Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1946-02-10, Jutrosin
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Krystyna Łybacka, 1 z wielkopolskiego, SLD-UP. Nauczycielka akademicka, dr nauk matematycznych, posłanka I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, w l. 2001-2004 minister edukacji narodowej i sportu, członkini SLD. Od 2014 r. w Parlamencie Europejskim. Tematy na nową kadencję: edukacja, badania naukowe... i innowacje.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 23.07.2014
Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Zrównoważony rozwój

Rozwój powinien się odbywać w sposób zrównoważony, aby każdy sektor i każdy skrawek życia miał te same szanse […] Żadnego człowieka nie można wykluczyć. Chcemy nowej umowy społecznej, by przeciwdziałać niekontrolowanej komercjalizacji takich sektorów jak kultura czy edukacja. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.codziennypoznan.pl

SLD
okręg 7
wielkopolskie
sprawy globalne
zrównoważony rozwój
Gospodarka oparta na wiedzy

Oczekujemy również od UE, by w bardziej zdecydowany sposób budowała gospodarkę opartą na wiedzy. […] Nie wystarczą już założenia strategii lizbońskiej o konkurowaniu z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Dziś Unia musi konkurować gospodarczo z resztą świata. Ale żeby zbudować gospodarkę opartą na wiedzy musi najpierw zbudować unię innowacji. I tu zależy nam m.in. na wyłączeniu z ogólnej puli wydatków na badania i rozwój, by nie wliczać ich i nie ograniczać trzema procentami deficytu państw członkowskich. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.gloswielkopolski.pl

SLD
okręg 7
wielkopolskie
sprawy globalne
gospodarka i energetyka
Ograniczenie biurokracji w UE

Jako jeden z kluczy do poprawy pozycji ekonomicznej i znaczenia krajów Unii Europejskiej w świecie widzi konieczność ograniczenia biurokracji w instytucjach europejskich. Dodane przez: Dominika

Źródło: Jako jeden z kluczy do poprawy pozycji ekonomicznej i znaczenia krajów Unii Europejskiej w świecie widzi konieczność ograniczenia biurokracji w instytucjach europejskich.

SLD
okręg 7
wielkopolskie
sprawy globalne
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Za całokształt swojej działalności w PE zostałam wybrana najlepszym europosłem 2019 roku w dziedzinie edukacji, kultury i mediów.
Sukces 2: Duże poparcie dla raportu mojego autorstwa dotyczącego modernizacji edukacji w UE.
Największa porażka: Brak wystarczającego poparcia dla mojej propozycji wprowadzenia zasady ‘’równa płaca w całej UE za równą pracę’’ w projektach programu Erasmus+.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Przyjęcie najbardziej kompleksowego w tej kadencji raportu dot. modernizacji edukacji w Unii Europejskiej Opracowanie raportu.
Znaczne usprawnienie funkcjonowania największego unijnego programu Erasmus+ w zakresie m.in. uproszenia procedur administracyjnych, większego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i grup defaworyzowanych, włączenia mobilności pracowników edukacji wczesnoszkolnej do nowej edycji Erasmusa po 2020. Jako stały sprawozdawca z ramienia S&D w sprawie Erasmusa+ monitorowałam jego implementację i opracowałam liczne propozycje dot. nowej edycji tego programu.
Przyjęcie moich propozycji dotyczących usprawnienia programu Horyzont 2020 i ich uwzględnienie w nowej edycji tego programu. Opracowanie stosownych poprawek.
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Trudne są głosowania nad polityką dot. zmian klimatycznych, z jednej strony uważam, za kluczową intensyfikację działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia, z drugiej strony nie mogę zgodzić się na radyklane działania w tym zakresie, które uderzają w polski przemysł.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej