047,93 PLN
Opis: z wyborów uzupełniających do samorządu terytorialnego

Kwota: 83 296,12 PLN
Opis: koszty finansowe

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 6 254 323,99 PLN
Opis: PKO B.P. Oddz. w Warszawie Nr 04 1020 1013 0000 0802 0140 5935
Inne
Kwota: 32 203,20 PLN
Opis: Bilans otwarcia

Kwota: 34,46 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 6 286 561,65 PLN
Opis: razem środki z subwencji

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 6 286 561,65 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 312 800,13 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 1 492 465,89 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 2 159 316,35 PLN
Zużycie materiałów i energii: 100 610,95 PLN
Usługi obce: 898 231,33 PLN
Podatki i opłaty: 12 864,00 PLN
Pozostałe cele: 39 250,35 PLN
Suma spłaconych kredytów: 1 250 460,26 PLN (z odsetkami)
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 20 562,52 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 312 800,00 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 265 564,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 49 129,48 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl