Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1955-02-05, Tczew
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Ukończyła historię na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej. Członkini Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, przez 15 lat pracowała jako instruktor Stowarzyszenia PAX redakcji „Słowa Powszechnego”. Była nauczycielką w szkołach podstawowych. W l. 1999-2001 wiceprezes Urzędu Zamówie...ń Publicznych w Warszawie. Członkini zarządu głównego Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. Od września 2014 r. do listopada 2015 r. minister spraw wewnętrznych w rządzie Ewy Kopacz. Radna Bydgoszczy (1994-1998), członkini zarządu miasta (1995-1998), wojewoda bydgoska (1998-1999). Członkini PO od 2001 r. Posłanka od 2001 r. (IV-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: polityki społecznej i rodziny; równego statusu kobiet i mężczyzn; rodziny i spraw kobiet; finansów publicznych; łączności Polakami za granicą. Obecnie jest wiceprzewodniczącą komisji ds. kontroli państwowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Bydgoszcz, liczba głosów: 18 678
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Droga S5

S5 zawsze była priorytetem i nic się nie w tej sprawie nie zmieniło. Zainteresowany tą drogą jest sam premier. Na tym etapie nie ma żadnego zagrożenia. Rok 2012 i początek 2013 będzie przeznaczony na projektowanie. Natomiast od 2013 do 2015 potrwa budowa

Źródło: bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,10316843,Piotrowska__W_2013_zaczynamy_budowac_S5.html

PO
infrastruktura
sprawy lokalne
Bydgoszcz
Polska w UE

Solidarność z Europą jest nam potrzebna, bo nie możemy przewidzieć tego, co może się zdarzyć i kiedy my Polacy będziemy potrzebowali partnerów z UE, by pomogli nam w trudnej sytuacji

Źródło: polska.newsweek.pl

Data obietnicy: wrzesień 2015

sprawy europejskie
integracja europejska
Unia Europejska
4 Bydgoszcz
PO
Stosunek do uchodźców

Uważamy, że musimy być solidarni. Musimy i chcemy pomagać uchodźcom, ale w taki sposób, jaki sami określiliśmy.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: wrzesień 2015

sprawy europejskie
migracje
PO
4 Bydgoszcz
uchodźcy
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Strajk dotyczył podwyżek dla nauczycieli. W szkole nie odbywały się zajęcia dydaktyczne ani opiekuńcze.
Czy jako nauczyciel/ka należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą. Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
  1. Wójt powinien być wybierany przez radę gminy, a nie w wyborach powszechnych przez mieszkańców.
  2. Należy zwiększyć kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy.
  3. Kierownictwo w komisjach rewizyjnych w radach gmin powinni obejmować radni opozycji.
  4. Rada gminy powinna mieć bezpośredni wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przychodnie, miejskie zakłady dróg, straż miejska itp.).
  5. Radni powinni dysponować własnym budżetem na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych.
  6. Należy powołać biura obsługi rad z własnym budżetem.
  7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
zmiana prawa w zakresie usprawnienia budowy dróg i autostrad, pakiet ustaw zdrowotnych, odpowiedzialność urzędnicza, pakiet ustaw gospodarczych, usprawnienia dla małych przedsiębiorstw,zmiana nalicznania algorytmu dla Narodowych Funduszy Zdrowia, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
nie przeporwadzenie reformy KRUS, nie wprowadzenie okręgów jednomandatowych, zakończona klęską walka o zniesienie imunitetu,zakończone niepowodzeniem próby zmiany ustawy medialnej, nie udało się zmienić stylu debaty publicznej
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
ustawa o zmianie naliczania algorytmu dla Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ dzięki podział środkow finansowych jest sprawiedliwy, dzięki jej zapisom służba zdrowia w Kujawsko - Pomorskim zyskała około 300 mln zł.oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,dopiero dzięki jej uchwaleniu ofiara jest skutecznie chroniona
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej