Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1949-10-18, Bydgoszcz
Zawód: menedżer
Wykształcenie: wyższe
Senator, członek PO. Absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW w Warszawie. Pracował jako trener koni wyścigowych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek m.in. Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park, Dom Development, Radia dla Ciebie. Był działaczem izb handlowych i innych organizacji... gospodarczych, m.in. wiceprezydentem Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych. Radny Gminy Warszawa-Centrum (1998-2001), wiceprzewodniczący rady. W latach 80. działał w NSZZ „Solidarność”. Po 1990 r. był związany z Ruchem Obywatelskim Akcji Demokratycznej, Unią Demokratyczną i Unią Wolności. Od 2001 r. w PO. Poseł IV i V kadencji wybierany z list PO. Senator VII i VIII kadencji wybrany z listy PO.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 16.01.2013
Wolność i Demokracja, członek Rady Fundacji, Warszawa
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
od 15.02.2012
Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 1.02.2012
Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O zwiększeniu środków finansowych na pomoc humanitarna dla uchodźców na Bliskim Wschodzie

Jest przyzwolenie społeczne na pomoc tam, bo to ogranicza problem uchodźców w Polsce. Więc trzeba maksymalnie zwiększyć kwotę. To jest zadanie na następny rok. Wiemy, że ze strony USA była presja by uchodźcom w Syrii nie pomagać, o co się rozbijały polskie NGOs. Uważam, że teraz jest ta możliwość by podnieść te środki w sposób wyraźny.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 14.10.2015

sprawy ogólnopolskie
PO
19 Warszawa
polityka zagraniczna
współpraca rozwojowa
wybory 2015
O wielkości polskiej ODA

Niewątpliwie trzeba podnosić pomoc rozwojową. Ona była taka na jaką nas stać w czasie kryzysu. Trzeba przede wszystkim dwustronna pomoc zwiększać. Bo pomoc wielostronna wymaga zrewidowania polityki przez wolny świat, Unię Europejską w pierwszym rzędzie. Pomoc dwustronna powinna być nakierowana na osiąganie naszych celów. Państwa Partnerstwa Wschodniego są dla nas istotne z punktu widzenia polityki. Natomiast w ramach wielostronnych powinniśmy realizować cele globalne.(...) Są dwa czynniki które mogą być podstawą zwiększenia. Po pierwsze sytuacja finansów publicznych czyli to nie ta kadencja, ale po 2020. Drugi czynnik to zbudowanie mechanizmów, które pozwolą by te pieniądze były efektywnie wydawane. Dziś jesteśmy dalecy od doskonałości. Uczymy się. Nie można wyrzucać pieniędzy w sposób nierozważny bo to zrodzi opór społeczny. Realne są najbliższe lata. Ważna jest też współpraca z NGOsami. Zrealizowanie tego celu (zobowiązanie 0,33% PKB) jest wręcz konieczne.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 14.10.2015

sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
wybory 2015
PO
współpraca rozwojowa
O głosowaniu w sprawie in vitro

Ten problem w pełni się rozwiąże za 20-25 lat, kiedy będzie się mrozić gamety, czyli jajeczko i plemnik. Niemniej trzeba znaleźć kompromis. Każde ograniczenie tego nieszczęścia jest pozytywne. (...) To będzie głęboka debata. Każdy w swoim sumieniu musi rozstrzygnąć, jaką regulację przyjąć.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 12.03.2015

sprawy ogólnopolskie
in vitro
PO
41 Warszawa
ochrona zdrowia
O kopalniach

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niektóre kopalnie będą zamykane. Na to nie ma siły. To jest rachunek ekonomiczny. Trzeba kopać węgiel, a nie skałę. Inne kopalnie będą uruchamiane. To się właśnie nazywa restrukturyzacja

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 17.01.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
węgiel
PO
41 Warszawa
Ujednolicenie zasad przekształceń własnościowych mieszkań TBS

Senacka nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego ma ostatecznie sprecyzować, jakie lokale tego rodzaju będzie można prywatyzować, a jakie nie.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 6.11.2014

sprawy ogólnopolskie
polityka mieszkaniowa
PO
41 Warszawa I
polityka społeczna
O zawieszeniu progu ostrożnościowego

Trzeba by było ograniczać akcje socjalną, na przykład zawieszać roczne urlopy macierzyńskie. Wiemy z obserwacji, że w Zachodniej Europie twarde ciącia, na przykład w Hiszpanii, dalej hamują gospodarkę. My tego nie możemy zrobić, wszystkie sygnały mówią, że w gospodarce zaczyna się poprawiać, musimy to zwyczajnie zawiesić .

Źródło: www.money.pl

Data obietnicy: 10.08.2013

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
PO
41 Warszawa
polityka rodzinna
O nieprzyznaniu przez MSZ funduszy na Festiwal Filmu Polskiego

MSZ ma prawo ocenić, co jest istotne (...) jeżeli idzie o promocję Polski. Polska kinematografia nie jest sztandarem, nie jesteśmy mocarstwem w świecie.

Źródło: niezalezna.pl

Data obietnicy: 6.08.2013

sprawy ogólnopolskie
kultura
PO
41 Warszawa
O uboju rytualnym

Ja jestem przeciwnikiem uboju rytualnego. Ale nie jestem przekonany czy w tej chwili kiedy mamy kłopot i kazde miejsce pracy się liczy w takiej gwałtownej formie powinniśmy wychodzić z tego uboju rytualnego, dlatego bo to jest istotny problem.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 9.07.2013

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
ubój rytualny
PO
41 Warszawa
O Senacie

Senat jest stabilizatorem demokracji. Od razu powiem, że uważam, że senat wymaga pewnej reformy ale nie myślę, żeby razu likwidacji.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 28.11.2012

sprawy ogólnopolskie
ustrój państwa
Senat
41 Warszawa
PO
Odnośnie projektu nowelizacji Prawa prasowego

Ochrona ludzi pokrzywdzonych w obecnym systemie prawnym nie funkcjonuje dlatego bo jeżeli komuś się odbiera dobre imię często to właściwie odbiera mu się życie. Jestem zwolennikiem wysokich bardzo kar dla publikatorów, które publikują oszczerstwa, nieprawdziwe informacje tak jak to się dzieje na świecie.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 3.08.2012

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
projekt ustawy
PO
41 Warszawa
O przesunięciu pięniedzy dla Polonii z Senatu do MSZ

Wydaje się, że w interesie i Rzeczpospolitej, ale także naszych rodaków za granicą byłoby, gdyby jednak tę kompetencję Senatowi zostawić.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 19.01.2012

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
PO
41 Warszawa
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
"odzespolenie" wyborów do Senatu od wyborów do Sejmu, wydłużyć kadencję Senatu do 6 lat z wyborem 1.3 Izby co 2 lata, wprowadzić zakaz pełnienie funkcji rządowych przez Senatorów, przenieść komisję śledczą do Senatu.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
1. dotyczące systemu wyborczego - umożliwienie wprowadzenia okręgów jednomandatowych 2. zmiany konieczne w związku z naszą obecnością w UE 3. doprecyzowanie podziału kompetencji i relacji pomiędzy Prezydentem i Premierem
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
  1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
  3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej