Obietnice europarlamentarzystów

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

administracja państwowa i samorząd

Podniesienie uposażeń funkcjonariuszy

- Realizujemy program modernizacji służb mundurowych, a co za tym idzie mamy również zabezpieczone środki na uposażenia policjantów, także dla rozpoczynających służbę (...). Chcę państwa zapewnić, że już od 1 maja będą środki na to, żeby te uposażenia, wam - funkcjonariuszom w najniższych kategoriach zaszeregowania, podnieść. To są dodatkowe środki, oprócz tych, które już są też zagwarantowane; w roku 2019 kolejne podwyżki przed policjantami.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 13.02.2018

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo
administracja państwowa i samorząd
PiS
Wsparcie wymiaru samorzadowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej (expose 2016)

MSZ zamierza rozwijać mechanizm wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Dzięki niemu poprawia się współpraca między MSZ i regionami, a to z kolei przybliża priorytety polskiej polityki zagranicznej społecznościom lokalnym, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy nadal zapewniać obywatelom bezpośredni dostęp do informacji o sprawach zagranicznych i aktywności na forum międzynarodowym za pośrednictwem sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Źródło: msz.gov.pl

Data obietnicy: 29.01.2016

polityka zagraniczna
sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
obietnice rządu
11 Sieradz
PiS
Ministerstwo Rozwoju

Głównym zadaniem tego ministerstwa będzie przeprowadzenie naszego wielkiego planu inwestycyjnego. Powstanie ono w pierwszej fazie z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Z czasem dochodzić będą do tego zadania pełnione dotąd przez likwidowane Ministerstwo Skarbu.

Źródło: premier.gov.pl

Data obietnicy: 18.11.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
rozwój regionalny
12 Chrzanów
PiS
exposé
obietnice premiera
Ministerstwo Infrastruktury

W sferze inwestycji infrastrukturalnych rolę zarządzającego pełnić będzie w dalszym ciągu Ministerstwo Infrastruktury oddzielone od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale z poważnym uzupełnieniem o dział budownictwa. Przeprowadzenie wskazanego wyżej programu mieszkaniowego będzie, obok budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i modernizacji kolei, głównym programem realizowanym przez to ministerstwo.

Źródło: premier.gov.pl

Data obietnicy: 18.11.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
infrastruktura
12 Chrzanów
PiS
exposé
obietnice premiera
Ministerstwo Energii

Ministerstwo to, podobnie zresztą jak Ministerstwo Infrastruktury, będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój. Wyodrębnienie tego ministerstwa wynika przede wszystkim ze strategicznego charakteru przedmiotu jego działania i ogromnej ilości problemów jakie są tutaj do podjęcia. Wśród tych problemów jest także kwestia górnictwa. Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji.

Źródło: premier.gov.pl

Data obietnicy: 18.11.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
administracja państwowa i samorząd
górnictwo
12 Chrzanów
PiS
exposé
obietnice premiera
Ministerstwo Cyfryzacji

Cyfryzacja państwa jest niezbędna. Jednocześnie nie notujemy realnych postępów w tej dziedzinie, a różne działania budzą co najmniej wątpliwości. Skorzystamy z wzorów brytyjskich i amerykańskich - konsolidacja zadań i środków w jednym ręku. Zwiększymy skuteczność naszego działania na tym polu.

Źródło: premier.gov.pl

Data obietnicy: 18.11.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
innowacje i nowe technologie
12 Chrzanów
PiS
exposé
obietnice premiera
cyfryzacja
Ministerstwo Gospodarki Morskiej

W wielkiej mierze w ramach wskazywanego wcześniej planu, a także działania administracyjne zmierzające do odtworzenia tego bardzo ważnego działu naszej gospodarki - kiedyś istniejącego i rozbudowanego, a dziś radykalnie zredukowanego i znajdującego się w głębokim kryzysie. Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, po których będą płynąć pełne towarów barki zwodowane w rodzimych stoczniach.

