Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Data i miejsce urodzenia: 1952-09-21, Rybnik
Zawód: poseł do Parlamentu Europejskiego
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Okręg: 11 Katowice
Liczba głosów: 69 009 (4,31%)
Doktor socjologii. W l. 80 i 90. nauczyciel akademicki. W l. 90 burmistrz Cieszyna w l. 1998-2002 marszałek województwa śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i komisji... budżetowej. Jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w komisji budżetowej. Współsprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych 2021-2027 (przyszły budżet UE). Członek komisji ds. rozwoju regionalnego, współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN poświęconej polityce miejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel. +32 (0)2 28 45511/ +32 (0)2 28 49511
 • Grota Roweckiego 42 pok. 311 43-100 Tychy tel. +48 (602) 505 638
 • Katowicka 24 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. +48 (509) 541 870
 • Wysoka 15/17 44-200 Rybnik tel. +48 (32) 324236916
 • Mościckiego 14 Sosnowiec tel. +48 (501) 767 036
 • 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. +33 (0)3 88 1 75511
 • ul. Głęboka 25 43-400 Cieszyn tel. +48 (33) 851 90 61
 • ul. 3 Maja 17/3 40-097 Katowice biuro@janolbrycht.pl tel. +48 (32) 354 12 07

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie można dokonywać radykalnych zmian w okresie de facto rekonstrukcji spowodowane brexitem. Dopiera analiza koniecznych zmian powinna doporowadzic do debaty na temat zmian traktatu.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nauka o chrześcijańskich korzeniach jest moim zdaniem normalną częścią nauczania historii Europy, która zawiera również informację i wpływie kultury starożytnego Rzymu i idei Oświecenia
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Opracowanie stanowiska Parlamentu wobec pakietu legislacyjnego 2021-202 - polityka spójności, Horyzont Europa, Invest EU Instrument Łącząc Europę, polityka zewnętrzna itd.
Sukces 2: Przeprowadzenie procesu legislacyjnego dot. Europejskiego Funduszu Inwestycji Srategicznych
Największa porażka: niedokończenie prac nad perspektywą finansową 2021-2017- głównie spowodowana stanowiskiem Rady
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Wprowadzenie w życie rewizji budżetu 2014-2010 i jego uelastycznienie Jako stały sprawozdawca d/s wieloletniej perspektywy finansowej byłem odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska Parlamentu
Wypracowanie stanowiska Parlamentu w/s perspektywy finansowej 2021-2027 j.w.
przygotowanie elementów dot. miast w panowanej polityce spójności Byłem inicjatorem zmian jako przewodniczący ponadpartyjnej Intergrupy URBAN
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowania nad rezolucjami dotyczącymi łamania zasad praworządności w Polsce. Sytuacja w Polsce powoduje że zagrożone jest wdrażanie zasad demokratycznych UE i negatywne zainteresowanie Polską jest tego skutkiem . W konsekwencji trudne jest głosowanie, w którym trzeba wyrazić swoje stanowisko i troskę o kraj a równocześnie publicznie potwierdzić coś z czego nie jesteśmy dumni.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Rozwoju Regionalnego, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Budżetowa, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Euro w Polsce

W programie Koalicji Europejskiej nie ma przyjęcia euro. Tematem jest budżet Unii Europejskiej - ile Polska otrzyma środków unijnych w przyszłej perspektywie. Liczy się wywalczenie jak największej kwot. Potrzebujemy w pierwszej kolejności tego.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.05.2019

śląski
PO
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
budżet UE
euro
Nord Stream 2

Jesteśmy przeciwko Nord Stream II

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 23.05.2019

śląski
PO
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
unia energetyczna
Kiedy Polska bez węgla?

Ostatnio zamknięto 8 kopalni, a jednocześnie się rozbudowuje elektrownie. Zmniejsza się wydobycie, a zwiększa import węgla. Nie ma stabilnej sytuacji. To samo jest w kwestii smogu. Strategia powinna być ponadpartyjna

Źródło: www.tokfm.pl

Data obietnicy: 16.05.2019

śląski
PO
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
ekologia i środowisko
węgiel
Sytuacja seniorów

Miasto musi myśleć o osobach starszych. Z jednej strony podmioty publiczne powinny zastanawiać się z urbanistami czy przedstawicielami służby zdrowia jak stworzyć ułatwienia dla seniorów w miastach. Z drugiej strony, w debacie o sprawach seniorów należy przede wszystkim zaprosić osoby starsze i ich pytać o to, co miasto może dla nich zrobić i jakie ułatwienia w codziennym życiu wprowadzić w przestrzeni publicznej.

Źródło: janolbrycht.pl

Data obietnicy: 21.05.2014

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
seniorzy
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Europejska polityka obronna

Uważam, iż w najbliższych latach prace nad wspólną obronnością będą trwały. Będzie należało się więc zastanowić podczas następnej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej nad relacją polityki obronnej do wspólnej polityki zagranicznej oraz relacjami z NATO.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
polityka zagraniczna
wybory europejskie 2014
11 śląski
PO
Budżet UE

Dlatego już teraz powinno się doprowadzić do dostosowania budżetu - jego zwiększenia. Nieuniknionym wydaje się wprowadzenie tzw. dochodów własnych. Na dziś skutecznym źródłem byłby podatek od transakcji finansowych. Nie powinno się dążyć do stworzenia osobnego budżetu dla strefy euro.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
budżet UE
euro
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Unia gospodarcza

Uważam, że obecnie należy dążyć do pogłębiania jednolitego rynku oraz współpracy gospodarczej, natomiast na dzień dzisiejszy jest za wcześnie na harmonizację podatkową.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
wspólny rynek
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Przyjęcie euro

Jestem zwolennikiem stanowiska, iż Polska powinna wejść do strefy euro w najbliższym korzystnym dla siebie terminie.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
euro
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Swobodny przepływ osób i towarów

Trzeba usuwać bariery wewnątrz jednolitego rynku związane z odmiennymi przepisami funkcjonującymi w państwach członkowskich m.in. z zakresu dyrektywy usługowej, swobodnego przepływu pracowników czy towarów.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 27.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wspólny rynek
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Unia energetyczna

Ortodoksyjne trzymanie się tylko i wyłącznie celów polityki środowiskowej kosztem gospodarki jest błędne. Prace nad budowaniem unii energetycznej powinny zostać przyśpieszone, a ze względu na jej kluczowe znaczenie, Polska nadal powinna należeć do najbardziej aktywnych krajów w tym procesie.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 17.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
unia energetyczna
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski
Polityka rodzinna

Unia Europejska nie ma i nie powinna mieć kompetencji w zakresie prawa rodzinnego.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
polityka rodzinna
wybory europejskie 2014
PSL
małopolsko-świętokrzyski
Miejski wymiar polityki spójności

Praca na rzecz rozwoju miast, to praca na rzecz rozwoju konkretnego regionu i całego kraju. Dla przykładu, rewitalizacja poprzemysłowych obszarów miejskich to nie jest tylko estetyczna praca architektów – to zespół działań dla rozwoju miasta, zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym na jego obszarze takim jak np. rozlewanie się miasta, to przywracanie życia konkretnym jego częściom i rozwiązywanie problemów społecznych.

Źródło: janolbrycht.pl

Data obietnicy: 25.03.2014

sprawy europejskie
przestrzeń miejska
rozwój regionalny
wybory europejskie 2014
PO
11 śląski

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294,06 m2
Wartość domu: 801 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość rynkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 40 961,76 EUR

Opis: emerytura
Kwota: 31 046,90 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: S-MAX
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: i10
Rok produkcji: 2016

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy Cieszyn
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: na okres 2011-07-08 - 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu FCE Bank, 36 miesięcy
Cała kwota: 126 500 PLN
Uwagi: stopa oprocentowania 5,99%

Podpis
Data: 2019-05-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 8000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294,06 m2
Wartość domu: 801 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość rynkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 104 214,06 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania: 104 134,02 EUR podatek unijny: - 22 895,58 EUR

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 2400 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 72 275,76 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 170 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: S-MAX
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: i10
Rok produkcji: 2016

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy Cieszyn
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: na okres 2011-07-08 - 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu FCE Bank, 36 miesięcy
Cała kwota: 126 500 PLN
Uwagi: stopa oprocentowania 5,99%

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-20
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 51 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4800 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294,06 m2
Wartość domu: 801 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość rynkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 102 572,16 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania: 102 492,12 EUR podatek unijny: - 22 534,26 EUR

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 2400 PLN

Opis: należności ze stosunku pracy
Kwota: 12 900 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 17 631,09 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 160 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: S-MAX
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: i10
Rok produkcji: 2016

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy Cieszyn
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: na okres 2011-07-08 - 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu FCE Bank, 36 miesięcy
Cała kwota: 126 500 PLN
Uwagi: stopa oprocentowania 5,99%

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1520 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294,06 m2
Wartość domu: 801 000 PLN
Uwagi: wartość rynkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenia z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 100 182,42 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 100 182,38 EUR podatek unijny - 22 008,30 EUR

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 2400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: i10
Rok produkcji: 2016

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy Cieszyn
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: zawarty na okres od 2011-07-08 do 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Hyundai Bank BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 28 509,00 PLN
Uwagi: spłata do 2017-10-05

Podpis
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 54 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2800 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294,06 m2
Wartość domu: 801 000 PLN
Uwagi: wartość [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 97 401,30 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 97 321,26EUR podatek unijny - 21 396,30 EUR

Opis: Umowy o dzieło
Kwota: 730 PLN

Opis: Prawo autorskie
Kwota: 150 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy Cieszyn
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: zawarty na okres 2011-07-08- 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%
Podpis
Data: 2016-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294 m2
Wartość domu: 1 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 97 392,24 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 97 294,38 EUR podatek unijny - 21 386,40 EUR

Opis: Umowa o dzieło
Kwota: 960 PLN

Opis: Prawo autorskie
Kwota: 1560 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: zawarty na okres 2011-07-08- 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%
Podpis
Data: 2015-04-08
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294 m2
Wartość domu: 1 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 95 482,44 EUR brutto

Opis: Umowa o dzieło
Kwota: 1120 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 2980PLN

Opis: dopłata do kredytu [nieczytelne]
Kwota: 6371 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: zawarty na okres 2011-07-08- 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%
Podpis
Data: 2014-06-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Marian
Nazwisko: Olbrycht
Data urodzenia: 1952-09-21
Miejsce urodzenia: Rybnik
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 294 m2
Wartość domu: 1 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia z tytułu mandatu poselskiego
Kwota: 95 482,44 Eur netto

Opis: Umowa o dzieło
Kwota: 320 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 2700 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Mieszkaniowy "Mój dom" - Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Cała kwota: 600 000 PLN
Uwagi: zawarty na okres 2011-07-08- 2021-06-30, oprocentowanie w dniu umowy 6,93%
Podpis
Data: 2014-03-20