Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Data i miejsce urodzenia: 1959-02-13, Wysokie Mazowieckie

Zawód: inżynier mechanik

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 24 Białystok

Liczba głosów: 9 707 (2,23%)

Inżynier, absolwent Wydziału Technologii i Eksploatacji Maszyn Politechniki Lubelskiej. Działacz w NSZZ „Solidarność”, Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów i AWS. Przez 2 lata (2012-2014) związany z Solidarną Polską. Członek PiS. Rolnik od 1989 r. prowadzący własną działalno...ść gospodarczą. Samorządowiec: był radnym i wójtem Gminy Czyżew-Osada (1990-1998), radnym sejmiku woj. łomżyńskiego (1994-1998), radnym oraz starostą powiatu wysokomazowieckiego (1998-2006). Wiceminister rolnictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007). Poseł od 2005 r. (V-VIII kad.). Pracował w komisjach: odpowiedzialności konstytucyjnej (dwukrotnie, w tym jako wiceprzewodniczący), rolnictwa i rozwoju wsi (trzykrotnie), infrastruktury, gospodarki, finansów publicznych. W Sejmie VIII kad. pracował w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi oraz finansów publicznych. Od listopada 2015 r. do lipca 2018 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie zasiada w komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji ds. kontroli państwowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Y
"N"
null
null
Czy kiedykolwiek brał/a Pan/ Pani pod uwagę protest?
Y
"N"
null
null
Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Y
"N"
null
null
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  2. Ok. 4 000 zł brutto.
  3. Ok. 5 000 zł brutto.
  4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Coroczne zwiększanie środków na oświatę.
Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących statusu nauczyciela.
Powiązanie dodatku motywacyjnego z systemem oceny pracy nauczyciela.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytania.
Skrócenie ścieżki awansu zawodowego,uzależnienie wysokości wynagrodzenia od nauczanego przedmiotu i zmiany w nauczycielskim pensum powinny być rozwiązane kompleksowo w nowej ustawie określającej status nauczyciela, zastępującej przestarzałą kartę nauczyciela.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 17.01.2019
Zespół Parlamentarny do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, członek
od 14.12.2018
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, członek
od 20.07.2018
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95.7%
Nieobecność
4.3%
Zgodność
z linią klubu
93.5%

Oddane głosy

Za
73.3%
Przeciw
15.5%
Wstrzymał się
6.8%
Nieobecny
4.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 2402 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za zgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Za zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
Kwota: 202 094,68 PLN

Opis: diety
Kwota: 29 646,99 PLN

Opis: dzierżawa warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Kwota: 16 707,86 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
Kwota: 165 744,68 PLN

Opis: diety
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: dzierżawa warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Kwota: 14 914,20 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 000,69 PLN

Opis: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
Kwota: 17 397,75 PLN

Opis: diety
Kwota: 30 270,52 PLN

Opis: działalność gospodarcza zakończona 18.11.2015
Kwota: 12 100,97 PLN

Opis: dzierżawa warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Kwota: 610,95 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie od 01.01.2015 do 02.11.2015 r.
Kwota: 108 856,92 PLN

Opis: diety
Kwota: 24 648,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej

Podpis
Data: 2015-11-02
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie od 01.01.2015 do 03.08.2015 r.
Kwota: 76 875,82 PLN

Opis: diety
Kwota: 19 784,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej

Podpis
Data: 2015-08-19
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie za 2014 r.
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: diety za 2014 r.
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej

Podpis
Data: 2015-04-20
Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolnicze
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze murowane
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 050 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie za 2013 r.
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: dieta poselska za 2013 r.
Kwota: 30 616,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolnicze
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze murowane
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie za 2013 r.
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: dieta poselska za 2013 r.
Kwota: 30 616,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolnicze
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze murowane
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie za 2011 r.
Kwota: 119 318,09 PLN

Opis: dieta poselska opod. za 2011 r.
Kwota: 2123,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolnicze
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze murowane
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana - warsztat diagnostyki i mechaniki pojazdowej
Wartość
Kwota: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 810,50 PLN
Uwagi: za I-X 2011 r.

Opis: dieta poselska opod.
Kwota: 1930,80 PLN
Uwagi: za I-X 2011 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Hyundai
Uwagi: współwłasność z córką, wyposażenie warsztatu diagnostyki i mechaniki pojazdowej