Źródło: premier.gov.pl

Data obietnicy: 18.11.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
gospodarka morska
żegluga śródlądowa
12 Chrzanów
PiS
exposé
obietnice premiera
Kompetencje premiera

Rozważamy także ostateczne uporządkowanie tego wszystkiego, co łączy się ze sposobem kierowania. Chodzi w szczególności o nadanie mu prawa do wydawania wiążących poleceń poszczególnym ministrom.

Źródło: premier.gov.pl

Data obietnicy: 18.11.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
premier
12 Chrzanów
PiS
exposé
obietnice premiera
Przeciwdziałanie likwidacji instytucji państwowych

Przeciwdziałanie likwidacji instytucji państwowych w miejscowościach powiatowych.

Data obietnicy: październik 2015

sprawy lokalne
PiS
administracja państwowa i samorząd
wybory 2015
24 Białystok
Zrealizowane exposé

Tak, zrealizowałam exposé. Mogę sprawozdać: zrealizowałam swoje exposé. To ma swoje odzwierciedlenie w tym budżecie.

Źródło: 300polityka.pl

Data obietnicy: 10.09.2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
budżet państwa i podatki
PO
wybory 2015
exposé
19 Warszawa
Powołanie budżetów partycypacyjnych

Polacy chcą współdecydować o sprawach publicznych i słusznie. Wprowadzimy budżety obywatelskie na każdym szczeblu samorządu.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Data obietnicy: 20.06.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
partycypacja
PO
administracja państwowa i samorząd
17 Radom
obietnice premiera
Ani jednego krewnego w Kancelarii Prezydenta

Ilu krewnych zatrudni Pan w Kancelarii Prezydenta? Ani jednego.

Źródło: www.wykop.pl

Data obietnicy: maj 2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
PSL
Prezydent - mecenas Polski samorządowej

Prezydent powinien być mecenasem Polski samorządowej - Konwencja Samorządowa w Lublinie

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.05.2015

oficjalne materiały wyborcze
PSL
prerogatywy i rola prezydenta
administracja państwowa i samorząd
Zrównoważony rozwój

Ten zrównoważony rozwój jest zapisany w konstytucji. Warto na każdym polu funkcjonowania państwa, władz centralnych i samorządowych pilnować zrównoważonego rozwoju w układzie społecznym, terytorialnym. Należy tego pilnować, żeby dawać równe szanse zarówno małym miejscowościom wiejskim, ale też dużym ośrodkom, wdrażać tę filozofię w życie poprzez praktyczne decyzje

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: kwiecień 2015

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
zrównoważony rozwój
PSL
konstytucja
Relacje z biznesem

Będą wprowadzone zasady, czy kodeks takich relacji pomiędzy biznesem a władzą, zwłaszcza administracją podatkową, która będzie w większym stopniu ufać obywatelowi. Do tej pory w praktyce tych relacji przedsiębiorcy byli traktowani jak oszuści.

Źródło: fakty.interia.pl

Data obietnicy: kwiecień 2015

PSL
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
administracja państwowa i samorząd
Nowa ustawa o finansach publicznych w kontekście samorządów

Obchodziliśmy 25 rocznicę polskiego samorządu. W Poznaniu samorządowcy pytali mnie o dokończenie reformy. Dziś potrzebujemy nowej architektury systemu dochodów dla finansów. Dziś mamy wrażenie, ze z Warszawy wszystkiego dobrze nie widać, że z Opoczna, Płocka, Radzynia Podlaskiego widać zdecydowanie lepiej. Potrzebujemy nowej ustawy o finansach publicznych. Jako samorządy potrzebujemy więcej elastyczności w kształtowaniu relacji zadłużenia. Potrzebujemy również dochodów, nie tylko jako część podatków dochodowych.

Źródło: www.jarubas.pl

Data obietnicy: marzec 2015

oficjalne materiały wyborcze
PSL
budżet państwa i podatki
sprawy ogólnopolskie
prawo
administracja państwowa i samorząd
projekt ustawy
Przekształcenie Senatu w Izbę Samorządowo-Gospodarczą

Senat powinien zostać przekształcony w Izbę Samorządowo-Gospodarczą. W obecnej formule nie spełnia swojego zadania. To powinno być forum prezentacji idei samorządowej, gospodarczej i środowisk narodowych.

