Obietnice posłów

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

gospodarka i energetyka

Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy oparty na narodowych zasobach: energetycznych (m.in. węgiel, gaz łupkowy, wody geotermalne, inne kopaliny użyteczne), rolniczych, przyrodniczych oraz wykorzystaniu aktywności obywateli, ich wiedzy, pracowitości i innowacyjności; Zrównoważony rozwój kraju, realizowany we współpracy z samorządami lokalnymi, pozwalający na walkę z bezrobociem, zapewnienie godnych warunków życia i realizację celów życiowych, niezależnie od miejsca zamieszkania; Zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wzmocnienie funduszy poręczeń kredytowych i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków europejskich, wsparcie powstawania i zwiększenie efektywności inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i stref gospodarczych;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich i uczynienie z nich równoprawnego, dobrego miejsca do życia poprzez poprawę konkurencyjności sektora rolnego, wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości, w tym żywności ekologicznej, przyciągnięcie inwestorów tworzących miejsca pracy oraz poprawę gospodarki wodnej, m. in. poprzez zwiększenie małej retencji;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
gospodarka i energetyka
Toruń
Inwestycje w gaz łupkowy (drugie exposé)

Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa, PGNiG, Orlenu, Lotosu, KGHM, Tauronu. To także budowa trzech kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 miliardów złotych.

Źródło: wyborcza.pl

PO
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Zamówienia publiczne dla uczciwych pracodawców

Z zamówień publicznych będą korzystali Ci, którzy zatrudniają na umowę o pracę. Chcemy ograniczyć przewagę firm, które budują przewagę na zatrudnianiu pracowników na różnych formach umów śmieciowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

PO
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
gospodarka i energetyka
obietnice premiera
Oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Oskładkowanie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.

Źródło: www.premier.gov.pl

PO
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rynek pracy
obietnice premiera
Ułatwienia dla przedsiębiorców (drugie exposé)

Chcemy także ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w tych trudnych czasach, i także w dalszej przyszłości.

Źródło: wyborcza.pl

PO
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Udogodnienia dla przedsiębiorców

Od października 2014 r. przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność w dniu wpisu do KRS.

Źródło: www.premier.gov.pl

PO
Warszawa
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Utrzymanie wzrostu gospodarczego (drugie exposé)

(…) ja powiem, że są to bezdyskusyjnie dwa priorytety. To jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, utrzymanie tego tempa rozwoju Polski, który wzbudza podziw na całym świecie, nawet jeśli będzie mniejszy niż w ostatnich latach, ale utrzymanie za wszelką cenę tego dodatniego wzrostu.

Źródło: wyborcza.pl

PO
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
obietnice premiera
Rozwój infrastuktury

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] budowie obwodnic: Kartuz, Kościerzyny, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Przedsiębiorczość

Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców. Proste podatki i mniej biurokracji.

Źródło: www.malgorzataniemczyk.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
budżet państwa i podatki
9 Łódź
Bezpieczeństwo

profesjonalizacja armii, wprowadzenie systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi, uruchomienie eksploatacji gazu łupkowego, przywrócenie zlikwidowanych komisariatów policji Dodane przez: Daria

Źródło: ryszardterlecki.pl

PiS
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
gospodarka i energetyka
Pomorska Kolej Metropolitalna

Jestem pewien, że rozsądek zwycięży i że inwestycja na miarę XXI wieku, ważna dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, nie zostanie zablokowana. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której budowa PKM zostałaby wstrzymana, dlatego też wierzę, że odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie skuteczne. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

PO
sprawy lokalne
26 Gdynia
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Miejscowi kupcy

Trzeba zadbać o miejscowych kupców. Czas skończyć z ułatwianiem wznoszenia nowych hipermarketów.

