Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1952-09-21, Rybnik
Zawód: poseł do Parlamentu Europejskiego
Wykształcenie: wyższe
Doktor socjologii. W l. 80 i 90. nauczyciel akademicki. W l. 90 burmistrz Cieszyna w l. 1998-2002 marszałek województwa śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i komisji... budżetowej. Jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w komisji budżetowej. Współsprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych 2021-2027 (przyszły budżet UE). Członek komisji ds. rozwoju regionalnego, współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN poświęconej polityce miejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie można dokonywać radykalnych zmian w okresie de facto rekonstrukcji spowodowane brexitem. Dopiera analiza koniecznych zmian powinna doporowadzic do debaty na temat zmian traktatu.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nauka o chrześcijańskich korzeniach jest moim zdaniem normalną częścią nauczania historii Europy, która zawiera również informację i wpływie kultury starożytnego Rzymu i idei Oświecenia
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Opracowanie stanowiska Parlamentu wobec pakietu legislacyjnego 2021-202 - polityka spójności, Horyzont Europa, Invest EU Instrument Łącząc Europę, polityka zewnętrzna itd.
Sukces 2: Przeprowadzenie procesu legislacyjnego dot. Europejskiego Funduszu Inwestycji Srategicznych
Największa porażka: niedokończenie prac nad perspektywą finansową 2021-2017- głównie spowodowana stanowiskiem Rady
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Wprowadzenie w życie rewizji budżetu 2014-2010 i jego uelastycznienie Jako stały sprawozdawca d/s wieloletniej perspektywy finansowej byłem odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska Parlamentu
Wypracowanie stanowiska Parlamentu w/s perspektywy finansowej 2021-2027 j.w.
przygotowanie elementów dot. miast w panowanej polityce spójności Byłem inicjatorem zmian jako przewodniczący ponadpartyjnej Intergrupy URBAN
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowania nad rezolucjami dotyczącymi łamania zasad praworządności w Polsce. Sytuacja w Polsce powoduje że zagrożone jest wdrażanie zasad demokratycznych UE i negatywne zainteresowanie Polską jest tego skutkiem . W konsekwencji trudne jest głosowanie, w którym trzeba wyrazić swoje stanowisko i troskę o kraj a równocześnie publicznie potwierdzić coś z czego nie jesteśmy dumni.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  Model posredni ale bardziej zintegrowany
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 17
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Znalezione artykuły

13.05.2024, Europoselskie reelekcje, smutne pożegnania i hojne emerytury

…i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy),  Jerzy Buzek ,  Danuta Hübner ,  Włodzimierz Karpiński ,  Jan Olbrycht (Platforma Obywatelska, Europejska Partia Ludowa),  Jarosław Kalinowski (PSL, Europejska Partia Ludowa),  Marek Balt…

4.03.2024, Polska delegacja w Parlamencie Europejskim, czyli kto reprezentuje nas w Strasburgu i Brukseli?

…delegacji ma za sobą długoletni staż w ławach europarlamentarnych. Ryszard Czarnecki (PiS), Bogusław Liberadzki (Nowa Lewica), Jan Olbrycht (PO), Jerzy Buzek (PO) oraz Jacek Saryusz-Wolski (PiS) zasiadają w PE nieprzerwanie od pojawienia się…

30.05.2019, Parlament Europejski jak magnes: czego premierzy, posłowie i samorządowcy szukają w Brukseli?

…lat doświadczenia Podobnym stażem w jedynej wybieralnej europejskiej instytucji mogą pochwalić się Ryszard Czarnecki , Bogusław Liberadzki , Jan Olbrycht i Jacek Saryusz-Wolski , którzy, tak jak Jerzy Buzek , są europosłami od 2004 r. Kolejne siedem…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Rozwoju Regionalnego, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Budżetowa, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Euro w Polsce

W programie Koalicji Europejskiej nie ma przyjęcia euro. Tematem jest budżet Unii Europejskiej - ile Polska otrzyma środków unijnych w przyszłej perspektywie. Liczy się wywalczenie jak największej kwot. Potrzebujemy w pierwszej kolejności tego.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.05.2019

śląski
PO
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
budżet UE
euro
Nord Stream 2

Jesteśmy przeciwko Nord Stream II

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 23.05.2019

śląski
PO
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
unia energetyczna
Kiedy Polska bez węgla?