Źródło: www.jarubas.pl

Data obietnicy: marzec 2015

oficjalne materiały wyborcze
PSL
administracja państwowa i samorząd
Senat
sprawy ogólnopolskie
O strukturze wojska

Mamy jeden z najwyższych wskaźników administracji w wojsku i trzeba zmieniać te proporcje na rzecz zdolnych do zaangażowania pod bronią żołnierzy.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 31.03.2015

PSL
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
administracja państwowa i samorząd
Wydzielenie Warszawy z Mazowsza

Stosowanie algorytmów dzielenia pieniędzy unijnych jest w Brukseli bardzo dobrze postrzegane. To mogłoby nam pomóc w negocjacjach dotyczących statystycznego wydzielenia Warszawy. Ale kiedy już jako radny wojewódzki to proponowałem, nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać. Dodane przez: Mateusz

Źródło: radom.gazeta.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

PiS
5 mazowiecki
sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
Powrót do 49 województw

[…] następują coraz większe dysproporcje w położeniu bytowym rodzin, jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej krajów, w których rozwarstwienie społeczne następuje najszybciej. Owszem, przybywa zamożnych, ale szybciej - biednych […]  do tego dochodzą problemy w dotarciu do rynku pracy zwłaszcza młodych ludzi. Gdyby wrócić do koncepcji 49 województw, w znacznym stopniu skończyłyby się problemy znienawidzonych “słoików”, którzy codziennie pokonują dwieście kilometrów do pracy. Wokół nowych centrów administracyjnych mogą się pojawić nowe szanse, inwestorzy, nastąpi przeniesienie części instytucji centralnych poza Warszawę. dodane przez: Sylwia

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 21.12.2013

SLD
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
26 Gdynia
Więcej środków dla samorządów lokalnych

Samorządom lokalnym brakuje pieniędzy na realizację wciąż nowych zadań i obciążeń, bo gospodarka słabnie i rośnie bezrobocie. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.radiopik.pl

Data obietnicy: 27.04.2013

SLD
administracja państwowa i samorząd
26 Gdynia
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Krytyka przepisów dot. opłat za śmieci

Do 2015 roku Polska będzie zobowiązana do podjęcia kolejnych rozwiązań, które UE narzuca, m.in. dotyczących wywozów odpadów komunalnych ciekłych. Problemów będzie coraz więcej, tym bardziej, że gminy są do tego nie do końca przygotowane. Nie zgadzam się z interpretacją ministerstwa, które twierdzi, że to jest wina gmin; bo gminy o tym wiedziały. W wielu miejscach gminy nie mają odpowiednich środków, żeby te rozwiązania wprowadzić. Wszystko to odbija się na mieszkańcach, dlatego że to ludzie płacą w tej chwili więcej, albo też są przypadki, kiedy wywóz odpadów jest w tej chwili realizowany gorzej niż poprzednio. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 2013

12 Chrzanów
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
śmieci
O stworzeniu rady rządowe przeciwdziałającej ksenofobii i dyskryminacji w życiu publicznym

Monitorowanie, obserwowanie sytuacji, o jakich mowa, jest potrzebne, bo zdarza się, że instytucje państwowe nie reagują na przypadki mowy nienawiści czy pojedyncze zachowania ludzi, które są nie do zaakceptowania. Zdarzało się nie raz, że po prostu mówiono o niskiej szkodliwości społecznej takich czynów, więc reagowanie na to jest potrzebne. (...) Ale stworzenie rady z członków ekipy rządzącej, która będzie cenzurowała pozostałych polityków - to nie jest odpowiedni pomysł.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 29.11.2012

sprawy ogólnopolskie
Koło Senatorów Niezależnych
61 Białystok
prawa i wolności obywatelskie
administracja państwowa i samorząd
Administracja publiczna

Dopóki nie wprowadzimy zmian w sposobie zarządzania administracją publiczną i nie stworzymy strategicznego centrum w strukturze rządu, nie ma co marzyć o żadnych poważnych oszczędnościach.

Źródło: www.gf24.pl

Data obietnicy: 19.10.2012

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
12 Chrzanów
PiS