Podsumowanie 14. posiedzenia Sejmu

W piątek 28 czerwca zakończyło się 14. posiedzenie Sejmu X kadencji. Na sali plenarnej pojawiło się 24 nowych posłów i posłanek, którzy zastąpili tych wybranych do Parlamentu Europejskiego. O nowych twarzach w Sejmie piszemy w osobnym materiale, a o tym, z czym musieli się zmierzyć na swoim pierwszym posiedzeniu, w najnowszym podsumowaniu.

Pierwszego dnia posiedzenia posłowie debatowali nad zmianą definicji gwałtu. Pod poselskim projektem ustawy podpisały się posłanki Lewicy, KO i Polski 2050, a prace nad ustawą koordynowała Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica). O głównych założeniach dokumentu pisaliśmy w zapowiedzi posiedzenia. Sam projekt uzyskał ponadpartyjną akceptację, a za jego przyjęciem, poza partiami rządzącymi, głosowała nawet znaczna część posłów PiS. W całości przeciw był jedynie klub Konfederacji.

Prawie cała izba zgodna była również, że warto poprzeć projekt realizujący dyrektywę UE dotyczącą wypłacania tantiem za dzieła twórców cyfrowych. Za projektem głosowało 417 posłów, po raz kolejny sprzeciwili się prawie wszyscy przedstawiciele Konfederacji (14 z 15 głosujących). Poparcia KO, PSL-u i Polski 2050 nie uzyskała jednak poprawka Lewicy, dająca wydawcom medialnym narzędzia do walki o wynagrodzenie za wykorzystywanie przez gigantów cyfrowych ich darmowych treści. Taki zapis poparły Lewica, PiS oraz dwoje posłów z klubu KO – Franciszek Sterczewski i Małgorzata Tracz. 

Posłowie debatowali też nad rządowym projektem ustawy dotyczącym zwiększenia uprawnień żołnierzy i służb na granicy polsko-białoruskiej. Szef MON-u musiał przez ponad dwadzieścia minut odpowiadać na pytania parlamentarzystów. Teraz posłowie i posłanki będą pracować nad ustawą w komisjach: Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Relację z tego punktu obrad zobaczycie tutaj.

Zobacz najnowsze

Także w komisjach będą się ważyć dalsze losy poselskiej ustawy Polski 2050 o przywróceniu dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Oznacza to skierowanie ustawy do komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Tyle szczęścia nie miał z kolei poselski projekt Lewicy ograniczający tzw. flipperów i ich działalność na rynku mieszkaniowym. Propozycja klubu przepadła w pierwszym czytaniu głosami KO, PSL-u, Polski 2050 i Konfederacji.

W trakcie piątkowego bloku głosowań Sejm przychylił się do wniosku Prokuratora Krajowego i głosami wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej uchylił immunitet posłowi Michałowi Wosiowi (PiS). Oznacza to, że będzie on mógł stanąć przed sądem w sprawie zakupu systemu szpiegowskiego Pegasus zrealizowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Posłowie i posłanki wrócą na salę posiedzeń 11 lipca. Posiedzenie potrwa tylko dwa dni i będzie przedostatnim zjazdem przed wakacyjną przerwą w obradach.