Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Data i miejsce urodzenia: 1966-11-25, Jasło
Zawód: ekonomistka
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Okręg: 9 Rzeszów
Liczba głosów: 40 737 (5,46%%)
Elżbieta Łukacijewska, 1 w podkarpackim, PO. Ekonomistka, posłanka IV, V i VI kadencji, w l. 1998-2001 wójt Gminy Cisna, 2009-2014 – europosłanka, członkini PO. Tematy na nową kadencję: polityka regionalna i rolna, zacieśnianie współpracy ze Wschodem. Deklaruje działania na rzecz zwiększania miejsc... pracy i aktywizacji osób 50+.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • ul. Rynek 18 38-500 Sanok kasia@lukacijewska.pl, ewa@lukacijewska.pl tel. tel./fax (13) 464 68 50
  • 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. +33 (0)3 88 1 75329, fax +33 (0)3 88 1 79329
  • 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel. +32 (0)2 28 45329, fax +32 (0)2 28 49329
  • ul. Wojska Polskiego 22 38-400 Krosno kasia@lukacijewska.pl
  • ul. Bernardyńska 2/3a 35-069 Rzeszów karolina@lukacijewska.pl tel. tel. (17) 852 32 04

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Handlu Międzynarodowego, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Podstawowe wartości Unii Europejskiej

Poszanowanie zasad demokracji i praworządności jest fundamentem Wspólnej Europy i jeśli one są naruszane, nie możemy się odwracać i mówić, że to nas nie obchodzi. Po to też powstała Unia, na tych podwalinach, żeby przestrzegać zasad trójpodziału władzy i niezależności sądów. Bez tego nie będziemy w stanie utrzymać stabilności i zadbać o dobrobyt.

Źródło: europarlament.pap.pl

Data obietnicy: 29.05.2019

podkarpacki
PO
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
UE
prawa i wolności obywatelskie
Edukacja młodych

Chcę zwrócić uwagę na kraje takie jak Austria, państwa skandynawskie- tam jest dualizm wykształcenia: teoretyczne i praktyczne. U nas wiele lat temu zlikwidowano szkolnictwo zawodowe. Na to musimy zwrócić uwagę.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 21.05.2014

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki
Koncepcja integracji UE

Ważne jest, by Unia była Unią silnych ojczyzn, a nie federacją na wzór Stanów Zjednoczonych.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 21.05.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki
Bezrobocie wśród młodych

Unia widzi wiele problemów, ale zbyt wolno reaguje. Trzeba jak najszybciej uruchomić środki, które pomogą młodzieży znaleźne czy stworzyć miejsca pracy, stworzyć płatne staże w przedsiębiorstwach.

Źródło: debica.tv

Data obietnicy: 11.04.2014

sprawy europejskie
rynek pracy
młodzi
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki
Fundusze unijne dla Podkarpacia

Prócz dużych infrastruktur, duże środki pójdą na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie innowacyjności i badań. Ważna jest współpraca uczelni z biznesem.

Źródło: debica.tv

Data obietnicy: 11.04.2014

sprawy lokalne
rozwój regionalny
fundusze unijne
innowacje i nowe technologie
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 298,16 PLN
Uwagi: na dzień 16.06.19
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 162 207,71 EUR

Kwota: 32 000 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 283,1 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 21 a
Wartość: 175 000 PLN
Uwagi: wartość zakupu

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 16 a
Wartość: 20 000 PLN

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 6,05 ha
Wartość: 17 000 PLN

Rodzaj: droga
Powierzchnia działki: 5,78 ha
Wartość: 34 465,51 PLN
Uwagi: wartość zakupu

Rodzaj: Działka w [nieczytelne] zabudowana dom mieszk. + rekreac. + gosp.
Wartość: 700 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 AWRSP
Działka budowlana 16 a - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana (przetarg) 21 a - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 6,05 ha - 04.10.2014 - UG [ukryte]
Droga 5,78 ha - 12.10.2018
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła I - V 2019
Kwota: 33 890 EUR

Opis: dieta poselska

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Land Cruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Gr.
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 57 065,67 CHF
Podpis
Data: 2019-06-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3159,56 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 30 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 145 000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 283,1 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano przybliżoną wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość zakupu

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: w [nieczytelne] budynek mieszkalny, gospodarczy i rekreacyjny
Uwagi: zaanonsowana kwota 700 000 PLN

Rodzaj: droga
Powierzchnia działki: 0,0578 ha
Wartość: 34 465,51 PLN
Uwagi: wartość zakupu

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana (przetarg) 0,21 ha - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 0,0605 ha - 09.09.2013 - UG [ukryte]
Droga 0,0578 ha - 12.09.2018
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła
Kwota: 81 318,48 EUR

Opis: dieta poselska

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Land Cruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Gr.
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 60 000 CHF
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-28
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 696 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 160 000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 283,1 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 73,3 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano przybliżoną wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: kwota zapłaty

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: w budowie budynek mieszkalny, gospodarczy i rekreacyjny, zaanonsowana kwota 500 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła
Kwota: 80 037,96 EUR

Opis: dieta posła do PE

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 65 000 CHF
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 71 525,67 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 150 000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 73,3 m2
Tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano przybliżoną wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła
Kwota: 76 174 EUR

Opis: diety posła do PE

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 74 794,38 CHF
Podpis
Data: 2017-04-11
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europoseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 36 535,65 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 140 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze obligacyjne
Pełna kwota: 323 922,60 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Powierzchnia domu: 73,3 m2
Tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany; garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - 09.09. 2013 UG [ukryte]
Działka rolna - 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła
Kwota: 76 005 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: odsetki od lokaty
Kwota: 104,72 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Rok produkcji: 2013

Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 81 188 CHF
Podpis
Data: 2016-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 022,31 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 120 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: bankowe fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 287 000 PLN

Nazwa: fundusze obligacyjne
Pełna kwota: 308 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany; garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - koszt nabycia 171 554,25 PLN od UG [ukryte] 09.09. 2 013
Działka rolna - 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła
Kwota: 76 005,84 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: odsetki od lokaty w banku
Kwota: 274 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Marka: MTD 2,4
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 88 667 CHF
Podpis
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Nazwisko panieńskie: Perłowska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 360 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 11 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny
Pełna kwota: 287 342 PLN

Nazwa: fundusze obligacyjne
Pełna kwota: 308 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - budynek mieszkalny po przekw. bud. gosp.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny j.w + garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 178 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - koszt nabycia 171 554,25 PLN od UG [ukryte] 09.09. 2 013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła za okres I-VI 2014
Kwota: 37 204 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: odsetki od lokaty w banku
Kwota: 168,29 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągniko-kosiarka
Marka: MTD
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 91 500 CHF
Podpis
Data: 2014-06-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Nazwisko panieńskie: Perłowska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 224 734 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
Papiery wartościowe
Uwagi ogólne: f. in. 287 342; f. oblig 30 800 PLN; pap wart PKO BP 20 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - budynek mieszkalny po przekw. bud. gosp.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny j.w + garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 178 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - koszt nabycia 171 554,25 PLN od UG [ukryte] 09.09. 2 013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła za okres I-III 2014
Kwota: 18 602,16 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: Agroturystyka - wynajem pokoi
Kwota: 950

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągniko-kosiarka
Marka: MTD
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 93 500 CHF
Podpis
Data: 2014-03-18