Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1961-02-28, Mąchocice
Zawód: inżynier budownictwa
Wykształcenie: wyższe
Poseł SLD. W latach 80. pracował jako blacharz-dekarz, od 1995 r. prowadzi własne przedsiębiorstwo budowlane, członek władz partii Racja Polskiej Lewicy. W 2006 r. bez powodzenia kandydował na radnego Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego. W 2011 ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Technicznym Wyższej... Szkoły Handlowej w Kielcach. Poseł VII kadencji Sejmu.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.02.2015
Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
8.11.2011 – 26.08.2014
Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Twój Ruch (dawniej: Klub Poselski Ruch Palikota), członek
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejm.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona internetowa Radia Kielce www.radio.kielce.pl
od 8.11.2011
Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Ruch Palikota, Kielce, liczba głosów: 14 796
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Nowa hala w Kielcach

Na pewno będę lobbował na rzecz tej inwestycji. Dopiero zapoznałem się z wizualizacjami. Vive Tauron Kielce to ambasador Polski na świecie, jedna z najlepszych drużyn w Europie. Zrobię wszystko, żeby ten obiekt powstał.

Źródło: www.echodnia.eu

Data obietnicy: lipiec 2015

sprawy lokalne
sport i turystyka
33 Kielce
SLD
inwestycje
Poprawa polskiej gospodarki

W tej chwili w Polsce jest bardzo zły klimat dla przedsiębiorców, brak innowacyjności. Trzeba dążyć do wzrostu zatrudnienia, eliminować szarą strefę i zwracać przedsiębiorcom nadpłacony VAT w ciągu 30 dni.

Źródło: www.radio.kielce.pl

Data obietnicy: maj 2013

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
33 Kielce
Ruch Palikota
przedsiębiorczość
Likwidacja Funduszu Kościelnego

Przeznaczmy te pieniądze na żłobki lub przedszkola. Kościół jest najbogatszą instytucją w państwie, nie płaci podatków i ma same przywileje.

Źródło: www.radio.kielce.pl

Data obietnicy: marzec 2012

sprawy ogólnopolskie
rozdział kościoła od państwa
33 Kielce
budżet państwa i podatki
Ruch Palikota
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Euro 2012 dało nam duże pole do działania i zostało to wykorzystane – rozwijane były drogi, hotele, w pewnym stopniu również kolejnictwo. Ważne jest wykorzystanie tych obiektów po mistrzostwach.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Lepiej mówić o sukcesach niż o niepowodzeniach.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Wszystkie ustawy są ważne, jako, że wszyscy z nich korzystamy. Nie stopniowałbym która jest ważniejsza, a która mniej ważna.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej