Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1951-01-26, Ząbki
Zawód: inżynier ochrony środowiska
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ukończyła także studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia członkini rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W l. 1976-1986 pracowała jako... projektantka w Biurze Projektów Szkół Wyższych, następnie od 1986 r. w Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol”. W l. 1990-1994 naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Gminy Żoliborz, a od 1994 r. dyrektorka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Warszawa-Centrum. W l. 2002-2009 dyrektorka ds. inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Była przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala Św. Zofii w Warszawie oraz członkinią Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie, a także członkinią Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie i Konwentu Politechniki Warszawskiej. Członkini Platformy Obywatelskiej, należy do rady krajowej partii. W l. 1994-2002 radna m.st. Warszawy. Posłanka na Sejm w l. 2005-2009 oraz 2015-2019 (V-VI i VIII kadencja), w l. 2009-2014 posłanka do Parlamentu Europejskiego, senatorka od 2019 r. (X-XI kadencja). W Senacie X kadencji była wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, członkinią Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1) Przejście z energii konwencjonalnej na energię odnawialną i włączyć się w proces ochrony klimatu 2)Wywalczyć Europejski System Opieki Zdrowotnej 3) Zmiana systemu opieki zdrowotnej w kraju (najważniejsza profilaktyka) wraz ze zwiększeniem nakładów na służbę zdrowia 4) Zwiększyć fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na start ( uruchomienie odpowiednich nisko oprocentowanych pożyczek i kredytów wspierających MŚP oraz dotacji) 4) Zwiększyć udział budżetu na badania i innowacje 5) Zmniejszyć liczbę i wysokość podatków i ustabilizować ich poziom 6) Zapewnić miejsca w żłobkach i przedszkolach, umożliwiając pracę matkom
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
reformy służby zdrowia
2
reformy podatkowej
3
zmniejszenie obciążenia samorządów
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
wypracowanie najlepszego mixu energetycznego i związanych z tym inwestycji
2
zmiana przepisów w zakresie dofinansowania programów tzw. walki ze smogiem (ograniczenie biurokracji)
3
zmiana przepisów w zakresie obciążeń podatkowych dla obywateli i przedsiębiorców
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Restrykcyjne wprowadzanie zmian w systemach nauczania może wywołać skutki odwrotne do zamierzonego celu.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

26.02.2018, Sejm: będzie Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

…wyższego wykształcenia, znajomości prawa, jak również złożonego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych? – pytała posłanka Jolanta Hibner (PO). Sprawozdanie z prac komisji nad projektem przedstawi poseł Wojciech Zubowski (PiS). Bezpłatne egzaminy na prawo dla…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Warszawa, liczba głosów: 13 708
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 24.08.2018
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Kultury, członek Rady Nadzorczej, Warszawa
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 8000 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie Sejm
Kwota: 78 381,31 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 25 803,55 PLN brutto

Opis: emerytura polska (miesięcznie)
Kwota: 3627,0 PLN brutto

Opis: emerytura polska
Kwota: 888 PLN netto

Opis: emerytura europejska (miesięcznie)
Kwota: 1507,05 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris 1600
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka BANK PKO SA - remont mieszkania
Cała kwota: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 11 000 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie Sejm
Kwota: 62 709,16 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 874,58 PLN brutto

Opis: emerytura polska (miesięcznie)
Kwota: 3627,0 PLN brutto

Opis: emerytura polska - kwiecień
Kwota: 888 PLN

Opis: emerytura europejska (miesięcznie)
Kwota: 1507,05 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris 1600
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka BANK PKO SA - remont mieszkania
Cała kwota: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6000 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura europejska
Kwota: 17 933,4 EUR
Uwagi: rocznie

Opis: emerytura polska
Kwota: 3627,0 PLN netto
Uwagi: miesięcznie

Opis: uposażenie Sejm
Kwota: 110 564,17 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 978,89 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris 1600
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka BANK PKO S.A.
Cała kwota: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura europejska
Kwota: 17 650,92 EUR netto
Uwagi: rocznie

Opis: emerytura polska
Kwota: 2994,81 PLN netto
Uwagi: miesięcznie

Opis: uposażenie Sejm
Kwota: 118 589,57 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 978,89 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris 1600
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka BANK PKO S.A.
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Sejm
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-18
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5500 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura europejska
Kwota: 17 239,68 EUR netto
Uwagi: rocznie

Opis: emerytura polska
Kwota: 2982,25 PLN netto
Uwagi: miesięcznie

Opis: uposażenie Sejm
Kwota: 116 713,12 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 512,08 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris 1600
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka BANK PKO S.A.
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Sejm
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6000 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura europejska
Kwota: 1413,32 EUR netto
Uwagi: od 01.02.2015r. miesięcznie

Opis: Emerytura polska
Kwota: 2982,25 PLN netto
Uwagi: miesięcznie

Opis: Wynagrodzenie Sejm 2015r.
Kwota: 19 562 PLN

Opis: Dieta 2015r.
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: Odprawa z PE za styczeń 2015r.
Kwota: 6255,68 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: toyota
Model: avensis 1600
Rok produkcji: 2014

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 16 300 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura europejska
Kwota: 1380,20 EUR netto
Uwagi: miesięcznie

Opis: Emerytura polska
Kwota: 2975,33 PLN netto
Uwagi: miesięcznie

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: toyota
Model: avensis 1600
Rok produkcji: 2014

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko panieńskie: Drutowska
Data urodzenia: 1951-01-26
Miejsce urodzenia: Ząbki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Bruksela
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 55 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Inwestycyjny Belgia
Pełna kwota: 7800 EUR
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Wartość: 200 000 PLN
Uwagi: umowa wstępna na budowę segmentu wraz z synem Tomaszem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie z Europarlamentu
Kwota: 18600 EURO
Uwagi: + diety (styczeń - marzec)

Opis: Emerytura
Kwota: 8940 PLN
Uwagi: (styczeń - marzec)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla 1400
Rok produkcji: 2007
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-03-15