Ostatnio zamknięto 8 kopalni, a jednocześnie się rozbudowuje elektrownie. Zmniejsza się wydobycie, a zwiększa import węgla. Nie ma stabilnej sytuacji. To samo jest w kwestii smogu. Strategia powinna być ponadpartyjna

Źródło: www.tokfm.pl

Data obietnicy: 16.05.2019

śląski
PO
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
ekologia i środowisko
węgiel
Sytuacja seniorów

Miasto musi myśleć o osobach starszych. Z jednej strony podmioty publiczne powinny zastanawiać się z urbanistami czy przedstawicielami służby zdrowia jak stworzyć ułatwienia dla seniorów w miastach. Z drugiej strony, w debacie o sprawach seniorów należy przede wszystkim zaprosić osoby starsze i ich pytać o to, co miasto może dla nich zrobić i jakie ułatwienia w codziennym życiu wprowadzić w przestrzeni publicznej.

Źródło: janolbrycht.pl

Data obietnicy: 21.05.2014

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
seniorzy
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Europejska polityka obronna

Uważam, iż w najbliższych latach prace nad wspólną obronnością będą trwały. Będzie należało się więc zastanowić podczas następnej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej nad relacją polityki obronnej do wspólnej polityki zagranicznej oraz relacjami z NATO.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
polityka zagraniczna
wybory europejskie 2014
11 śląski
PO
Budżet UE

Dlatego już teraz powinno się doprowadzić do dostosowania budżetu - jego zwiększenia. Nieuniknionym wydaje się wprowadzenie tzw. dochodów własnych. Na dziś skutecznym źródłem byłby podatek od transakcji finansowych. Nie powinno się dążyć do stworzenia osobnego budżetu dla strefy euro.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
budżet UE
euro
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Unia gospodarcza

Uważam, że obecnie należy dążyć do pogłębiania jednolitego rynku oraz współpracy gospodarczej, natomiast na dzień dzisiejszy jest za wcześnie na harmonizację podatkową.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
wspólny rynek
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Przyjęcie euro

Jestem zwolennikiem stanowiska, iż Polska powinna wejść do strefy euro w najbliższym korzystnym dla siebie terminie.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
euro
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Swobodny przepływ osób i towarów

Trzeba usuwać bariery wewnątrz jednolitego rynku związane z odmiennymi przepisami funkcjonującymi w państwach członkowskich m.in. z zakresu dyrektywy usługowej, swobodnego przepływu pracowników czy towarów.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wspólny rynek
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Unia energetyczna

Ortodoksyjne trzymanie się tylko i wyłącznie celów polityki środowiskowej kosztem gospodarki jest błędne. Prace nad budowaniem unii energetycznej powinny zostać przyśpieszone, a ze względu na jej kluczowe znaczenie, Polska nadal powinna należeć do najbardziej aktywnych krajów w tym procesie.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 17.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
unia energetyczna
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Polityka rodzinna

Unia Europejska nie ma i nie powinna mieć kompetencji w zakresie prawa rodzinnego.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
polityka rodzinna
wybory europejskie 2014
PSL
małopolsko-świętokrzyski
Miejski wymiar polityki spójności

Praca na rzecz rozwoju miast, to praca na rzecz rozwoju konkretnego regionu i całego kraju. Dla przykładu, rewitalizacja poprzemysłowych obszarów miejskich to nie jest tylko estetyczna praca architektów – to zespół działań dla rozwoju miasta, zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym na jego obszarze takim jak np. rozlewanie się miasta, to przywracanie życia konkretnym jego częściom i rozwiązywanie problemów społecznych.

Źródło: janolbrycht.pl

Data obietnicy: 25.03.2014

sprawy europejskie
przestrzeń miejska
rozwój regionalny
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski