Zapora na granicy

W jaki sposób rząd przeprowadził przez parlament zatwierdzenie inwestycji za 1,6 mld zł bez przetargów? Co trzeba wiedzieć o zaporze i jakie są kluczowe daty dla jej budowy? Co w budowie mury zaniepokoiło posłów i posłanki opozycji? Czy wyborcy na granicy głosują na PiS?

 

Przedstawiamy pierwszy z cyklu materiałów MamPrawoWiedziec.pl pokazujący jak Sejm utracił swoje kompetencje twórczoprawne i kontrolne. Na podstawie zapisów procesu legislacyjnego, wystąpień i interpelacji poselskich analizujemy strategie władzy na ominięcie zasad dobrego rządzenia – uczestnictwa, praworządności, przejrzystości, efektywności i odpowiedzialności – oraz aktywność opozycji w korzystaniu z praw przysługującym posłom i posłankom w procesie tworzenia i kontroli stosowania prawa.

Materiał „Zapora na granicy” to podstawowe informacje na temat muru, analiza procesu legislacyjnego i kalendarium powstania zapory, przegląd interpelacji oraz poglądy posłów.

Straż Graniczna kończy stawianie zapory na granicy polsko-białoruskiej. 186 km zapora, której koszt rząd oszacował na 1,6 mld zł ma bronić Polski przed prowokowaną przez Aleksandra Łukaszenkę nielegalną imigracją. 

Dla inwestycji rząd wybrał nadzwyczajny tryb legislacyjny (trwał 3 tygodnie) i  zlecił budowę w ekspresowym tempie (6 miesięcy). Wykonawcy zostali wybrani bez przetargu i prawdopodobnie jeszcze przed złożeniem ustawy w Sejmie. Ustawa wyłączyła prawo środowiskowe, budowlane, zamówień publicznych i dostępu do informacji, a poprawki uwzględniające poselską kontrolę inwestycji po zakończeniu budowy zostały odrzucone. 

Ustawę w Sejmie prowadził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik (PiS), inwestorem został komendant główny Straży Granicznej, pełnomocnikiem ds inwestycji – Marek Chodkiewicz. Inwestycje realizują konsorcja firm, w tym Budimex, Unibep, Burdex, Polimex Mostostal, Węglokoks, Mostostal Siedlce oraz Elektrotim.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi analizami:

Trzy tygodnie debaty, trzy miesiące wątpliwości. O co w związku z budową muru na granicy polsko-białoruskiej pytali posłowie?

Jak wyglądała praca nad ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej?

Strefa bez przychodów. Sprawdziliśmy, czy tereny przygraniczne są ważne dla PiS w dniu wyborów.

Legislacja, budowa, fakty - co wiemy o zaporze na granicy polsko-białoruskiej