Źródło: slawomirzawislak.pl

PiS
Chełm
sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
Gaz łupkowy

Gaz z łupków jest szansą dla Polski. Życzmy sobie, aby ten gaz tutaj był. Rząd pracuje nad tym, aby gminy z tytułu eksploatacji złóż zarobiły jak najwięcej. Do końca czerwca ma być już wiadomo jakiej wysokości ma to być podatek. Dodane przez: Sylwia

Źródło: wizjalokalna.pl

PO
gaz łupkowy
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Zatrudnienie młodych ludzi

Będę inicjować autentyczną politykę zatrudnienia ludzi młodych, których w naszym regionie  pozostaje bez pracy 30 %. Konsekwentnie będę dążyć do odblokowania młodym ludziom dostępu do zawodów, które są nadmiernie limitowane.

Źródło: www.czartoryski.pl

PiS
sprawy lokalne
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rynek pracy
Siedlce
Przeciwdziałanie prywatyzacji KGHM

 Zamierzam aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu – zarówno poprzez zabieganie o szybką realizację inwestycji jaką jest trasa S3, jak i przeciwdziałanie dalszej wyprzedaży przez Skarb Państwa akcji KGHM Polska Miedź SA Źródło: wybierzpis.org.pl Kandydat przedstawił także dwie najważniejsze tezy swego programu. Pierwsza z nich, najbardziej istotna, to wstrzymanie dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi i to bez względu na to, czy proces ten miałby polegać na sprzedaży udziałów przez skarb państwa, czy też na kolejnej emisji akcji. Źródło: miedziowe.pl

PiS
gospodarka i energetyka
1 Legnica
Promocja gospodarcza regionu Zamościa

Trzeba zadbać o promocję gospodarczą Zamościa i regionu. Czas skończyć z mitem, że oto Zamość i region mogą utrzymywać się z turystyki.

Źródło: slawomirzawislak.pl

PiS
sprawy lokalne
Chełm
gospodarka i energetyka
Zakres pracy w Sejmie

W Sejmie chcę nadal zajmować się: gospodarką i energetyką (bezpieczeństwo energetyczne kraju, innowacyjność, inteligentne sieci), ułatwieniami w prowadzeniu biznesu (europejski rynek usług, konkurencyjność), dostosowaniem kształcenia do wymogów rynku pracy, mieszkaniami dla młodych ludzi nie posiadających zdolności kredytowej, zwiększeniem kontraktów dla szpitali

Źródło: źródło: www.akcjakonin.pl

PO
Konin
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
rynek pracy
infrastruktura
ochrona zdrowia
Remont tamy na Jeziorze Nyskim, obwodnica, uruchomienie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej

Jest tu kilka inwestycji niezmiernie istotnych dla mieszkańców. To remont tamy na Jeziorze Nyskim i fragmentu rzeki, to obwodnica i wreszcie uruchomienie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej, tak by na tych 255 hektarach jak najszybciej pojawiły się firmy, przedsiębiorstwa. Dodane przez: Angelika

Źródło: opole.gazeta.pl

PO
Opole
sprawy lokalne
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Ułatwienia dla przedsiębiorców

Jak dodał Napieralski, chodzi o to, by stwarzać ułatwienia dla przedsiębiorców zakładających własne interesy, by przepisy ich dotyczące były proste. „Ważny jest też spokój, przewidywalność kursu walut i stabilność w podejmowaniu decyzji” – zaznaczył Źródło: gs24.pl

Źródło: www.gs24.pl

SLD
41 Szczecin
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Deregulacja

Nasza pierwsza reguła deregulacyjna to „UE plus zero” – powinniśmy zweryfikować, czy dana ustawa lub akt prawny są konieczne w świetle prawa unijnego. Jeśli nie są konieczne, a nakładają zbędne obciążenia na polskich obywateli, powinno się je uchylić. Druga reguła deregulacyjna to zgodność obowiązującego prawa z zasadą dobra wspólnego. Każda ustawa powinna być przeanalizowana pod kątem tego, czy służy ogółowi obywateli, czy tylko mniej lub bardziej licznej grupie interesów. Jako poseł chciałbym przyczynić się do tego, by właśnie te zasady zostały przyjęte jako podstawa oceny prawa stanowionego w Polsce.

Źródło: www.wipler.pl

PiS
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
Przetargi

Żeby w przetargach ważna była nie tylko cena, ale ile umów o pracę daje dana firma. My to zrobiliśmy w ministerstwie - w przetargu na ochronę i dbanie o czystość, wszędzie zapisaliśmy w przetargu ilość umów etatowych. Dziś wszyscy ochroniarze i wszyscy, którzy dbają o czystość w ministerstwie są zatrudnieni na etacie. To jest kierunek, jaki trzeba przyjąć

Źródło: www.bankier.pl

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
PSL
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
rynek pracy
Wsparcie dla rodzin

Polskim rodzinom zagrażą dzisiaj brak żłobków, brak sprawnego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, wykluczenie komunikacyjne, które dotyka 14 mln Polaków, niesprawiedliwa konstrukcja funduszu alimentacyjnego. (...) Jako prezydent RP postaram się zrobić wszystko żeby współpracować z samorządami, drenowanymi dzisiaj przez rząd, żeby żłobków było jak najwięcej, żeby wreszcie weszła w życie realnie ustawa z "Piątki Kaczyńskiego" nazywana PKS+, która może pomóc rozwiązać problemy komunikacyjne znacznej części Polaków.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Program dla gospodarki

Zaprezentowałem program gospodarki na przyszłość, i tam powiedziałem wprost, że w ciągu pięciu miesięcy urzędowania złożę pięć ustaw, które przesuna miliardy złotych. z tych niemądrych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, na rozwiązywanie realnych problemów Polaków.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wprowadzenie euro

O euro dzisiaj nikt nie mówi, jest złoty i ma być złoty.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wyzwania gospodarcze

W polskich domach rozmawia się o problemach związanych ze spadkiem produkcji przemysłowej, sprzedażą, z miejscami pracy, z ratunkiem dla swoich firm, dla swoich rodzin. Dzisiaj trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS i to jest ratunek dla wielu firm. I dać szansę na oddychanie pełną piersią polskim przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy. Nie wolno ich karać, skończy z tym karaniem w Polsce za pracę. Doceńmy ludzi ciężkiej pracy przez wyższą kwotę wolną od podatku. A tak naprawdę trzeba zacząć też od zmian ustrojowych, bo będziemy tkwili w tym zwariowanym świecie, który tutaj skupia się jak w soczewce. Nie możemy na to pozwolić, trzeba odpowiadać dzisiaj na realne potrzeby gospodarki. Turystyka w zapaści, brakuje pieniędzy dla samorządów, trzeba dać im bon inwestycyjny, żeby mogli rozpocząć nowe inwestycje, edukacja niedofinansowana.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku, ZUS

Ja poważnie traktuję wyborców, dlatego przyszedłem dzisiaj z konkretnymi projektami ustaw: ustawa o dobrowolnym ZUSie dla przedsiębiorców, ustawa wprowadzająca podatek dochodowy, kwotę wolną, pięć tysięcy, każdy podatnik na tym zyska, trzydzieści tysięcy kwota wolna rocznie.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wydobycie i eksport węgla

(...) UE stosuje rónego rodzaju instrumenty nacisku ekonomicznego na nasze państwo po to, żeby wymóc politykę sprzeczną z naszymi interesami - polityke zamykania kopalń, wstrzymywania wydobycia złóż naruralnych, likwidowania i lub wstrzymywania inwestycji (...) i w zamian za to wydzielać nam pieniądze. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 14.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wydobycie i eksport węgla

(...) Będziemy bronić polskiego węgla (...) wydobycie polskiego węgla i produkcja energii to są tematy związane, ale to nie są tematy nierozerwalnie związane. My możemy sobie produkować energię nawet w 100% z odnawialnych źródeł energii, jeżeli jest taki ekspert, który stwierdzi, że jesteśmy w stanie odnawialnymi źródłami energii zaopatrzyć przemysł w stabilną energię, a węgiel możemy wydobywać choćby po to, żeby go eksportować (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 13.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wydobycie i eksport węgla

