Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 21
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: filolog germański
Miejsce zamieszkania: Moszczanka

Informacje ogólne

Posłanka

Kandydatka na posłankę

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1969-11-03, Biała
Zawód: nauczyciel języka niemieckiego
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 21 Opole
Liczba głosów: 3 857 (1,14%)
Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum w Prudniku. Pełniła funkcję radnej sejmiku woj. opolskiego w l. 2014-2015. W 2011 r. bezskutecznie ubiegała się o mandat poselski. członkini PiS od 2006 r., członkini zarządu okręgowego PiS w... Opolu i rady politycznej partii, od 2016 r. przewodnicząca zarządu okręgowego PiS w Opolu. Posłanka od grudnia 2015 r. (VIII kadencja). - zastąpiła Sławomira Kłosowskiego, który zastąpił europarlamentarzystę Dawida Jackiewicza. Pracuje w komisjach: zdrowia; spraw zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Dane podstawowe
Imię (imiona):
Katarzyna
Nazwisko:
Czochara
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):
03.11.1969
Miejsce zamieszkania:
Moszczanka
Miejsce urodzenia:
Biała
Wykształcenie
 1. podstawowe
 2. gimnazjalne
 3. zasadnicze zawodowe
 4. średnie
 5. wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
Uniwersytet Wrocławski- filologia gremanska, tlumacz j. niemieckiego, ekspert do spraw funduszy unijnych. Obecnie miedzynarodowe studia Caoching w Opolu.
Ostatnio wykonywany zawód 
nauczyciel- tlumacz j.niemieckiego
Okręg wyborczy wybór z listy
 1. Okręg nr 1 – woj. pomorskie
 2. Okręg nr 2 – woj. kujawsko-pomorskie
 3. Okręg nr 3 – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie
 4. Okręg nr 4 – Warszawa
 5. Okręg nr 5 – woj. mazowieckie
 6. Okręg nr 6 – woj. łódzkie
 7. Okręg nr 7 – woj. wielkopolskie
 8. Okręg nr 8 – woj. lubelskie
 9. Okręg nr 9 – woj. podkarpackie
 10. Okręg nr 10 – woj. małopolskie i świętokrzyskie
 11. Okręg nr 11 – woj. śląskie
 12. Okręg nr 12 – woj. dolnośląskie i opolskie
 13. Okręg nr 13 – woj. lubuskie i zachodniopomorskie
Komitet wyborczy  wybór z listy
 1. Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 
 2. Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 
 3. Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 
 4. Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
 5. Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 
 6. Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 
 7. Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 
 8. Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
 9. Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
 10. Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 
 11. Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona 
 12. Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni 
Numer na liście wyborczej
 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
Podstawowe dane kontaktowe
E-mail
jelonek30mosz@wp.pl
Strona internetowa
Blog kandydatki/a
Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie dodatkowo studiuje Międzynarodowe Studia Coaching akredytowane w 81 państwach w Opolu oraz psychologię w Lodzi Pedagog- nauczycielka języka niemieckiego. Do jej atutów należy zaliczyć perfekcyjną znajomość języka niemieckiego (tłumacz języka niemieckiego). Działaczka organizacji społecznych i pozarządowych - m.in. była głównym inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych, w tym Wojewódzkich Obchodów Święta Flagi Narodowej, obchodzonego corocznie we wsi Moszczanka na Opolszczyźnie. Ekspert ds. funduszy unijnych, od lat uczestniczący w procesie pozyskiwania środków unijnych, zarówno sama pozyskując dotacje unijne (m.in. na rozwój kapitału ludzkiego), jak i rozpatrując wnioski o dofinansowania unijne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 . Realizuje się też jako rolnik prowadząc zagrodową hodowlę jelenia europejskiego w Moszczance. Prywatnie spędza wolny czas z rodzina, a jej pasja jest muzyka i taniec. Obecnie jest czlonkiem Zarzadu Okregowego PiS w Opolu oraz czlonkiem Rady Politycznej PiS krajowej w Warszawie.
W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych.    W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Zainteresowania/ hobby
Muzyka, taniec, podroze oraz literatura.
Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim.    Program której partii europejskiej jest Pani/ Panu najbliższy? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Demokraci UE (EUD)
 2. Europejska Partia Demokratyczna (EDP)
 3. Europejska Partia Lewicy (EPL)
 4. Europejska Partia Ludowa (EPP)
 5. Europejska Partia Zielonych (Greens)
 6. Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM)
 7. Europejskie Przymierze na rzecz Wolności (EAF)
 8. Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych (AEMN)
 9. Partia Europejskich Socjalistów (PES)
 10. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
 11. Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji (MELD)
 12. Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR)
 13. Wolny Sojusz Europejski (EFA)
 14. Planuję być posłanką niezrzeszoną / posłem niezrzeszonym.
 15. Zadecyduję po wyborach.
Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Mając na względzie znaczenie Odry będącej najdłuższą śródlądową drogą wodną w Polsce, a zarazem najbardziej ekologiczną gałęzi transportu, koniecznym jest odzyskanie żeglowności na Odrze ( aby Odra uzyskała w jak najkrótszym czasie IV klasę żeglowności). Idący za tym rozwój transportu rzecznego, to także ponowna działalności portów rzecznych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Wrocławiu, oraz tysiące nowych miejsc pracy.
2.
Pracą nad zmianami w Pakiecie Klimatycznym z korzyścią dla Polski, Według propozycji Komisji Europejskiej, do 2030 r. emisja CO2 powinna zostać zredukowana o 40 proc. w stosunku do 1990 r., a udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć do 27 proc. Polska ma szczególne powody do niepokoju, ponieważ ponad 90 proc. energii w Polsce produkowane jest z węgla. Skutkiem przyjęcia obecnego Pakietu Klimatycznego w Polsce grozi utratą do 30% rentowności wielu gałęzi przemysłu, co jednocześnie skutkowałoby utratą kilkuset tysięcy miejsc pracy. Dodatkowo koszt energii elektrycznej wzrósłby o kilkadziesiąt procent a to dotknęłoby każdego z nas. Dlatego uważam ze ta sprawa wymaga szczególnej troski i zadbanie o Polskie interesy na szczeblu Unijnym. Realizacja redukcji CO2 winna odbywać się z poszanowaniem interesów Polski oraz polskich miejsc pracy.
3.
Praca nad stworzeniem łatwych warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki poprzez lepszy dostęp do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem funduszy unijnych. - maksymalne ułatwienie dostępu funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorców i rolników, - oraz takie same traktowanie polskich firm i rolników, jak traktowani są ich koledzy z innych krajów Unii Europejskiej.
Jakie problemy Pani/ Pana okręgu wyborczego można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać w ramach pracy w Parlamencie Europejskim?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1
Rozwoj gospodarczy regionu
2
3
  Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W nadchodzącej kadencji Parlament Europejski będzie pracować nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem polityki klimatycznej do roku 2030.   Które z poniższych propozycji pakietu klimatycznego poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Do 2030 r. UE powinna obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. (przemysł ciężki i elektrownie: o 43 proc.; rolnictwo, transport, budownictwo: o 30 proc.).
 2. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (OZE) ma realizować co najmniej 27 proc. zapotrzebowania energetycznego Unii, przy czym poszczególne państwa członkowskie nie będą zobowiązane do osiągnięcia określonych kwot produkcji energii z OZE.
 3. By zapobiec spadkowi cen na uprawnienia do emisji CO2, należy wprowadzić backloading – w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną zawieszać część aukcji uprawnień do emisji CO2.
 4. Należy ograniczyć wsparcie dla odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ powodują wzrost cen energii w UE.
 5. Unia Europejska powinna uelastycznić politykę klimatyczną, by zatrzymać odpływ przemysłu z Europy do państw, w których obowiązują mniej restrykcyjne ograniczenia, np. w emisji CO2.
 6. Polityka klimatyczna i energetyczna powinny zostać rozdzielone.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Wrocław, liczba głosów: 20 374, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 7.02.2018
Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 8.06.2017
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lwowa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
90.4%
Nieobecność
9.6%
Zgodność
z linią klubu
99.8%

Oddane głosy

Za
85.9%
Przeciw
4.3%
Wstrzymał się
0.1%
Nieobecny
9.6%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1245
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Wartość: 65 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dzierżawa pastwiska
Tytuł prawny: dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniona
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 29978,89 PLN nieopodatkowana: 27360,00 PLN

Opis: dopłata ARiMR za rok 2017
Kwota: 1396,82 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 296,95 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dzierżawa pastwiska
Tytuł prawny: dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 2702,40 PLN nieopodatkowana:27360,00 PLN

Opis: dopłata ARiMR za rok 2017
Kwota: 1378,94 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dzierżawa pastwiska
Tytuł prawny: dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: publiczne gimnazjum nr 1 w Prduniku
Kwota: 850,25 PLN

Opis: dieta radnego sejmiku wojewódzkiego
Kwota: 626,21 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 117 712,32 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dzierżawa pastwiska
Tytuł prawny: dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: publiczne gimnazjum nr 1
Kwota: 31 705,11 PLN

Opis: dieta radnego sejmiku wojewódzkiego
Kwota: 12 533 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 1834,87 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 1843,87 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 9781,05 PLN