Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1955-02-06, Rzeszów
Zawód: inżynier mechanik
Wykształcenie: wyższe
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej. Zawodowo związany z regionem rzeszowskim. Pracował jako specjalista konstruktor w zakładzie badawczo rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów”. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, był przewodniczącym zarządu regionu. Członek PiS. Samorządowiec: 1998 r.... wybrany z list AWS na radnego sejmiku woj. podkarpackiego, pełnił tę funkcję w l. 1999-2002 i 2006-2015. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej tego sejmiku (2006-2010) oraz jego przewodniczącym (2013-2014). W l. 2014-2015 wicemarszałek woj. podkarpackiego. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: infrastruktury (wiceprzewodniczący) oraz obrony narodowej (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2018
kandydat na prezydenta Rzeszowa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Rzeszów, liczba głosów: 23 100
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Rzeszów, liczba głosów: 18 202
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
  1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
  4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
pozytywny wpływ na decyzje Rządu i MON ws. odbudowy polskiego przemysłu obronnego i nowych zamówień dla MON, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej
wpływ na decyzje dot. przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatia
wpływ na poprawę infrastruktury kolejowej i ożywienie przewozów pasażerskich na Podkarpaciu
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
ust. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)
ust. przywracająca wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65v mężczyźni)
ust. o powszechnym obowiązku obrony - powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
wsparcie inwestycji drogowych (m.in. S19) i kolejowych na Podkarpaciu
rozwój przemysłu w tym obronnego i lotniczego
wsparcie reform ustrojowych: sądownictwo, samorządność, pluralizm mediów
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Wzmocnienie instytucji referendum, wprowadzenie mechanizmów kontroli społecznej funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej