Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1953-07-27, Warszawa
Zawód: informatyk
Wykształcenie: wyższe

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
To nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Karanie jest mniej skuteczne od zachęcania, więc optymalnie byłoby utrzymać dotychczasowe dopłaty, a rolnikom dbającym o środowisko je dodatkowo podwyższyć
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
To znowu nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Przede wszystkim mowa jest o sytuacji jaka będzie miała miejsce za 10 i 15 lat – to jest epoka technologiczna. Przy obecnym tempie rozwoju nowych technologii dyskusja na ten temat może być bezprzedmiotowa – może zostać opracowana technologia na tyle tania i bezemisyjna, że żadne zakazy czy nakazy nie będą potrzebne. Dlatego uważam, że warto przyjąć ambitny cel i starać się go osiągnąć. Jeśli uda się go osiągnąć wcześniej w oparciu o nową technologię to super, a jeśli nie to przesuniecie terminu o kolejne klika lat będzie zwyczajnie konieczne. Nie uważam też, że karanie kierowców nie jest rozwiązaniem. Zdecydowanie skuteczniejsze jest zachęcanie i to nie tylko kierowców, ale przede wszystkim producentów, którzy nad nowymi napędami powinni pracować.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Poziom gospodarczy krajów UE jest zróżnicowany a budowa elektrowni atomowych jest droga. Jeśli wszystkie kraje mają docelowo być zeroemisyjne w krótkim czasie, to albo UE będzie partycypowała w kosztach budowy elektrowni atomowych przynajmniej w mniej rozwiniętych i mniej zamożnych krajach, albo kraje zamożniejsze i dysponujące elektrowniami atomowymi będą musiały zapewnić krajom słabszym dostawy energii. Tak czy inaczej nie uda się zapewnić zeroemisyjności bez wykorzystania energii atomowej przynajmniej do czasu opracowania rewolucyjnej technologii o ile taka może istnieć (np. zimna fuzja)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Zielona transformacja: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, rewitalizacja wód powierzchniowych. Innowacyjna gospodarka: wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Reforma służby zdrowia: profilaktyka w pierwszym rzędzie, nowoczesne procedury medyczne. Reforma edukacji: unowocześnienie podstawy programowej, praca zespołowa, nauka korzystania ze źródeł i rozwiązywania problemów, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wyrównanie szans: walka z wykluczeniem osób z małych miejscowości, niepełnosprawnych i seniorów przynajmniej na poziomie europejskim, walka z dyskryminacją wszelkiego rodzaju
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Zmiany w prawie przeciwdziałające wykluczeniu osób z małych miejscowości, niepełnosprawnych i seniorów
Zmiany w prawie w kierunku realnej ochrony środowiska i klimatu
Zmiana systemu ochrony zdrowia
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Reforma podatkowa
Reforma służby zdrowia
Reforma ochrony środowiska
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

26.06.2024, Zmiana po pierwszej kwarcie

…W latach 2008–2011 pełnił funkcję prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Michała Kobosko zastąpi  Bożenna Hołownia , z wykształcenia hydrolożka, obecnie emerytka i działaczka Polski 2050, niezwiązana jednak rodzinnie z Szymonem Hołownią. Startując z…

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Nowoczesnej w wyścigu o mandat może wyprzedzić nienależąca do żadnej partii (popierana przez Polskę 2050) informatyczka Bożenna Hołownia, startująca z miejsca 39. Ostatecznie Ryszard Petru zdobył mandat przewagą 1599 głosów.  Wielcy przegrani Mandatu nie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie