Jak pracuje poseł Kukiz?

31 maja PiS podpisało z Kukiz’15 umowę o współpracy programowej. Przyjrzeliśmy się aktywności sejmowej przewodniczącego ruchu oraz przewodniczącego koła poselskiego Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia, Pawła Kukiza. Wnioski? Dane pokazują, że Paweł Kukiz nie należy do najpracowitszych posłów XI kadencji.

 

 

Od listopada 2019 r. Paweł Kukiz wziął udział w 88 proc. głosowań. To poniżej średniej, która wśród posłów i posłanek wynosi ok. 97 procent. Kukiz opuścił 428 na 3510 głosowań.

Od początku kadencji Sejm zebrał się na 30 posiedzeniach i obradował przez 74 dni. Większość posłów i posłanek wypowiedziała się podczas obrad plenarnych przynajmniej raz. Parlamentarzystów, którzy nie wypowiedzieli się ani razu jest 27 na 460, a przeciętny poseł od początku kadencji wypowiedział się średnio 12 razy. Poseł Kukiz podczas obrad plenarnych Sejmu IX kadencji nie zabrał głosu ani razu.. 

Kukiz nie należy do żadnej komisji sejmowej. Między 13 listopada 2019 r., a 14 sierpnia 2020 r. był członkiem komisji administracji i spraw wewnętrznych, ale nigdy nie zabrał głosu podczas jej obrad ani nie reprezentował komisji na forum Sejmu, np. jako poseł-sprawozdawca.

https://mamprawowiedziec.pl/czytelnia/artykul/co-wiemy-o-komisjach-sejmowych

Paweł Kukiz należy do dwóch zespołów parlamentarnych – opolskiego zespołu parlamentarnego (jest jego wiceprzewodniczącym) oraz przyjaciół zwierząt. Jest także członkiem czterech grup bilateralnych, których celem jest współpraca z parlamentami innych krajów: polsko-bałkańskiej, polsko-chorwackiej, polsko-kirgistańskiej oraz polsko-włoskiej. Posłowie i posłanki mają dowolność, jeśli chodzi o tworzenie zespołów parlamentarnych – członkostwo w nich jest dobrowolne, a tematy, jakimi są poświęcone mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju zainteresowań i kwestii, ale za działalność w nich parlamentarzyści nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Grupy bilateralne powstają, aby wspierać kontakty między polskim parlamentem a parlamentami zagranicznymi ze względu na członkostwo Polski w Unii Międzyparlamentarnej.

Od początku kadencji poseł lub posłanka złożył/a przeciętnie 24 interpelacje (podana liczba to mediana). Kukiz złożył w tej kadencji trzy interpelacje poselskie, wszystkie wspólnie z posłem Pawłem Szramką (wybrany z list PSL, obecnie poseł koła Polskie Sprawy):

  • w imieniu przedsiębiorców, w sprawie zbyt wysokich opłat za badania techniczne pojazdów zwrócił się do ministra infrastruktury
  • w sprawie doprecyzowania zasad organizowania imprez artystycznych po pandemii złożył interpelację do ministra kultury
  • z pytaniem o koszty zabezpieczenia strajków przez wojsko i policję (dot. demonstracji Strajku Kobiet po wyroku TK w sprawie przerywania ciąży) zwrócił się do ministrów obrony oraz spraw wewnętrznych.

W IX kadencji Sejmu Paweł Kukiz podpisał się pod 13 poselskimi projektami ustaw i uchwał. Wszystkie z nich to projekty przedłożone w ramach Koalicji Polskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. 

W 2015 r. Paweł Kukiz wprowadził do Sejmu 42 posłów. Cztery lata później ruch Kukiz’15 w wyborach wystartował wspólnie z PSL, pod szyldem Koalicji Polskiej i wprowadził na Wiejską sześciu posłów: Pawła Kukiza, Jarosława Sachajko, Pawła Szramkę, Agnieszkę Ścigaj, Stanisława Tyszkę oraz Stanisława Żuka. Koalicja Polska PSL-Kukiz15 została rozwiązana 9 grudnia 2020 r. Czterech posłów zawiązało koło Kukiz'15 – Demokracja Bezpośrednia, Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka założyło osobne od Pawła Kukiza koło – Polskie Sprawy.

Od czasu likwidacji Koalicji Polskiej Kukiz nie podpisał się pod żadnym poselskim projektem ustawy.

Zobacz najnowsze

Paweł Kukiz – choć jego aktywność pod względem udziału w głosowaniach, liczby interpelacji i uczestniczenia w komisjach jest poniżej parlamentarnej średniej – jest posłem zawodowym, to znaczy, że za swoją pracę w Sejmie pobiera uposażenie poselskie. W 2020 r. z tego tytułu uzyskał 91 329, 86 zł, rok wcześniej – 111 061,03 zł. Kukiz jest muzykiem i autorem tekstów piosenek. Istotnym źródłem jego dochodów są tantiemy – w 2020 r. było to 199 976,51 zł.

Kto w Sejmie pracuje, a kto się leni? Wesprzyj nas darowizną i sprawdźmy to razem https://mamprawowiedziec.pl/wesprzyj-finansowo

dane na 31.05.2021

źródła:

profil na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/posel.xsp?id=199&type=A

dane o aktywności poselskiej na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=AKTYWNOSC&NrKadencji=9

dane z oświadczeń majątkowych:

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/B290D39D65E27CFDC1258575004C098A/%24File/OSW91_199.pdf (za pierwszy rok kadencji)

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/DA0128BDADB77D8DC12586CC004773FE/%24File/OSW92_199.pdf

 (za drugi rok kadencji)