(...) polskie prawo do wydobycia swoich złóż naturalnych jest tym prawem, na straży którego chcę stać. Polski przemysł - przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny, ale także wszelkiego rodzaju inny, nowoczesny przemysł, który jest skupiony tutaj w województwie śląskim - jest tym, na strażyktórego chcemy stać w duchu wolności gospodarczej, w duchu troski o polskie interesy narodowe, w duchu wizji nowoczesnego państwa (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 13.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Nie podwyższę podatków, a jeśli będzie to możliwe zgłoszę inicjatywę ich obniżenia.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bon turystyczny

(...) Jeżeli chodzi o tzw. bon turystyczny, to ja myślę, że musimy nie oceniać obetnic, tylko zaczekać na projekt ustawy. Jak zobaczymy projekt ustawy, to Koło Poselskie Konfederacji zbierze się, przedyskutuje, co tam dokładnie jest i wówczas zrobimy to, co zwykle, czyli wygłosimy merytoryczną krytykę tego projektu. W tej chwili mamy tylko słowa. To za mało, żeby formułować rzetelną ocenę.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pakiet Mobilności

(...) Pakiet Mobilności to wyraz protekcjonizmu zachdnich państw Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec i Francji, mający chronić rynek transportowy przed sprawniejszą, bardziej efektywną ekonomicznie polską konkurencją. Chcę wezwać polskie władze - rząd, Pana Prezydenta - do bardzo zdecydowanych protestów przeciwko temu pakietowi i skutecznego zablokowania go. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pakiet Mobilności

(...) Nam nie wolno zgodzić się na wykoszenie naszej konkurencji z europejskiego rynku. W szczególności w tak prymitywny sposób, jak zaproponowali to eurokraci - to znaczy poprzez narzucanie obowiązkowych terminów meldowania się kierowców, meldowania ciężarówek, poprzez różne utrudnienia, które mają podnieść nawet o kilkadziesiąt procent koszty działalności gospodarczej dla przedsiębiorców przowadzących działalność w skali ogólnounijnej z Polski. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pakiet Mobilności

(...) wzywam do zablokowania Pakietu Mobilności Unii Europejskiej. Jest to pakiet antymobilności. Jest to pakiet blokad dla polskich firm transportowych. (...) Potrzebujemy liderów, którzy będą w stanie się postawić tam, gdzie nasze interesy gospodarcze są naruszane. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pakiet Mobilności

(...) w Unii Europejskiej, w Europie trwa stale niekończąca się, ostra rywalizacja gospodarcza. A ta rywalizacja gospodarcza jest wspierana lobbingiem politycznym na poziomie Unii Europejskiej tak, żeby odpowiednimi regulacjami prawnymi zabezpieczyć dominującą gospodarczo pozycję narodów zachodnich. W tym wypadku widać, że Polacy okazują się lepsi, sprawniejsi, efektywniejsi i próbuje się ograniczyć im dostęp do europejskiego rynku. Jest to całkowitym zaprzeczeniem tego, o czym mówiono, wprowadzając nas do Unii Europejskiej. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Centralny Port Komunikacyjny

Uważam, że inwestycje infrastrukturalne są potrzebne, a cały spór, który ich dotyczy powinien mieć charakter merytotyczny. Jeżeli chodzi o CPK, od dawna wśród ekspertów jest świadomość, że nie da się rozwijać Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina czyli warszawskiego lotniska, ponieważ ze wszystkich stron otoczone jest ono miastem. Tam już się nie da dobudować kolejnego terminala. Od dawna jest świadomość, że trzeba zbudować nowe lotnisko. Idea rozbudowy lotniska w Modlinie do rangi międzynarodowego portu lotniczego nigdy moim zdaniem nie była realistyczna. To jest pomysł zastępczy. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Przekop Mierzei Wiślanej

(...) Jeżeli zaś chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, (...) To jest projekt moim zdaniem co najwyżej średni - wcale nie duży wbrew temu, co mówi rząd. (...) mający głównie moim zdaniem powody polityczne i strategiczne - mianowicie konflikty z Rosjanami co do korzystania z Zatoki Wiślanej. No i skoro te konflikty występują i nie zanosi się na zmianę mentalności władz w Rosji, żeby one, że tak powiem, zaczęły nam w każdej sprawie iść na rękę, no to trzeba tę inwestycję zrobić. Miejmy to z głowy.

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 7.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Gospodarka wodna

(...) Musimy postawić na gospodarkę wodną. (...) Polska gospodarka wodna od lat pozbawiona jest strategii. (...) Dziś chcemy postulować dwie rzeczy - po pierwsze walkę z suszą poprzez storzenie dobrego systemu gospodarki wodnej

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Gospodarka wodna

(...) Przypomnijmy, że cały system gospodarki wodnej przez wieki tworzony był w celu osuszania ziem w celach rolniczych, w tej chwili ze względu na zmieniające się uwarunkowania klimatyczne ten główny strategiczny cel gospodarki wodnej musi zostać całkowicie zmieniony. Już nie osuszanie ziem, ale zatrzymywanie wody, utrzymywanie wysokiego poziomu wód gruntowych staje się celem strategicznym. Stąd koncepcja całkowitej zmiany, całego tego systemu odwadniania z systemu sprawnie i szybko odprowadzającego wodę przez rzeki, następnie prosto do Morza Bałtyckiego w system, który tę wodę będzie zatrzymywał na każdym możliwym poziomie. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Turystyka wodna

(...) Mamy w Polsce doskonale rozwiniętą sieć rzeczną, którą można wykorzystywać i trzeba wykorzystywać do turystyki wodnej. Jest to naprawdę bardzo zaniedbana dziedzina polskiej turystyki i mająca w sobie ogromny potencjał. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Regulacja rzek

(...) Cała technika, cała inżynieria związana z regulacją rzek, związana z ekolgią ekosystemów rzecznych została w Polsce potwornie zaniedbana i dziś jako Konfederacja chcemy przypomnieć, że to są sprawy po prostu dla nas bardzo ważne. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

(...) Uważam, że w tej chwili najwięcej podatków płaci zwykły, mniej zarabiajacy, polski pracownik i to jest dramat, że więszość naszego społeczeństwa nie zdaje sobie z tego sprawy. Widziałem takie badanie opinii publicznej, w którym wychodzi, że kilkadziesiąt procent Polaków uważa, że nie płaci podatków. To znaczy, że ludzie w ogóle nie rejestrują tego faktu, że codziennie, robiąc zakupy (...), płacą bardzo duże sumy w postaci akcyzy, opłaty paliwowej, VAT-u przede wszystkim na cele ogólnospołeczne budżetowe, więc wydaje mi się, że po pierwsze poprzez podatki dochodowe i składki, następnie przez podatki pośrednie i różnego rodzaju dodatkowe opłaty kieszeń przeciętnego Polaka jest drenowana, przeciętnej polskiej rodziny jest wydrenowana w ponad połowie. (...)

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

(...) Uważam, że kiedy człowiek oddaje więcej niż połowę swoich zarobków dla państwa, żeby następnie państwo wedle uznania rozdzieliło to na tzw. inwestycje (często to nie są żadne inwestycje) czy na redystrybucję, to przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Nic dziwnego, że Polacy mają ogromny problem ze zbudowaniem swoich majątków. (...)

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

(...) Moim zdaniem dla uświadomienia ludziom, jak wiele płacą podatków, bardzo wiele by zrobiło takie rozwiązanie, żeby ludziomnie zabierać wszystkich pieniędzy, a następnie żeby mieli w jednym przelewie raz na miesiąc oddać to wszystko, co wynika z ich zakupów i z ich zarobków. Jakby wtedy (...) przyszło do odprowadzenia zwykłemu Polakowi kilku tysięcy złotych przelewu, to dopiero ludzie by się zdziwili.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500+

Myślę, że w ekonomii mało jest zjawisk, które mają tylko jeden efekt. (...) 500+ to jest element ogólnie redystrybucji społecznej, który na wielką skalę odbywa się także poprzez system różnego rodzaju innych świadczeń. (...) I one wszystkie oczywiście z jednej strony hamują rozwój gospodarczy, z drugiej strony rozpraszają dochód narodowy, generując jakiś tam popyt (szczególnie wśród biedniejszych ludzi, którzyw innym wypadku by tego popytu może w tej skali nie wykazywali). Między ekonomistami jest ogromny spór. W tej chwili wśród ekonomistów górę bierze pogląd, że tego rodzaju redystrybucja może gospodarkę lekko stymulować. Natomiast moim zdaniem to jest kwestia moralna a nie tylko ekonomiczna. Jak wiele pieniędzy ludziom można zabrać, żeby później im je rozdawać? (...)

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

(...) od początku kampanii akcentuję, że będę prezydentem, który nie podpisze żadnej ustawy, która podnosiłaby podatki Polakom. (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 5.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pakiet polskiego kierowcy

(...) przedstawiamy pakiet polskiego kierowcy. Pierwszy [punkt - przyp. MPW] i być może najważniejszy dla zwykłych Polaków: zmniejszenie opodatkowania paliwa. (...) Drugi (...) to winiety zamiast bramek na autostradach. (...) Następny (...) to zniesienie podatku od kupna auta PCC. (...) Czwarty (...) to umożliwienie, aby ubezpieczenie OC mogło wędrować za kierowcą lub za samochodem i żebyśmy dali wybór kierowcom, czy chcą właśnie wykupić na siebie, na osobę ubezpieczenie i jeździć różnymi autami, nie płacąc wielokrotnie ubezpieczenia, czy właśnie chcą, żeby to ubezpieczenie dotyczyło konkretnego samochodu. To pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów, ulżenie w tych kosztach właśnie kierowcom. (...) Piąty punkt i ostatni: mniejsze opłaty za parkowanie. (...) Postulujemy wprowadzenie górnego limitu opłat za parkowanie, który byłby niższy niż obecnie (...)

Źródło: www.pscp.tv

Data obietnicy: 5.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytura obywatelska

System emerytalny nie powinien być oparty na niegospodarności i niesprawiedliwości.(...). Ja uważam, że obecny system ma w sobie duży element niesprawiedliwości, polegający na tym, że państwo zajmuję się odwzorowaniem dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniami obywateli w okresie emerytalnym. I ja mam ogromną moralną wątpliwość, a może nawet jej nie mam, czy to jest rola państwa. (...) I szczerze powiedziawszy, jak sobie nad tym myślę, to nie mam bladego pojęcia, z jakiego tytułu. Dlaczego w ogóle tak jest. (...). Dlatego to mnie prowadzi do wniosku o emeryturze obywatelskiej, czyli równa emerytura dla wszystkich. (...). Fakty są takie, że wszyscy zrzucamy się w codziennie płaconych różnego rodzaju daninach, świadczeniach na wypłaty obecnych emerytur. Skoro tak, skoro mamy demokrację, w której wszyscy mają równe prawa, to emerytury powinny być równe. (...) A jeżeli ktoś chce wyższą emeryturę, to może w kapitałowym systemie osobnym dobrowolnie sobie oszczędzać albo zainwestować w jakieś tam dobra, nieruchomości, ruchomości, kolekcje rzeczy wartościowych, które na starość sprzeda. I to byłoby chyba znacznie bardziej uczciwe. Tak mi się wydaje.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Transport

Transport nie powinien być traktowany jako coś, co doraźnie musi się opłacać. Powinien być planowany długoterminowo - na #PokolenieNieKadencje- jako inwestycja w jakość życia i w równość społeczną. Transport, zwłaszcza lokalny, powinien być planowany na poziomie regionalnym.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 3.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020